Johtajuus muuttuvassa ympäristössä

Kun maailma ei riitä

Johtamis-workshopeissa esimiesten on helppo puhua niistä ominaisuuksista, joita he odottavat omilta esimiehiltään. Vaikeaksi aihe menee, kun aletaan analysoida omaa toimintaa näiden odotusten valossa.

Olenko sellainen esimies, jollainen toivoisin oman esimieheni olevan? Onko yrityksessämme identifioitu piirteet, joita hyvältä johtajalta odotetaan? Onko johtotehtävät määritelty riittävän selvästi, jotta voin vertailla omaa tietotaitoani niihin?

Hyvä esimies kykenee jopa muuttuvissa olosuhteissa vahvistamaan työntekijöiden ymmärrystä tiiminsä  tavoitteesta ja jokaisen yksilön omasta tehtävästä.

Hyvä esimies kykenee jopa muuttuvissa olosuhteissa vahvistamaan työntekijöiden ymmärrystä tiiminsä tärkeimmästä tavoitteesta ja jokaisen yksilön omasta päätehtävästä – niistä, joista heille maksetaan.

Kehityskeskustelu kerran tai kaksi vuodessa ei riitä. Vuorovaikutusta tulisi tapahtua jokapäiväisessä työssä ja esimiesten on kiinnitettävä siihen jatkuvasti huomiota. Tämän vuoksi on yhä tärkeämpää sopia, noudattaa ja tarvittaessa päivittää yhteisiä sääntöjä, jotta varmistetaan erityisesti, että toiminta on sekä ajanmukaista että merkityksellistä.

Sisäisen ja ulkoisen liiketoimintaympäristön muutokset saattavat pakottaa organisaatiot muuttamaan rakenteitaan ja käytäntöjään äkillisesti, herättäen uusia kysymyksiä. Kuinka sitouttaa ja motivoida esimiehiä? Millaisia ponnistuksia esimiehiltä vaaditaan haluttujen muutosten saavuttamiseksi? Kuinka varmistetaan, että työntekijät tekevät juuri sen, mitä heiltä odotetaan, yrityksen sisäisestä ja ulkoisesta epävarmuudesta huolimatta?

Erinomainenkaan johtaja ei tuota happamista rypäleistä
hyvää viiniä ainoastaan tekemällä tai puhumalla.

Hyvä johtajuus myötävaikuttaa organisaation menestykseen vain, jos kaikki työyhteisön jäsenet ymmärtävät omat vastuunsa. Erinomainenkaan johtaja ei tuota happamista rypäleistä hyvää viiniä ainoastaan tekemällä tai puhumalla.

Hyvä johtaja ei pelkää puuttua työyhteisön haastaviin tilanteisiin rakentavasti, ennen kuin ne ovat liian suuria ratkaisukeskeisesti käsiteltäväksi. Työyhteisön jäseniä voidaan opettaa vastaanottamaan palautetta ja näkemään omat tekonsa ja käytöksensä osana suurempaa kokonaisuutta. Joustavuus, epävarmuuden sietokyky ja mukautuvuus ovat taitoja, joita tulee jatkuvasti kehittää organisaation kaikissa henkilöstöryhmissä. Ikivanha sanonta: ”Tee muille niin kuin toivoisit itsellesi tehtävän”, on yhä yksi tärkeimmistä säännöistä missä tahansa työyhteisössä.

Johtajuus kohtaa muuttuvassa maailmassa yhä enemmän odotuksia. Tutkimusten mukaan yhä harvemmat ihmiset haluavat johtajiksi. Johtajuus voi kuitenkin olla hieno tutkimusmatka omaan itseensä, mikäli sen näkee mahdollisesti palkitsevana haasteena. Kukapa loppujen lopuksi ei haluaisi olla hieman viisaampi elämänmittaisella matkallaan?

Miten johtajuus näyttäytyy organisaatiossasi? Kaipaatko tukea esimiesten valmentamiseen muuttuvassa organisaatiokulttuurissa? Ota meihin yhteyttä!