Finnkino

henkilöstön kehittäminen Finnkino

Toiminnan ja henkilöstön kehittäminen elämysten ja intohimon kautta

Henkilöstön kehittäminen Finnkinolle intohimon asia. Yhtiö kuuluu Euroopan suurimpaan elokuvateatteriketjuun Odeon Cinemas Groupiin, jonka omistaa amerikkalainen maailman johtava elokuvateatteriketju AMC. Omistautuneet finnkinolaiset ovat halukkaita osallistumaan toiminnan kehittämiseen, elävät vahvasti yrityksen arvoja ja ponnistelevat yhteistyössä tärkeiden päämäärien saavuttamiseksi. Liiketoiminnan kehittämisessä hyödynnetään henkilöstötutkimusta, johon lähes 100 % henkilöstöstä vastaa vaikuttaakseen työpaikan kannalta tärkeisiin asioihin.

”Elämyksellisyys ja intohimo niin henkilöstöä kuin elokuviakin kohtaan leimaavat vahvasti yhtiön toimintaa. Missiomme on tuottaa elämyksellisiä elokuvateatterikokemuksia kaikille”, kertoo Pia Rautio, Finnkinon henkilöstöjohtaja.

Intohimona elokuvat ja henkilöstön kehittäminen

Finnkinossa on lähes 400 työntekijää, joille yrityksen arvot ja asiakaslupaus kokonaisvaltaisen elokuvaelämyksen tuottamisesta näkyvät vahvasti kaikessa tekemisessä.

”Arvojemme alkukirjaimet muodostavat sanan K-E-Y, joka tulee sanoista kehittäminen, elämyksellisyys ja yhteistyö. Toiminnan aktiivisella kehittämisellä ja sisäisellä yhteistyöllä on vahva merkitys Finnkinon kulttuurissa, sillä me-henkeen, yhdessä tekemiseen ja oppimiseen halutaan panostaa. Elämyksellisyys näkyy tavoitteenamme tarjota asiakkaillemme korkealaatuisia ja ainutlaatuisia elokuvaelämyksiä. Arvot tulevat näkyviksi henkilöstölle erityisesti yhtiön sisäisessä kehittämisessä, koulutuksissa ja päätöksenteossa”, Rautio kertoo.

Henkilöstötutkimus syväluotaa oivallisella tavalla yrityksen strategista tilannetta ja tulevaisuuden tarpeita, sekä tukee liiketoiminnan kehittämistä kaikilla markkinoilla.

”Finnkinossa intohimo ja elämyksellisyys, jotka liittyvät työhön ovat tärkeitä. Haluamme työllistää henkilöitä, jotka suhtautuvat elämään intohimoisesti. Luovuus, sitoutuminen, energisyys ja menestyminen ovat meille hyveitä. Tavoittelemme henkilöstön osalta aitoa elämyksellisyyttä lupaamalla, että työskentely meillä on ikimuistoinen työelämys. Tämä kaikki yhdistyy asiakaslupaukseemme – intohimona elokuvat”, Rautio kuvaa.

Nordic Cinema Groupin tuoreessa henkilöstötutkimuksessa intohimoon pureuduttiin kysymällä sitä jopa omana lisäkysymyksenään: Toiminnassamme välittyy intohimo elokuvia kohtaan. Raution mukaan henkilöstötutkimus syväluotaa oivallisella tavalla yrityksen strategista tilannetta ja tulevaisuuden tarpeita, sekä tukee liiketoiminnan kehittämistä kaikilla markkinoilla.

Henkilöstö halukas osallistumaan ja vaikuttamaan tulevaisuuteen

Finnkino on tehnyt usean vuoden ajan henkilöstötutkimusta Corporate Spiritin kanssa. Vuoden 2015 henkilöstötutkimuksen tulokset on juuri julkistettu ja vastausprosentti oli huikea 97,5 %. Finnkinossa tämän eteen on tehty kovasti töitä ja nousua vastausaktiivisuudessa on aiempiin tutkimuksiin verrattuna yli 15 prosenttia.

”Meillä uskallettiin asettaa nyt ensimmäisen kerran tavoite vastausprosentin osalta. Päätimme tavoitella 100 % vastausaktiivisuutta ja saada kaikki finnkinolaiset mukaan. Seurasimme hr:ssa vastausprosenttien reaaliaikaista kehittymistä eri yksiköissä Corporate Spiritin Cixtranet®-tutkimusjärjestelmästä. Tämän ansiosta oli yksiköiden esimiehiä helppo kannustaa oma porukkansa vastaamaan. Saavutimme 100 % vastausaktiivisuuden useassa yksikössä ja erityisesti Suomessa”, Rautio hehkuttaa.

Raution mukaan tämän vuoden korkeaan vastausaktiivisuuteen on erityisesti vaikuttanut henkilöstön luottamus tutkimuksen vaikutuksista toiminnan kehittämiseen. Tämä näkyy selvästi yhtiön tuloksissa viime kertaiseen verrattuna. Kokonaisuudessaan henkilöstötutkimuksen tulokset ovat Finnkinossa parantuneet huomattavasti.

Tuloksista toimenpiteisiin

Vuosittainen henkilöstötutkimus on merkittävä osa Finnkinon toiminnan kehittämistä. Viimekertaisen tutkimuksen pohjalta toteutettiin yksiköissä yli 120 kehittämistoimenpidettä. Nämä koskivat erityisesti yrityksen viestintää ja osallistamista sekä henkilöstön työmotivaatioon liittyvän toiminnan kehittämistä.

”Olemme panostaneet tänä vuonna erityisesti strategian viestintään ja se näkyikin uusissa tutkimustuloksissa merkittävä kehityksenä edelliseen vuoteen verrattuna. Olemme hyödyntäneet mm. videoita yhtenä viestinnän kanavana. Jokainen johtoryhmän jäsen on tehnyt lyhyen videon, jossa hän avaa osan yhtiön strategiasta omasta näkökulmastaan henkilöstölle. Videoita katsotaan sekä Intranetissä että teattereiden omissa henkilöstöpalavereissa ja aiheista keskustellaan esimiehen johdolla. Näin olemme voineet uskottavasti varmistaa, että henkilöstö ymmärtää strategian ja näkee itsensä osana Finnkinoa ja sen toiminnan kehittämistä”, Rautio kertoo.

Henkilöstötutkimuksen avulla Finnkinossa on tunnistettu yrityksen vahvuuksia, joiden kautta rakennetaan menestystekijöitä.

Henkilöstötutkimuksen avulla Finnkinossa on tunnistettu yrityksen vahvuuksia, joiden kautta rakennetaan menestystekijöitä. Aiemmin kehittämistä vaatineet osa-alueet on pystytty tuoreiden tutkimustulosten mukaan kääntämään merkittäviksi vahvuuksiksi. ”Meillä on erittäin hyvä me-henki teattereissa. Tämä on yhdistävä tekijä, joka toimii kantavana voimana, ja uskon, että yhteinen hyvä fiiliksemme välittyy myös asiakkaillemme ”, Rautio kertoo.

Johto on läsnä ja tavoitettavissa

Edellisen tutkimuksen yhtenä kehittämisalueena oli ylimmän johdon näkyvyyden lisääminen henkilöstön keskuudessa. Tähän asiaan kohdistuvat panostukset näkyivät tuoreissa tutkimustuloksissa erityisesti siinä, että luottamus ylimpään johtoon oli lisääntynyt merkittävästi. Uuden toimintamalli mukaan johtoryhmä kiertää säännöllisesti kaikissa Finnkinon teattereissa pitämässä kokouksiaan. Kokousten yhteydessä johto tapaa teatterin työntekijöitä, joiden on mahdollista kertoa kuulumisia, kysellä erilaisista asioista ja saada tarvittaessa nopeita päätöksiä tärkeisiin arjen työtä helpottaviin asioihin.

Tuoreissa tutkimustuloksissa näkyi, että luottamus ylimpään johtoon oli lisääntynyt merkittävästi.

”Meillä johto on aidosti läsnä ja valmis heittäytymään arjen haasteisiin. Johtoryhmän jalkautuminen henkilöstön pariin on paitsi lisännyt yhteishenkeämme myös heijastunut henkilöstön kohonneeseen omistautuneisuuteen”, Rautio arvioi.

”Olemme lisäksi lanseeranneet henkilöstötutkimuksen pohjalta ”Päivä teatterissa” toiminnan. Tavoitteena on saada jokainen pääkonttorin työntekijä tekemään ainakin yhden työvuoron vuosittain jossakin Finnkinon teatterissa Suomessa. Uusi toimitusjohtajamme Veronica Lindholmkin työskenteli päivän Tennispalatsin teatterissa mm. paistaen popcornia ja myyden tuotteita kassalla”, Rautio kertoo.

Tehokas viestintä vaikuttaa ja osallistaa henkilöstöä kehittämään

Pia Rautio muistuttaa, että tutkimuksen tulosten myötä tehtävien toimenpiteiden toteuttamisen seuranta ja raportointi eivät tarvitse taakseen valtavan suurta henkilöstöhallinnon organisaatiota. Finnkinossa henkilöstö osallistetaan tehokkaan esimiestyön ja sisäisen viestinnän tuella. ”Vastaan henkilöstön kehittämisen lisäksi myös yrityksen sisäisestä viestinnästä. Tämä on mahdollistanut toimivan viestinnän ja dialogin rakentamisen johdon ja henkilöstön välille. Olemme koonneet sisäisen viestinnän tiimin, johon kuuluu henkilöstöä eri puolilta organisaatiota. Tällä porukalla kehitämme yhdessä työyhteisöviestintää ja yrityksen toimintakulttuuria oikeaan suuntaan”, Rautio linjaa.

Vuonna 1986 perustettu Finnkino Oy on Suomen suurin elokuvateatteriketju. Finnkinolla on Suomessa yhdellätoista paikkakunnalla kaikkiaan 15 elokuvateatteria, joissa on yhteensä 100 salia. Finnkino toimii myös elokuvien maahantuojana ja levittäjänä. Finnkino kuuluu Euroopan suurimpaan elokuvateatteriketjuun Odeon Cinemas Groupiin, jonka omistaa amerikkalainen maailman johtava elokuvateatteriketju AMC.