Johtamisen kehittäminen 360-arvioinneilla

Ympyrä täynnä mahdollisuuksia

Jatkuva ja kiivas muutos on nykyajan yritysmaailmalle tunnuksenomaista – siksi strateginen johtamisen kehittäminen vaatii entistä enemmän suunnitelmallisuutta. Raaka data johtamiskulttuurista auttaa yrityksiä kartoittamaan oikeat toimenpidesuunnitelmat ja kohdistaa johtamisen toimintoja valittujen prioriteettien suuntaan.

Eezy Spirit on suunnitellut ja tuottanut kehittyneet 360 asteen palautteet, jotka tarjoavat esimiehille käytännöllistä palautetta heidän vahvuuksistaan, taidoistaan ja käyttäytymisestään. 360-palaute auttaa organisaatiota rakentamaan yrityskulttuuria, jossa avointa palautetta annetaan ja käytetään aktiivisesti oppimisen tukena.

Kun 360-palaute linkitetään suoraan yrityksen strategiaan, se toimii vakaana perustana tavoitteiden saavuttamisessa ja organisaation johtamisen kehittämisessä.

Palauteprosessissa johtajan kehityskohteet linkitetään tehokkaasti organisaation tavoitteisiin ja johtamiskulttuuriin. Tuloksia tarkastellaan konsultin kanssa ja erityistä huomiota kiinnitetään yksilöllisiin vahvuuksiin suhteessa henkilön asemaan organisaatiossa. Kun arviointi linkitetään suoraan yritykseen ja sen strategiaan (erityisesti yrityksen määrittelemiin johtamisen kompetensseihin), se toimii vakaana perustana yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja organisaation johtamisen strategisessa kehittämisessä.

Lue lisää: 360-esimiespalaute