Hallitustyöskentelyn kehittäminen – hallitustyöskentely entistä paremmaksi

Onnistunut hallitustyöskentely perustuu lisäarvon tuottamiseen organisaatiolle. Monialaiseen, vahvaan ja näkemykselliseen liiketoimintajohtamiseen perustuva hallitustyöskentely on usein koko yrityksen kehittymisen ja menestyksen avain. Hallitustyön arvioinnin avulla tunnistetaan vaivattomasti työskentelyn menestystekijät ja kehittämisalueet. Näin luodaan edellytykset työskentelytapojen tehostamiseen ja tunnistetaan valmiudet tuloksellisempaan toimintaan.

Hallitustyöskentelyn kehittäminen monipuolisesti

Me Eezy Spiritissä autamme organisaatioiden hallituksia arvioimaan omaa toimintaansa. Lisäksi olemme mukana kehittämässä hallitusten työskentelyä prosessimaisesti. Sparraamme hallituksia ottamaan käyttöön uusia toimintatapoja, vahvistamaan aitoa keskustelua ja hyödyntämään moninaisuutta. Meidän kanssamme hallitustyöskentelyn kehittäminen tapahtuu hyödyntäen syvähaastatteluja, valmennuksia, työpajoja ja Business Coachingia.

Hallituksen itsearviointitutkimus

Hallituksen itsearviointi luo näkymän ryhmän toiminnan edellytyksiin ja auttaa paikallistamaan menestystekijät ja kehittämiskohteet. Hallitustyöskentelyä kehittämällä varmistetaan tuloksellinen ja ketterä toimintatapa, vahva strategialähtöisyys sekä kyky toimia muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hallitustyöskentelyn itsearviointitutkimuksen alueet

Hallitustyöskentelyn itsearviointi jakaantuu kuuteen eri teemaan, jotka ovat:

  • toimintaedellytykset
  • työskentelykäytännöt
  • strateginen ohjaus
  • kokouskäytännöt
  • päätöksenteko
  • vuorovaikutus

Näitä teemoja läpikäymällä hallitus pystyy tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Itsearvioinnin avulla hallitustyöskentely pystytään virittämään palvelemaan organisaatiota entistäkin paremmin.

Kehittäkää hallitustyöskentely huippuunsa Eezyn avulla

Hallitustyöskentelyn kehittäminen hyödyttää koko organisaatiota. Vahva ja näkemyksellinen liiketoimintajohtaminen auttaa organisaatiota menestymään ja kehittymään. Eezy on yli 30 vuoden kokemuksella asiantunteva kumppani johtamisen kehittämisen palveluissa. Hallitustyöskentelyn kehittämisen ohella palveluihimme kuuluvat myös esimiestyön kehittäminen 360-esimiespalautteen avulla sekä johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen.

Kysy lisää

Mikko Innanen

Mikko Innanen
Liiketoimintajohtaja – Tutkimus ja kehitys
+35840 587 2923

Lähetä viesti