Asiakkaitamme

Restel Oy

”Strategiamme on hyvin henkilöstö- ja asiakaslähtöinen. Tätä tukee vahvasti Restelin arjen tekemisen periaatteet, joita ovat innostava työpaikka, rohkea yrittäjäasenne sekä paras asiakaskokemus.”

Lue lisää

Sanoma media Finland

Meillä Sanoma Media Finlandissa on tärkeintä muutoksessa mukana pysyminen ja jatkuvaa uudistumista tukeva organisaatiokulttuuri.

Lue lisää

Valmet Automotive

Corporate Spiritin liiketoimintalähtöinen kehittämisote tukee meitä strategian ja tavoitteiden saavuttamisen mittaamisessa.

Lue lisää

Turun ammattikorkeakoulu

Toiminnan kehittäminen on Turun AMK:ssa jatkuvaa työtä. Osaamista ja toimintatapoja edistetään yhdessä innostavana yhteisönä.

Lue lisää

Näkökulmia työelämästä

Osaamiskartoitus osana strategisen osaamisen johtamisen prosessia

Moni organisaatio viestii henkilöstönsä ja sen osaamisen olevan tärkein voimavara menestymisen mahdollistajana. Kysymys kuuluu, panostetaanko osaamisen johtamiseen kuitenkaan riittävän systemaattisesti? Voidaanko puhua aidosta strategisesta osaamisen johtamisesta?

Lue lisää
Marianne Vendell

Rohkeus, ihmiskeskeisyys ja näkökulmat muutoksen ytimessä

Muutosjohtamisessa erityisesti esimiestyö korostuu, sillä siinä on kysymys ihmisjohtamisesta ja esimiehen osaamisessa ykkösasiana on ihmissuhdetaidot. Esimiehen ja muutosjohtamisen roolissa fokuksessa on ihmiskeskeisyys, kuuntelu ja keskustelu sekä viisas vaatiminen.

Lue lisää
Mira Pakarinen