Hyppäys digimaailmaan

Jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön ja erityisesti COVID-19 epidemian myötä moni on joutunut yhtäkkiä hyppäämään etätöihin ja yrityksissä mietitään palveluiden tarjontaa digitaalisessa muodossa. Kaikki tässä poikkeustilanteessa otetut käytännöt ja uudet digiratkaisut kannattaa pitää mukana tilanteen normalisoiduttuakin.

Meitä kaikkia koskeva, yllättävä tilanne, on pakottanut monet miettimään tekemistä uudella tavalla – töitä tehdään kotona etänä, jossa monella myös lapset ja puoliso ovat läsnä. Palaverit pidetään Teamsilla tai muulla vastaavalla virtuaalipalvelulla, miksi ei siis myös organisaation yhteiset kahvitauotkin? Jokainen voi jakaa välillä hupaisiakin etätyöratkaisuja tai vaikka vinkkejä, miten yhdistää kotona temmeltävät lapset ja työnteko (ei aina helppo yhtälö). Tehokkaan etätyön mahdollistamiseksi tulee organisaation digiratkaisujen olla kunnossa. Lisäksi etäjohtamisen tulee olla toimivaa, kannustavaa ja yksilön tarpeet huomioivaa.

Etäjohtamiseen kannattaakin nyt etsiä vinkkejä. Meillä Eezy Spiritissä on runsaasti loistavia virtuaalivalmennuksia mm. etäjohtamisen ja haastavien tilanteiden tukemiseen organisaatioissa.

Hyppy tuntemattomaan

Monelle digimaailmaan siirtyminen on hyppy tuntemattomaan, ehkä jopa hyppy epämukavuusalueelle. Suosittelen silti ottamaan tämän loikan, sillä on melko mahtava tunne, kun oppii uuden järjestelmän toimintalogiikan ja tajuaa, mitä kaikkea uudella järjestelmällä voikaan tehdä. Itse ainakin olen innostunut uusista järjestelmistä ja niiden lähes loputtomasta toiminnallisesta tarjonnasta.

Vallitseva tilanne tarkoittaa yritysten näkökulmasta monien palveluiden siirtämistä digimaailmaan. Kaikki se ponnistus, mitä yrityksissä nyt tehdäänkin digipalveluiden vuoksi, kannattaa hyödyntää myös tilanteen normalisoiduttua. Kyseiset palvelut on hyvä pitää valikoimassa myös jatkossa, sillä se lisää tarjonnan monipuolisuutta. Tällöin ei enää olla riippuvaisia henkilöiden maantieteellisestä olinpaikasta tai jouduta miettimään matkustamista. Kulut vähenevät ja luontokin kiittää.

Fyysisistä tapaamisista ruudun taakse

Ajatellaan vaikka perinteistä henkilöstökokemusprojektissa tutkimustulosten purkutilaisuutta.  Olemme jo vuosia toteuttaneet näitä tilaisuuksia ketterästi asiakkaidemme tarpeiden mukaan joko fyysisesti tai virtuaalisesti. Virtuaalialustalla voimme uudella tavalla osallistaa esimiehiä ja henkilöstöä kehittämään organisaatiota tulosten pohjalta. Useat ihmiset eripuolilta organisaatioita voivat yhdessä kokoontua tärkeän teeman ympärille, välimatkoista huolimatta, ja edistää organisaatiolle tärkeiden tavoitteiden saavuttamista.

Me ihmiset elämme fyysisistä kontakteista, mutta niiden rinnalla nämä poikkeustilanteen myötä aktiivisesti käyttöönotetut digi- ja etäratkaisut ovat tulleet monen organisaation arkeen jäädäkseen. Sen sijaan, että siirrettäisiin tai peruttaisiin kaikki fyysiset tapaamiset, kannattaa ne jatkossakin mahdollisuuksien mukaan toteuttaa digitaalisessa ympäristössä.

Ihmisten arki tehostuu ja ajankäyttö järkevöityy, kun aikaa ei kulu matkustamiseen, ruuhkassa odotteluun tai parkkipaikan etsimiseen. Sen sijaan virtuaalitapaamisissa on hyvä panostaa riittävästi aikaa ns. small talk -vuoropuheluun tilaisuuden alussa sekä osallistujien esittelyyn. Tällöin tilaisuudesta voidaan rakentaa välitön ja lämminhenkinen vaikka fyysinen kontakti osallistujien väliltä jääkin puuttumaan.

TIA KOSKI

Kirjoittaja on innokas työyhteisön kehittäjä ja Eezy Spiritin koulutuskoordinaattori, joka nauttii etätyöskentelystä.