Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Onnistunut johtoryhmätyöskentely perustuu vahvaan ja näkemykselliseen johtamiseen, jossa strategia ja tavoitteet ovat työskentelyssä keskiössä. Me Eezy Spiritissä valmennamme organisaatioiden johtoryhmiä onnistumaan suunnannäyttämisessä, tuloksellisessa työskentelyssä ja tulevaisuuden rakentamisessa.

Viedään johtoryhmätyöskentely yhdessä uudelle tasolle

Johtoryhmällä on merkittävä vastuu liiketoiminnan tuloksellisuudesta, ihmisten onnistumisen mahdollistamisessa ja hyvän yhteistyön toteuttamisesta työarjessa. Autamme johtoryhmiä arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaansa.

Lähtötilannekartoituksen lisäksi olemme mukana kehittämässä ryhmän työskentelyä prosessimaisesti tukien heitä ryhmänä ja yksilöinä. Sparraamme johtoryhmiä ottamaan käyttöön uusia toimintatapoja, vahvistamaan aitoa keskustelua ja hyödyntämään vahvuuksia.

Kehitämme johtoryhmiä hyödyntäen syvähaastatteluja, valmennuksia, työpajoja ja Business Coachingia niin yksilö- kuin ryhmätasolla. 

Johtoryhmän itsearviointitutkimus

Johtoryhmän itsearviointi tukee johtoryhmätyöskentelyn kehittämistä ja auttaa paikallistamaan työskentelyn nykyiset menestystekijät ja kehittämisalueet. Johtoryhmätyöskentelyä kehittämällä varmistetaan tuloksellisempi toiminta, hyvät johtamisperiaatteet sekä muutosprosesseissa onnistuminen.

Johtoryhmätyöskentelyn itsearviointitutkimuksen alueet

Johtoryhmätyöskentelyn itsearviointi jakaantuu kuuteen teemaan:

  • toimintaedellytykset
  • toiminnan suunta
  • kokouskäytännöt
  • päätöksenteko
  • vuorovaikutus
  • jatkuva kehittäminen

Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen keskittyy organisaation strategisten tavoitteiden ja johtamisen ydinkompetenssien tukemiseen. Itsearvioinnin avulla johtoryhmä löytää ja tunnistaa oikeat kehityskohteet.

Laadukas johtoryhmätyöskentely Eezyn avulla

Kun tavoitteena on entistä parempi ja sujuvampi johtoryhmätyöskentely, Eezy Spiritin kokeneet ammattilaiset sparraavat ja kehittävät toimintaa kanssasi. Monipuoliset johtamisen kehittämisen palvelut auttavat organisaatioita hiomaan esimies- ja johtamistyöskentelyn huippuunsa. Johtoryhmätyöskentelyn lisäksi palveluihimme kuuluvat myös 360-esimiespalaute sekä hallitustyöskentelyn kehittäminen.

Kysy lisää

Mikko Innanen

Mikko Innanen
Liiketoimintajohtaja – Tutkimus ja kehitys
+35840 587 2923

Lähetä viesti