Business Coaching – valmennus esimiehille, johdolle ja asiantuntijoille

Työelämässä on tilanteita, joissa on hyvä pysähtyä sekä tarkastella omia tai ryhmän tavoitteita, roolia, toimintaa, vuorovaikutusta ja ratkaisuja kokeneen valmentajan kanssa. Laadukkaisiin johtamisen kehittämisen palveluihimme kuuluva Business Coaching on oivalluttava ja innostava organisaation kehittämisen menetelmä, joka mahdollistaa sekä yksilön henkilökohtaisen että ryhmän kasvun ja kehittymisen. Ensisijaisesti Business Coaching on valmennus esimiehille, johdolle ja asiantuntijoille, mutta jokaisen organisaation tarpeet ovat yksilöllisiä.

Mitä Business Coaching on?

Coachingissa henkilöt vahvistavat omaa tietoisuuttaan, vastuunottoaan omasta kehittymisestään sekä toimeenpanokykyään arjessa. Coaching auttaa selkiinnyttämään ajattelua ja toimintaa, löytämään uusia näkökulmia sekä tekemään valintoja ja päätöksiä. Business Coaching -valmennus kannattaa ottaa välineeksi johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden kehittymisessä.

Coaching sopii tilanteisiin, joissa halutaan

  • päästä uudelle tasolle toiminnassa, tuloksissa ja johtamisessa
  • pohtia, miten oman toiminnan kautta tuetaan ja mahdollistetaan parhaiten toisten onnistumisia
  • syventää ymmärrystä moninaisuudesta ja sen hyödyntämisestä arjessa
  • kehittää ryhmän toimintaa ja saavuttaa yhdessä enemmän
  • edistää muutosten ja uudistusten toteutumista ketterästi
  • tukea ja tehostaa uuden työn ja roolin haltuunottoa
  • kirkastaa omaa roolia organisaatiossa, selkeyttää urapainotuksia sekä rakentaa aito silta suunnitelmien ja toteutuksen välille

Miten Business Coachingia toteutetaan käytännössä?

Coachattavan sitoutuminen ja aito motivaatio sekä halu kehittyä luovat parhaat edellytykset saavuttaa tuloksia, joihin sekä coachattava että organisaatio ovat tyytyväisiä.

Me Eezy Spiritillä toteutamme Coachingia henkilökohtaisina keskusteluina, ryhmäprosesseina tai yhdistellen molempia, niin kasvotusten kuin virtuaalisesti. Tuloksia mittaamme muun muassa coachattavan itsearviointina, johdettavien palautteella sekä organisaation tunnuslukujen kautta.

Mihin valmennus tähtää?

Coachingin tuloksena oma tai ryhmän rakentava ja tuloksellinen vuorovaikutus vahvistuu. Lisäksi prosessin vaikutukset näkyvät muun muassa muutoksina ajattelussa ja toiminnassa, jotka lisäävät motivaatiota sekä hyvinvointia.

Kysy lisää Business Coaching -valmennuksesta

Kun suunnitelmissa on valmennus esimiehille, johdolle tai asiantuntijoille, Eezyn Business Coaching -palvelu on sopiva ratkaisu. Kerromme mielellämme lisää ja suunnittelemme osallistujia parhaiten palvelevan valmennuksen.  Muita johtamisen kehittämisen palveluitamme ovat 360-esimiespalaute, johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen ja hallitustyöskentelyn kehittäminen.

Kysy lisää

Mikko Innanen

Mikko Innanen
Liiketoimintajohtaja – Tutkimus ja kehitys
+35840 587 2923

Lähetä viesti