Johda ihmisiä – älä strategiaa

Strategiaa kuvataan yrityksen kulmakiveksi. Ihmettelen, miksi sen toteuttaminen arkipäivässä tuntuu edelleen niin haastavalta ja vaikealta? Entä puhutteleeko strategia aidosti työntekijöitä ja onko kaikille selkeää, miten yrityksen strategia näkyy ja toteutuu arkipäivässä?

Strategiasta kohti ihmisten johtamista

Mietin strategian toteuttamista poikani jalkapalloturnauksessa. Alkupelit menivät heikosti, koska pelaajat olivat väärissä paikoissa ja moni pelasi vain omaa peliään. Pelin alussa mietitty strategia ei toiminut. Pelikentällä oli sekaannusta, pelipaikat olivat henkilöiden luontaiselle pelaamiselle vääriä ja lisäksi tehtiin paljon virheitä. Strategia ei tukenut joukkueen menestymistä ja voittomahdollisuuksia.

Vaikeasti hahmotettavasta strategiasta seuraa,
ettei henkilöstö tiedä omaa paikkaansa tai rooliaan
ja kukin alkaa pelata omaa peliään.

Näin käy myös monissa työpaikoissa. Luodaan strategia, jota henkilöstö ei täysin ymmärrä, väärät ihmiset ovat väärillä paikoilla tai henkilöstön osaaminen ei tue strategian toteutumista. Näitä asioita kuitenkin mietitään edelleenkin liian vähän strategiaa luotaessa. Usein tästä seuraakin, ettei henkilöstö tiedä omaa paikkaansa tai rooliaan ja kukin alkaa pelata omaa peliään.

Kuuntele ihmisiä – ole valmis muuttamaan suuntaa

Miten pelit sitten jatkuivat? Häviöt seurasivat toisiaan ja pelaajat alkoivat luovuttaa. Muutama tsemppari jatkoi pelaamista ja piti joukkuetta pystyssä, vaikka väsymys näkyi myös näiden poikien kasvoista.

Sama näkyy myös yrityksissä, jos henkilöstöä ei riittävästi kuunnella. Luovutetaan ja palataan vanhaan tapaan toimia. Usein muutama omistautunut henkilö pitää pakkaa pystyssä ja varmistaa, että toiminta jatkuu. Henkilöstö alkaa vieraantua ja kyllästyä. Omistautuneet tsempparit väsyvät lopulta myös itse.

Kohti uutta alkua

Mitenkö viimeisessä pelissä lopulta kävi? Tappioputken jälkeen tsempparit edelleen tsemppasivat. Moni pelaaja oli luovuttanut. Valmentaja huomasi tämän ja alkoi kuunnella. Kysyttiin paikkatoiveita ja oltiin valmiita luopumaan alun strategiasta. Syntyi uutta toivoa.

Henkilöstötutkimusta tukevien pikakyselyjen ja pulssitutkimusten avulla huomataan nopeasti, jos strategian toteuttamisessa on haasteita, joihin olisi syytä tarttua.

Näin toivottavasti tapahtuu myös yhä useammin työpaikoilla. Ei pidetä strategiaa lukkoon lyötynä vaan muutetaan tarvittaessa suuntaa, joka tukee myös henkilöstön senhetkistä osaamista. Kuunnellaan ja seurataan tarkasti miten menee – mikä toimii ja mikä ei. Ollaan joustavia. Henkilöstön kuunteleminen ja asioiden joustava muuttaminen on tänä päivänä helppoa. Henkilöstöön liittyvät tutkimukset, kuten vuosittaista henkilöstötutkimusta tukeva esimiehille suunnattu SnapShot-pikakysely ja johdon työkaluna käytetyt Pulssikyselyt ovat nopeita ja helppoja toteuttaa useita kertoja vuodessa. Näin huomataan nopeasti, jos strategian etenemisessä on haasteita, joihin olisi syytä tarttua.

Onnistunut resepti strategian toteuttamiseen

Toivo syttyi viimeisessä pelissä, kun tsempparipelaajat tekivät ensimmäisen maalin. Syttyi kipinä, toinen maali, pelaajat innostuivat, kolmas maali ja naurettiin. Yksilöiden sijaan oli syntynyt joukkue.

Tehdään näin myös työelämässä! Kuunnellaan ja ollaan tarvittaessa valmiita muuttamaan suuntaa. Onnistunut resepti strategian toteuttamiseen on saada strategia ja ihminen kohtaamaan ja kehittymään yhdessä. Näin luodaan innostusta, kipinää ja menestystä!