Toimintakulttuurin kehittäminen – onnistutaan organisaationa

Organisaation toimintakulttuuri luo pohjan, jolle menestyksellinen toiminta arjessa rakennetaan. Autamme organisaatiotasi kehittämään liiketoiminnan tavoitteita tukevaa kulttuuria. Autamme tunnistamaan vallitsevan kulttuurin sekä autamme priorisoimaan tarvittavat toimenpiteet tavoitekulttuurin saavuttamiseksi. Prosessimainen ja systemaattinen toiminta arjessa auttaa teitä kehittymään oikeaan suuntaan.

Yhdessä mietitty toimintakulttuuri antaa vahvan pohjan menestykselle

Me Eezy Spiritillä autamme organisaatiotasi toimintakulttuurin kokonaisvaltaisessa muotoilussa ja kehittämisessä. Kun muotoillaan kulttuurin tavoitetilaa, organisaation tavoitteet ja tavoiteltu asiakaskokemus toimivat usein työn pohjana. Uskomme vahvasti, että osallistamalla laajasti henkilöstöä kulttuurin kehittämiseen ja työskentelemällä yhdessä luodaan edellytykset vahvalle kulttuurille ja menestyvälle organisaatiolle.

Tarjoamme oikeat työkalut kehittämistyöhön

Toimintakulttuurin muutos vaatii avukseen pitkäjänteisyyttä sekä toimivia menetelmiä ja työkaluja. Kehittämisen lähtökohtana voidaan hyödyntää esimerkiksi valittuja arvoja, johtamisen kulmakiviä tai erilaisia tutkimuksia. Tutkimustuloksista saadaan vankkaa tietoa toimintakulttuurin kehittämisen tueksi. Eezyn tarjoamia työkaluja ovat muun muassa:

Toimintakulttuurin kehittäminen toimivilla menetelmillä

Yrityksen toimintakulttuuri on monitahoinen, useasta eri osa-alueesta rakentuva kokonaisuus. Siksi toimintakulttuurin kehittäminen voi tuntua haastavalta. Me autamme sinua ja organisaatiotasi tunnistamaan toimintakulttuurin nykytilan, määrittämään tavoitteet, sekä suunnittelemaan keinot, miten tavoitteisiin päästään. Organisaatioiden kehittämisen asiantuntijana pystymme tarjoamaan laadukkaat ja toimivat menetelmät kehitystyön tueksi.

Kulttuurin mittaaminen ja kehittäminen

Eezy Spiritin kulttuuritutkimuksen avulla tehdään näkyväksi, millainen on kulttuurin nykytila organisaatiossa. Tutkimuksen pohjalta määritetään yhdessä tavoite eli ideaalikulttuuri sekä tunnistetaan elementtejä, joita tarvitaan sen saavuttamiseen.  Oivaltava, käytännönläheinen ja osallistava käsittely takaa parhaat tulokset. Muutosprosessia tuemme ketterästi valmennusten, coachingin ja jatkuvan reflektoinnin avulla.

Arvojen  tunnistaminen toiminnan kehittämiseksi

Arvot ohjaavat tekemään valintoja ja päätöksiä oikeaan suuntaan sekä tukevat organisaation yhtenäistä toimintaa. Arvot näkyvät henkilöstön toiminnan kautta asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja laajemmin yhteiskunnassa.

Autamme asiakkaitamme tunnistamaan nykytilaa kuvaavia arvoja sekä määrittelemään tavoitearvoja, jotka tukevat yrityksen strategiaa, tavoitteita ja toimintaa. Arvoprosessi suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa toivotun vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Toteutuksissa voidaan hyödyntää henkilöstö- tai kulttuuritutkimusten tuloksia.

Itseohjautuvan tiimin ja yhteisohjautuvuuden kehittäminen

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on tärkeää saada henkilöstön osaaminen täysimääräisesti organisaationne käyttöön, sillä menestys rakennetaan yhdessä. Tiimin toiminta itseohjautuvasti tarkoittaa käytännössä yhteisohjautuvuutta, jolloin päätöksiin valmistaudutaan yhdessä. Itseohjautuvan tiimin jäsenille toiminta tuo lisää merkityksellisyyttä ja hyvinvointia työelämään.

Itseohjautuvien tiimien onnistunut toiminta perustuu riittäviin resursseihin, osaamiseen, tukeen, pelisääntöihin, luottamukseen, yhteisvastuullisuuteen ja johtamiseen. Asiat ratkaistaan yhdessä kollegat huomioiden ja panostetaan arvostavaan ja ratkaisukeskeiseen vuorovaikutukseen. Tiimi reflektoi toimintaansa jatkuvasti ja on myös vastuussa sen kehittämisestä.

Tuemme organisaatiosi itseohjautuvien tiimien kehittämistä valmennusten, reflektoinnin ja coachauksen keinoin. Keskiössä on itseohjautuvuuden mahdollistavien tekijöiden kehittäminen, rajoittavien elementtien poistaminen ja itseohjautuvuuden taitojen kehittäminen. Itseohjautuvuudenkin taustalla on toimintakulttuurin kehittäminen.

Aloita organisaatiosi toimintakulttuurin kehittäminen kanssamme

Hyvä toimintakulttuuri viitoittaa tietä organisaation kokonaisvaltaiseen menestykseen. Toimintakulttuurin kehittäminen on mahdollisuus, jolla organisaatiosi voi parantaa niin henkilöstökokemusta, asiakaskokemusta, työnantajamielikuvaa kuin taloudellistakin menestystä. Tarjoamme palveluita myös mm. johtamisen ja HR:n kehittämiseen.

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää palveluistamme ja siitä, mitä ne sinun organisaatiollesi voisivat tarjota.

Kysy lisää

Mikko Innanen

Mikko Innanen
Liiketoimintajohtaja – Tutkimus ja kehitys
+35840 587 2923

Lähetä viesti