Organisaation työhyvinvoinnin edistäminen ja yhdessä onnistuminen

Työhyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää kaikissa organisaatioissa, sillä siihen perustuu henkilöstön viihtyvyys, sitoutuneisuus ja omistautuneisuus. Siksi työhyvinvoinnin edistäminen on perusteltua. Henkilöstön hyvinvoinnin ja yhdessä onnistumisen edistäminen vaikuttavat vahvasti organisaatiosi menestymiseen. Osana monipuolisia henkilöstökokemuksen kehittämiseen tarkoitettuja palveluitamme, Eezy Spirit tarjoaa organisaatiollesi parhaan avun niin työhyvinvoinnin mittaamiseen, edistämiseen kuin ylläpitoonkin.

Korkea työhyvinvointi näkyy organisaation arjessa positiivisesti

Korkea työhyvinvointi heijastuu kaikkeen organisaation tekemiseen. Hyvinvoiva työyhteisö aikaansaa parempaa tuottavuutta, laatua sekä henkilöstö- ja asiakaskokemusta. Organisaatiosi henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen onnistuu esimerkiksi Strategisen työhyvinvoinnin prosessin kehittämisen tai organisaatiosi tarpeisiin sovitettujen työhyvinvointivalmennusten ja työpajojen avulla. Tarjoamme myös laajoja kehittämispalveluita muun muassa toimintakulttuuriin tai johtamiseen liittyen.

Millä tavoin työhyvinvoinnin edistäminen tapahtuu?

Kehittämispalveluidemme keskiössä ovat myönteisen työhyvinvoinnin eli työn imun kokemusten sekä tätä tukevien työn voimavaratekijöiden vahvistaminen. Lisäksi pyrimme varmistamaan työkuormituksen hallintaa työn haitallisten kuormitustekijöiden vaikutusten vähentämisen kautta.

Hyvinvoivaan ja työn imussa kukoistavaan työyhteisöön panostaminen on organisaation kannalta aina kannattava investointi.

Miten onnistutaan yhdessä – myös haastavissa tilanteissa?

Hyvät työyhteisötaidot ovat tärkeitä työelämän taitoja. Myös onnistunut esimiestyö edellyttää henkilöstöltä taitoa toimia työyhteisössä – hyväkään esimies ei voi onnistua yksin!

Tarjoamme tukea yhdessä onnistumiseen työyhteisövalmennusten sekä niihin kytkettävien käyttäytymis- ja toimintatyylianalyysien avulla. Fokuksessa on työyhteisönne ja siihen kuuluvien henkilöiden rakentavan toiminnan, vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistäminen.

Työyhteisöissä tulee väistämättä myös tilanteita, joissa ilmapiiri kärjistyy ja ilmenee yhteistyöongelmia tai muita konflikteja. Aina näistä tilanteista ei selviydytä ilman tukea. Sparraamme teitä myös näissä haastavissa tilanteissa osuvan tilannekartoituksen sekä tehokkaiden ratkaisumallien valinnan ja toteutuksen avulla.

Ota organisaatiosi työhyvinvoinnin edistäminen haltuun avullamme

Hyvinvoiva työyhteisö on organisaation tärkeimpiä voimavaroja. Siksi työhyvinvoinnin edistäminen pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti kannattaa. Työelämän hektisyydessä ja muutospaineessa on myös tärkeää varmistaa, että työyhteisö osaa toimia rakentavalla ja vastuullisella tavalla työyhteisössä hyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseksi. Juuri näihin asioihin me Eezyllä tarjoamme ratkaisuja. Ota yhteyttä – asiantuntijamme ovat sinua ja organisaatiotasi varten.

Kysy lisää

Mikko Innanen

Mikko Innanen
Liiketoimintajohtaja – Tutkimus ja kehitys
+35840 587 2923

Lähetä viesti