HOK-Elanto

HOK Elanto menestys

Yrityksen menestys on selkeästi kytköksissä työkykyjohtamiseen

Henkilökunnan työkyvyn johtaminen on jatkuva prosessi, jolla on merkittävä vaikutus yrityksen kokonaissuorituskykyyn ja menestykseen. Se on systemaattinen tapa käsitellä päivittäistä työnkulkua ja työtyytyväisyyttä.

HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Antero Leväsen mukaan työkykyjohtaminen – kuten mikä tahansa muukin vaikuttamiseen tähtäävä järjestelmällinen toimenpide – vaatii tarkasti määritellyt tavoitteet. Näihin tavoitteisiin tulisi lukeutua parantunut päivittäinen työnkulku, vähentyneet sairauspoissaolot, pidentyneet työurat ja parantunut kannattavuus.

Henkilöstötutkimuksen tulisi tarjota  organisaatioille tärkeää tietoa niistä tekijöistä, joilla on suurin vaikutus työntekijöiden omistautuneisuuteen.

HOK-Elanto on yhteistyössä Corporate Spiritin kanssa kehittänyt jäsentyneen konseptin henkilöstötutkimuksilleen. Leväsen mukaan nykyaikaisen henkilöstötutkimuksen tulisi tarjota organisaatioille tärkeää tietoa niistä tekijöistä, joilla on suurin vaikutus työntekijöiden omistautuneisuuteen. Tällainen tieto vaikuttaa suoraan niihin toimenpiteisiin, joilla henkilökunnan työkykyä voidaan johtaa ja ylläpitää.

”Omistautuneisuus, johtaminen ja suorituskyky ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa”, Levänen korostaa. ”Tämä voidaan nähdä kaikilla organisaation tasoilla ja se on myös syy siihen, miksi kokonaiskuvan ymmärtäminen on niin tärkeää hyödyn irti saamisessa jokaisesta tutkimuksesta.”

Työkykyjohtaminen viestii henkilöstölle työnajantajan välittämisestä

HOK-Elanto arvioi henkilöstönsä työkykyä yksikkötasolla vuosittain. Tutkimukset ovat selkeästi osoittaneet aidon yhteyden työkykyjohtamisen ja sairauspoissaolopäivien määrän välillä. Säännölliset tutkimukset koetaan henkilöstön keskuudessa myös arvostuksen osoituksena. HOK-Elanto otti käyttöön Corporate Spiritin PeoplePower®-henkilöstötutkimuksen vuonna 2011 ja siitä lähtien tulokset ovat parantuneet joka vuosi.

Levänen selittää mahdollisuuksia käyttää prosessia paremman tuottavuuden välineenä: ”Järjestelmällisesti toteutettuna työkyvyn johtaminen on tehokas tapa kertoa henkilökunnalle, että työnantaja välittää heidän hyvinvoinnistaan. Tämä rohkaisee ihmisiä sitoutumaan tuloksekkaaseen toimintatapaan. Henkilöstötutkimukset – sopivien toimenpiteiden tukemana – selkeästi parantavat omistautuneisuutta. Tämä vähentää poissaoloja ja tilapäisen työvoiman tarvetta merkittävästi ja johtaa näin huomattaviin säästöihin.”

Työkykyä tulisi johtaa henkilöstöhallinnon lisäksi koko organisaation johdon toimesta. Asianmukaisesti toteutettuna se tukee kaikkia toimintoja ja parantaa merkittävästi työnkulkua. Leväsen sanoin kyse on työpaikalla melko pienistä asioista: ”Kehityksen mahdollistavat useat pienet tekijät jokaisessa yksikössä, kuten yleiset työjärjestelyt, uusiin tehtäviin perehdyttäminen, toimintojen jatkuva parantaminen, johdon rohkeus selvittää kaikenlaiset ongelmatilanteet sekä esteetön kommunikaatio. Yksityiskohtien huomioiminen mahdollistaa merkittäviä saavutuksia.”

HOK Elanto työkykyjohtaminen

HOK-Elanto tuottaa etuja ja palveluja pääkaupunkiseudun ja lähialueiden asukkaille. Yrityksellä on yli puoli miljoonaa asiakasomistajataloutta, yli 6200 työntekijää ja 300 toimipaikkaa mukaan lukien marketteja, tavarataloja, ravintoloita ja liikennemyymälöitä. HOK-Elanto on S-Ryhmän suurin paikallinen osuuskauppa ja pääkaupunkiseudun suurin työllistäjä. Corporate Spirit toteuttaa S-Ryhmän henkilöstötutkimukset.