HR-kehittämispalvelut – HR-konsultointia, henkilöstöstrategiaa ja suunnitelmallista kehittämistä

Osaava ja kehittyvä henkilöstö on yksi organisaation tärkeimmistä kilpailutekijöistä, joka taas on strategisesti liiketoiminnalle merkittävä asia. Organisaation kehittäminen vaatii pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa koko työsuhteen elinkaaren ajan. Eezyn tarjoamat monipuoliset HR-kehittämispalvelut käsittävät liiketoimintalähtöisen henkilöstöstrategian suunnittelua, erilaista HR-konsultointia ja valmennusta sekä räätälöidysti juuri sellaisia palveluita, joita sinun organisaatiosi tarvitsee kehittyäkseen.

Strateginen HR-kehittämisen kumppani organisaatiollesi

Me Eezy Spiritissä toimimme organisaatiosi strategisena kumppanina tarjoten HR-kehittämispalveluidemme valmennuksia ja coachingia kaikissa työsuhteen elinkaaren vaiheissa. Vaikuttavuuden lisäämiseksi toteutuksessa on mahdollista hyödyntää erilaisia kartoituksia ja tutkimuksia. Tutkimustulosten avulla voimme varmistaa, että toteutamme valmennuksissa oikeita kehittämistoimenpiteitä oikeaan aikaan.

HR-konsultointi auttaa löytämään teille sopivimmat toimintamallit

HR-kehittämispalvelumme perustuvat ketteriin toimintamalleihin, joita voidaan räätälöidä ja muovata ketterästi organisaatiosi tarpeen mukaan nopeasti vastaamaan toimintaympäristönne mahdollisia muutoksia. Perusteellinen HR-konsultointi auttaa löytämään juuri oikeat asiat, joihin keskittyä. HR-kehittämispalvelumme sopivat johdolle, esimiehille, asiatuntijatehtävissä toimiville, HR-vastuuhenkilöille tai työntekijöille. Kehittämispalveluitamme toteutamme organisaatiosi tarpeiden mukaan joko kasvotusten, hyödyntämällä digitaalisia työskentelyalustoja tai kokonaan virtuaalisesti.

Tutustu HR-kehittämispalveluihimme:

Liiketoimintalähtöinen henkilöstöstrategia

Kehittämiskokonaisuus tarjoaa konsultoinnin, työpajat ja tutkimuksen, joilla tuetaan henkilöstöstrategian rakentamista ketterästi osaksi yrityksen liiketoimintastrategiaa. Kulttuuritutkimus tuottaa tärkeää tietoa strategiaprosessin etenemisestä ja miten organisaation kehitystä tuetaan halutun tahtotilan saavuttamiseksi.

Onnistunut rekrytointiprosessi

Kehittämiskokonaisuus tarjoaa konsultoinnin organisaatiosi rekrytointiprosessin rakentamiseen ja kehittämiseen. Onnistunut rekrytointihaastattelu ja -valmennus tarjoaa työvälineitä haastatteluosuuksien kehittämiseen. Tulokas- ja lähtökyselymme tuottavat ajantasaista tietoa kehittämistoimenpiteiden oikeaan kohdistamiseen. Eezy Personnel tarjoaa käyttöönne laadukkaat rekrytointipalvelut.

Tuloksellinen perehdytysprosessi

Kehittämiskokonaisuus tarjoaa konsultoinnin organisaatiosi perehdytysprosessin laadintaan ja kehittämiseen. Valmennustarjonnastamme löytyvät valmennukset rekrytointiprosessin ennakkosuunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan, sekä perehdyttäjien ja mentorien koulutukseen. Tulokaskyselymme varmistaa uuden työntekijäsi menestymisen ja sitouttamisen mahdollisimman nopealla aikataululla. Kysely mahdollistaa lisäksi perehdytyksen etenemisen ja tehokkuuden seuraamisen reaaliajassa sekä kehittämisen suuntaamisen perehdytysprosessin kannalta olennaiseen.

Tavoitteellinen suorituksen johtaminen

Kehittämiskokonaisuus tarjoaa organisaatiollesi konsultoinnin ja valmennukset aina tavoiteasetannasta yksilön suorituksen johtamiseen ja palkitsemiseen asti. Valmennuksiin on vaikuttavuuden mittarina mahdollista liittää ennen ja jälkeen valmennuksen toteutettavat 270-asiantuntijapalautteet ja 360-esimiespalautteet.

Strateginen osaamisen johtaminen

Kehittämiskokonaisuus tarjoaa organisaatiollesi konsultoinnin ja työpajat strategisen osaamisen johtamisen mallin rakentamiseen. Palvelukokonaisuus perustuu strategisen johtamisen keinoin varmistamaan organisaation uusiutumisen, kilpailuedun ja lisäämään yhteistä ymmärrystä organisaation tulevaisuuden suunnasta. Valmennuksissa tarjotaan työvälineitä purkaa strategia auki oman vastuualueen osaamistarpeiksi. Osaamiskartoitukset varmistavat osaamisen johtamisen konkretisoitumisen käytännön toimenpiteisiin myös yksilötasolla.

Strateginen työhyvinvoinnin johtaminen

Kehittämiskokonaisuus tarjoaa organisaatiollesi konsultoinnin ja valmennusten kautta työkaluja hyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen. Henkilöstötutkimus, pulssikyselyt ja pienten organisaatioiden henkilöstökysely tarjoavat valmennusten sisällön räätälöintiin reaaliaikaista tietoa yrityksen hyvinvoinnin nykytilasta ja kehityksestä.

Vastuullinen YT-prosessi -palvelukokonaisuus

Kehittämiskokonaisuus tarjoaa organisaatiosi johdolle ja esimiehille konsultoinnin tehokkaan yt-prosessin läpivientiin. Vastuullisen YT-prosessin valmennuksissa on tarjolla yleisperehdytys YT-prosessiin, YT-prosessin viestintään sekä esimiehille suunnattu oma Esimiehen eri roolit YT-prosessissa -valmennus.

HR-konsultointi kertoo, mitä organisaatiosi tarvitsee

HR-kehittämispalvelumme on tarkoitettu organisaation räätälöityyn kehittämiseen organisaation tarpeiden pohjalta. HR-konsultointi auttaa löytämään kipupisteet ja kehityskohdat, joihin organisaatiossasi kannattaisi tarttua. Erittäin laaja osaamisemme ja kokemuksemme organisaatioiden kehittämisestä sekä ammattitaitoinen henkilöstömme varmistavat, että organisaatiosi saa juuri sellaista tukea kuin tarvitsettekin. Ota yhteyttä, niin kartoitetaan tilanne!

Kysy lisää

Mikko Innanen

Mikko Innanen
Liiketoimintajohtaja – Tutkimus ja kehitys
+35840 587 2923

Lähetä viesti