Uuden työarjen pulssikysely henkilöstön kuunteluun

Työn tekeminen on monissa yrityksissä muuttunut pysyvästi ja etätöiden määrä on kasvanut. Tässä hetkessä henkilöstön kuuntelu, etäjohtamisen onnistuminen ja hyvinvoinnin merkitys on noussut yrityksissä keskeiseen rooliin. Näihin tarpeisiin olemme muotoilleet Uuden työarjen pulssikyselyn.

Muuttuneessa työarjessa voi henkilöstön töiden sujuminen kotitoimistoilla askarruttaa esimies- ja HR-roolissa olevia. Uuden työarjen pulssikyselyn avulla viestitään, että henkilöstöä kuunnellaan aktiivisesti. Kysely koostuu muutamasta kysymyksestä ja on ketterä toteuttaa. Säännöllisesti toteutettuna kysely piirtää kuvan työhön liittyvistä onnistumisista ja haasteista sekä mahdollistaa toimenpiteisiin ryhtymisen.

Uuden työarjen pulssikyselyssä henkilöstö arvioi muutamalla kysymyksellä työn sujumista ja avoimen palautteen kautta pureudutaan kehittämisodotuksiin. Organisaatiosta riippuen, kyselyyn voi lisätä ajankohtaisia teemoja, säilyttäen kysymisen ja kehittämisen ketteryyden. Asiakkaamme toteuttavat kyselyä tyypillisesti 1-2 kertaa kuukaudessa. Muotoilemme kyselyn organisaation tilanteeseen ja tavoitteisiin peilaten. Avoimet kommentit koostetaan tekoälyä hyödyntävällä ratkaisulla yhteenvedoksi. Organisaation johto saa tärkeää tietoa menestymisen edellytyksistä ja mahdollisuuden puuttua kehittämisodotuksiin.

Kysy lisää

Mikko Innanen

Mikko Innanen
Liiketoimintajohtaja – Tutkimus ja kehitys
+35840 587 2923

Lähetä viesti