270-asiantuntijapalaute – kehitetään asiantuntijatyötä yhdessä entistä paremmaksi

Asiantuntijatehtävissä korostuvat erityisosaaminen, osaamisen hyödyntäminen, ongelmanratkaisu sekä uuden luominen yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Eezyn 270-asiantuntijapalautteen avulla arvioidaan henkilön valmiuksia ja toimintaa suhteessa asiantuntijatyön vaatimuksiin, painottaen vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja. Palautetta antavat arvioitavan henkilön itsensä lisäksi oma esimies,keskeiset kollegat sekä yhteistyötahot.

Palaute mahdollistaa kehittymisen yksilö- ja organisaatiotasolla

Eezy Spiritin 270 -asiantuntijapalaute lisää itsetuntemusta, joka on tärkeä lähtökohta yksilön omalle kehittymiselle. Yksilöiden kehitys taas edistää koko toimintakulttuurin kehittymistä,  joka vaikuttaa koko organisaation menestymiseen.

Itseohjautuvan tiimin valmennuksen yhteydessä tehtävä 270-asiantuntijapalaute antaa palautetta tiimin jäsenille itsestään ja toisistaan. Palautteen kysymyksiin voidaan tarvittaessa liittää erityisesti itseohjautuvan toiminnan kannalta keskeisten taitojen arviointi.

270-asiantuntijapalautteen teemat

270-asiantuntijapalaute jakaantuu kuuteen eri osa-alueeseen, jotka ovat:

  • tehokkuus ja asiantuntemus
  • yhteistyö ja vuorovaikutus
  • tunneäly ja muiden huomioiminen
  • esimerkkinä toimiminen
  • itsensä johtaminen
  • uudistuminen ja muutoksen edistäminen

Nämä kuusi osa-aluetta liittyvät keskeisesti asiantuntijatyöhön ja siinä onnistumiseen. Palautteen avulla pystyy löytämään sekä omat että muiden vahvuudet ja kehityskohteet.

esite 270-palaute

Kysy lisää

Mikko Innanen

Mikko Innanen
Liiketoimintajohtaja – Tutkimus ja kehitys
+35840 587 2923

Lähetä viesti