ASIAKASKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN

Asiakaskokemuksella on suuri merkitys yrityksen menestymisessä. Asiakaskokemuksessa yhdistyvät sekä brändimielikuvat että kokemukset tai mielikuvat organisaation tuotteista ja palveluista – asioita, jonka takia asiakkaat joko valitsevat tai jättävät valitsematta yrityksesi. Erinomainen asiakaskokemus onkin selkeä kilpailutekijä, minkä vuoksi asiakaskokemuksen kehittäminen kannattaa ottaa säännölliseksi työkaluksi organisaation kehittämisessä.

Asiakaskokemuksen johtaminen on tärkeässä roolissa

Asiakaskokemuksessa sekä strategialla että arjen johtamisella on iso merkitys. Me Eezyllä uskommekin, että erinomainen asiakaskokemus syntyy selkeästä asiakaskokemusstrategiasta, joka hyvällä johtamisella lunastetaan jokaisessa asiakaskohtaamisessa.

Asiakaskokemus on yhteydessä myös myönteiseen henkilöstökokemukseen, joka varmistetaan muun muassa laadukkaalla ihmisten johtamisella.

Kun asiakaskokemuksen johtaminen, mittaaminen sekä palvelukulttuurin kehittäminen ovat kunnossa, varmistetaan organisaationne menestyminen tulevaisuudessa.

Saavuta erinomainen asiakaskokemus avullamme

Me Eezy Spiritillä autamme organisaatiotasi ainutlaatuisen ja jäljittelemättömän asiakaskokemuksen kehittämisessä. Asiakkaiden kuunteleminen ja oman toiminnan kehittäminen tukevat asiakaspysyvyyttä, joka taas vaikuttaa suoraan organisaation tuloksellisuuteen.

Toteutamme asiakaskokemuksen kehittämistä erilaisten asiakastutkimusten, valmennusten, työpajojen ja konsultoinnin avulla. Tutustu esimerkiksi kevyeen ja ketterään Eezy Customer -asiakaskokemuspalveluun ja sisäiseen asiakaspalautetutkimukseen.

Kaikissa kehittämisprojekteissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös älykkäitä teknologiaratkaisujamme.

Asiakaskokemuksen kehittäminen – kolme tärkeää osa-aluetta

Hyvä strategia ja sitä kautta onnistunut asiakaskokemuksen kehittäminen syntyy kolmen eri osa-alueen yhteispelillä.

Asiakaskokemuksen strateginen mittaaminen ja kehittäminen

Asiakaskokemuksen strateginen kehittäminen perustuu kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen organisaatiosi nykytilanteesta, tavoitteista ja asiakkaidenne tulevaisuuden tarpeiden tunnistamisesta. Autamme selvittämään organisaatiosi nykytilaa ja mahdollista tavoitetilaa.

Strategiseen asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyy tyypillisesti johdon haastatteluja, työpajoja, asiakkaiden haastatteluja sekä erilaisia tutkimuksia lähtötasoon ja kehittymiseen liittyen.

Yhteisanalyysien avulla mahdollistamme erilaisten tunnuslukujen tuonnin osaksi asiakaskokemuksen kehittämistä. Näitä voivat olla muun muassa asiakaskokemuksen ja henkilöstökokemuksen tai esimerkiksi asiakaskokemuksen ja myyntilukujen yhdistäminen. 

Toteutamme seuraavia tutkimuksia:

  • asiakastyytyväisyystutkimukset: b-to-b ja b-to-c
  • asiakassuhteen syventäminen
  • uusien palveluiden/tuotteiden kehittäminen
  • bränditutkimukset
  • jatkuvat palautekyselyt
  • projektikyselyt.

Asiakaskokemuksen arjen mittaaminen ja kehittäminen

Toteutamme organisaatiosi tarpeisiin räätälöityjä asiakastutkimuksia, joilla selvitetään esimerkiksi asiakaskokemuksen nykytilaa, tavoitetilaa, asiakaspalvelukokemusta tai tuotteiden/palveluiden laatua organisaationne strategia huomioiden.

Tutkimuksia tehdään sekä kuluttajille että yrityksille, ja ne voivat olla laadullisia tai määrällisiä. Osana tutkimuksia voidaan myös hyödyntää kotimaista tai kansainvälistä paneelidataa.

Olemme apuna myös toimintanne arjen kehittämisessä asiakastutkimustulosten jälkeen erilaisten työpajojen muodossa, joko kasvotusten tai virtuaalisesti.

Palvelukulttuurin ja asiakaskokemuksen kehittäminen

Tärkeä osa asiakaskokemuksen kehittämistä on huomioida henkilöstön rooli osana asiakaskokemuksen kokonaispolkua.

Palvelukulttuurin kehittämisessä hyödynnämme valmentavaa otetta. Sen tarkoituksena on tuoda henkilöstölle näkyväksi miten tulisi toimia, jotta vastataan tavoiteltuun palvelustrategiaan. Toteutamme palvelukulttuurin kehittämistä muun muassa erilaisilla valmennuksilla, ryhmäkeskusteluilla, haastatteluilla sekä työpajoilla.

Tavoitteena on viedä toivottu palvelukulttuuri osaksi organisaation arkea niin, että se näkyy asiakkaalle asti.

Eezy Spiritin vahvuudet asiakaskokemuksen kehittämisen kumppanina

  • Monipuolinen osaajajoukko asiakaskokemuksen kehittämisessä
  • Laajat mahdollisuudet tukea organisaatioita lähtien tavoitteista aina käytännön konkreettisiksi toimenpiteiksi
  • Kehittämistä ja arjen johtamista tukeva tutkimus- ja kehittämisalusta, joka tukee esimerkiksi asiakastutkimuksen tulosten viemistä tiimien ja esimiesten arkeen ja antaa johdolle selkeän kuvan vahvuuksista ja kehittymiskohteista.

Miten parantaa asiakaskokemusta? Tutustu näihin vinkkeihin!

Aloita asiakaskokemuksen kehittäminen nyt

Meidän kanssamme pelkkä onnistunut asiakaskokemus ei riitä – me haluamme, että se on erinomainen. Kokeneet asiantuntijamme auttavat sinua ja organisaatiotasi kehittämään toimintaanne ja sitä kautta saavuttamaan asiakkaiden luottamuksen ja tyytyväisyyden. Asiakaskokemuksen kehittäminen on osa-alue, jota ei kannata jättää huomioimatta. Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja siitä, miten voisimme auttaa juuri sinun organisaatiotasi.

Kysy lisää

Ulla Nikula

Ulla Nikula
Head of Sales & Business Development
+358 40 538 3538

Lähetä viesti