Itseohjautuvuuden illuusio

Itseohjautuvuus on tämän hetken ”muoti”-ilmiö yrityksissä ja organisaatioissa. Parhaimmillaan itseohjautuvat organisaatiot kokeilevat ketterästi uusia työtapoja, vuorovaikutus on eteenpäin vievää ja arvostavaa, aito valmentava ote on toimintakulttuurin peruskivenä ja innovaatioita syntyy. Parhaimmat osaajat haluavat töihin näihin yrityksiin, koska työantaja- ja asiakaskokemus toimivat vetovoimana.

Tämä on kuitenkin vielä monelle organisaatiolle huomisen toimintakulttuuria.  Olen vieraillut useissa organisaatioissa ja yrityksissä, joissa kerrotaan toiminnan pohjautuvan itseohjautuviin tiimeihin. Nykyään kysyn mitä itseohjautuvuus tarkoittaa organisaatiossa, koska se usein ymmärretään itsensä johtamisena. Itseohjautuvuus nähdään myös tiimitoimintana ilman ohjausta ja selkeitä tavoitteita. Lisäksi itseohjautuvuus aiheuttaa stressiä monille yksilöille ja jopa kaaosta organisaatioissa. Muutos on merkittävä erityisesti organisaatioissa, joissa on pitkään totuttu hierarkkiseen tapaan johtaa.

Toimintakulttuurin rohkea uudistaminen tukee menestymään

Palataanpa tapaamiseen, jossa keskustelimme asiakkaan kanssa mitä itseohjautuvuus on.  Päädyimme pohdinnoissamme siihen, että itseohjautuvassa organisaatiossa henkilöstöllä tavoitteet ovat selkeänä, kyky toimia itsenäisesti sekä proaktiivisesti, vahva sisäinen motivaatio tehdä työtä hyvin ja selkeä ymmärrys omasta roolista. Organisaation jäsenten on myös saatava tukea ja sparrausta esimieheltään tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimiehen rooli on muokkautumassa vahvemmin coachiksi ja sparrariksi.

Asiakkaani jäi pohtimaan keskustelujamme ja totesi, että heillä kyllä oletetaan henkilöstön toimivan itseohjautuvasti, mutta sinkoillaan paikasta toiseen, kun tavoitteet eivät ole kirkkaana. Toimintakulttuurin kirkastuksen jälkeen oli tärkeää tukea organisaation menestystä itseohjautuvana organisaationa. Itseohjautuvuuden saavuttamista rakennetaan organisaatiossa rohkean ja tavoitteellisen toimintakulttuurin uudistamisella yhdessä henkilöstön kanssa.

Itseohjautuvuudessa on kyse myös itsensä johtamisen taidoista

Itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus kulkevat käsi kädessä. Itsensä johtaminen sisältää oman työn hallinnan, vastuun työstään ja motivaatiostaan sekä oman mielen johtamisen. Esimies on avainroolissa itseohjautuvan tiimin työn onnistumisen tukijana. Hän toimii esimerkkinä itsensä johtamisessa ja jatkuvassa oppimisessa arjessa sekä rinnalla kulkijana. Esimiehet tarvitset hyviä fasilitointi- ja vuorovaikutustaitoja, growth mindsettiä, valmentamisen taitoja ja kykyä kohdata ihminen ihmisenä.

Muutosmatka itseohjautuvaan kulttuuriin vaatii rohkeutta ja sitkeyttä työntekijöiltä, esimiehiltä ja johdolta. Tarvitaan uskallusta siirtyä pois omalta mukavuusalueelta ja taitoa luopua tutuista turvallisista toimintatavoista. Näin annetaan tilaa uuden oppimiselle kannustavasti ilman pelkoa nolaamisesta. Aito uudistuminen syntyy yhdessä tekemällä.

Me Eezy Spiritissä uudistumme asiakkaitamme kuunnellen. Tarjoamme monipuolista osaamista organisaatioiden ja ihmisten kehittämiseen. Itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen on tapamme toimia ja mielellämme autamme rakentamaan menestystarinoita itseohjautuvien organisaatioiden kulttuurimatkalle.

Kirjoittajana on kokenut organisaation ja johtamisen kehittäjä sekä coach. Hän vastaa Eezy Spiritillä johtamisen ja esimiestyön kehittämisestä.