360-esimiespalaute – esimiestyön kehittäminen tuloksellisesti

Esimiestyön kehittäminen on tärkeä osa koko henkilöstökokemuksen kehittämistä. Vahva johtajuus ja liiketoiminnan kehittäminen varmistetaan säännöllisellä palautteella. Eezyn esimiestyön kehittämiseen tarkoitettu 360-esimiespalaute tukee tuloksellista esimiestyötä ja johtamista. Autamme organisaatiotasi esimiestyön kehittämisessä ja esimiesten yksilöllisten kehittymispolkujen rakentajana.

Mitä hyötyä 360-esimiespalautteesta on?

Esimiestyön mittaaminen auttaa suuntaamaan johtamisen kehittämisen toimenpiteet oikeisiin asioihin. Näin esimiestyöllä voidaan varmistaa henkilöstön viihtyvyys ja organisaation toiminnan suotuisa kehittyminen.

Palautteen avulla esimies saa myös tietoa omista vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan, joka taas mahdollistaa ammatillisen kehittymisen ja motivoivan työarjen.

Miten esimiestyön kehittäminen onnistuu palautteen avulla?

360-esimiespalautteen avulla esimiestyön kehittäminen pystytään toteuttamaan johdonmukaisesti faktapohjalta. Hyvin toteutettu 360-esimiespalaute kertoo, kuinka menestyksekkäästi henkilöt hallitsevat ja kehittävät monimutkaisia työkokonaisuuksia sekä kykenevät johtamaan muita. Lisäksi se esittää jäsennetysti kehittämistarpeet organisaatiossa antamalla hyödyllistä tietoa yrityksen johtamiskulttuurista.

Kehitämme esimiestyötä hyödyntämällä syvähaastatteluja, valmennuksia, työpajoja ja Business Coachingia niin yksilö- kuin ryhmätasolla. 

360-esimiespalautteen alueet

360-esimiespalaute jakaantuu kahdeksaan yhtä tärkeään alueeseen, jotka ovat:

  • tavoitteellisuus
  • päätöksenteko ja tehokkuus
  • motivointi ja vuorovaikutus
  • tunneäly
  • esimerkkinä toimiminen
  • itsensä johtaminen
  • muutoksen johtaminen
  • asiakaskokemus

Nämä kahdeksan osa-aluetta kuuluvat keskeisesti esimiestyöhön ja siinä onnistumiseen. 360-esimiespalaute kertoo, miten esimies näillä osa-alueilla onnistuu ja antaa suuntaviivat esimiestyön kehittämiselle.

360 palaute arviointi

Esimiestyön kehittäminen Eezyn ammattilaisten avulla

Me Eezy Spiritissä olemme johtamisen, organisaatioiden ja ihmisten kehittäjä sekä luotettu kumppani. Esimiestyön kehittämisestä hyötyvät sekä yksilö itse että koko organisaatio. Avullamme esimiestyön kehittäminen on johdettua ja tavoitteellista. Johtamisen kehittämisen palveluihimme kuuluvat esimiespalautteen ohella myös johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen sekä hallitustyöskentelyn kehittäminen.

Kysy lisää

Mikko Innanen

Mikko Innanen
Liiketoimintajohtaja – Tutkimus ja kehitys
+35840 587 2923

Lähetä viesti