Tulokas- ja lähtijäkokemus – varmista hyvä työntekijäkokemus

Henkilöstökokemukseen vaikuttaa merkittävästi organisaation työntekijöiden kokemus sekä työsuhteen alussa sekä työsuhteen päättyessä. Hyvä työntekijäkokemus kannattaa ottaa organisaatiossa vakavasti, sillä se vaikuttaa paitsi henkilöstön viihtyvyyteen ja työssä suoriutumiseen, myös organisaation maineeseen ja houkuttelevuuteen potentiaalisena työnantajana ja yhteistyökumppanina. Eezyn avulla voit selvittää tulokas- ja lähtijäkokemuksen ja vaikuttaa niihin positiivisesti muun muassa HR-kehittämispalveluidemme avulla.

Hyvä työntekijäkokemus kannattaa

Positiivinen tulokaskokemus parantaa organisaation työnantajamielikuvaa. Panostamalla myönteiseen tulokaskokemukseen varmistetaan uusien työntekijöiden omistautuneisuus, tuottavuus sekä sitoutuminen työyhteisöön. Hyvin hoidettu lähtijäprosessi vähentää organisaatiossa ei toivottua vaihtuvuutta, lisää oman henkilöstön sitoutumista ja suojaa liiketoimintaa.

Tulokaskokemus ­– tervetuloa uusi työntekijä

Tulokaskokemus (Onboarding) viittaa prosessiin, jonka aikana uudet työntekijät omaksuvat tarvittavat tiedot, taidot ja käyttäytymismallit tullakseen työyhteisön tuottaviksi jäseniksi. Myönteisen tulokaskokemuksen tavoitteena on varmistaa, että uudet työntekijät menestyvät työssään mahdollisimman nopealla aikataululla.

Tulokaskokemuksen kehittäminen voi koostua tulokaskyselystä, mahdollisista teemahaastatteluista, perehdytysvalmennuksista ja työnopastajakoulutuksista. Me Eezy Spiritillä olemme mukana varmistamassa, että organisaatiosi uudet työntekijät kokevat positiivisen tulokaskokemuksen. Osana tulokaskokemuksen kehittämistä toteutamme useita sähköisiä tulokaskyselyitä, joilla seurataan perehdytyksen etenemistä ja tehokkuutta sekä paikallistetaan pullonkauloja.

Tulokaskyselyt toimivat ketteränä jatkuvan seurannan välineenä kehitystarpeiden nopeassa tunnistamisessa.

Lähtijäkokemus – kiitos työpanoksestasi, lähtevä työntekijä

Vuosittain lähes 25 % työikäisistä käy läpi jonkin asteisen urasiirtymän. Lähtijäkokemus (Exit) varmistaa organisaatiolle tarvittavan tiedon ja ymmärryksen työstään lähtevän henkilöstön kokemuksista sekä syistä vaihtaa työnantajaa.

Selkeät toimintatavat osana lähtijäprosessia varmistavat liiketoiminnan ja organisaation omaisuuden suojaamisen sekä auttavat työntekijää lähtemään organisaatiosta arvokkaasti. Lähtijäprosessi on myös erinomainen tilaisuus saada palautetta työskentelystä organisaatiossa.

Eezy Spiritin lähtijäkysely tarjoaa organisaatioille arvokasta tietoa siitä, mitä muutoksia tulisi tehdä talenttien pysyvyyden varmistamiseksi. Lähtiessään työntekijä on tilanteessa, jossa hänellä ei ole normaaleja esteitä kertoa avoimesti mielipiteitään ja tuntojaan poislähtöönsä liittyen.

Tulokas- ja lähtijäkokemuksen kehittäminen ja mittaaminen

Työntekijällä on organisaatiossa kolme vaihetta: rekrytointivaiheen tulokaskokemus, varsinainen työntekijäkokemus osana henkilöstöä sekä työsuhteen päättyessä lähtijäkokemus. Jokainen vaihe vaatii palautteen antamista ja saamista sekä toiminnan kehittämistä sen mukaan. Organisaatio voi vaikuttaa positiivisella tavalla henkilöstön kokemuksiin huomioimalla kunkin vaiheen erityispiirteet.

Saavuta myönteinen työntekijäkokemus avullamme

Eezyn avulla voit vaikuttaa siihen, minkälainen työntekijäkokemus niin tuleville kuin lähtevillekin työntekijöille muodostuu. Kaiken kehittämistyön tueksi pystymme tarjoamaan monipuoliset henkilöstön kehittämisen palvelut. Ota yhteyttä niin varmistetaan yhdessä, että organisaatiosi henkilöstökokemus on positiivinen.

Kysy lisää

Mikko Innanen

Mikko Innanen
Liiketoimintajohtaja – Tutkimus ja kehitys
+35840 587 2923

Lähetä viesti