Kaikki muuttuu – ollaan innolla mukana

Muutos voi toisinaan olla pelottava mörkö tai kultainen tahtotila. Se voi tulla yllättäen tai kutsuttuna, hallittuna tai hallitsemattomana. Selvää kuitenkin on, että muutos on välttämätön osa organisaatioiden kehitystä. Strategioiden painopisteet muuttuvat, organisaatiorakenteet järjestyvät uudelleen, vastuut siirtyvät ja fuusiot muokkaavat toimintaa.

Muutoksia tapahtuu muodossa tai toisessa kaikissa organisaatiossa. Emme voi estää muutosta tapahtumasta, vaikka kuinka haluaisimme – markkinat tai asiakkaiden tarpeet eivät kysy meiltä lupaa liikahduksiinsa.

Muutos vaatii kykyä reagoida

Erityisesti isoissa organisaatioissa voi olla vaikeaa pysyä kartalla siitä, miten asiat etenevät eri puolilla organisaatiota. Siksi onkin tärkeää kuunnella, miltä muutos sen kokevista tuntuu ja varmistaa, että johdon lisäksi myös henkilöstö aidosti tietää, minne organisaatio on suuntaamassa ja miksi.

Ketteryys unohtuu usein muutoksen keskellä vaikka kyvystä reagoida nopeasti on tullut yksi organisaatioiden kulmakivistä. Muutoksessa tämä kyky jää helposti käytännön järjestelyiden jalkoihin, kun katse on jo käännettynä haluttuun lopputulokseen.

Ketterä muutos vaatii ennen kaikkea ymmärrystä ja yhteisiä tavoitteita korostavaa kulttuuria – sen hyväksymistä, että muutos on matka eikä vain päämäärä.

Yksi keino tuoda ketteryyttä muutokseen ovat ketterät ja kevyet pulssikyselyt, jotka palvelevat kehityshakuisia organisaatioita arjen muutoksen seurannassa ja tukevat johtoa fokusoimaan päätöksentekoa tarvittavaan suuntaan. Pulssikyselyiden avulla pystytään helposti seuraamaan muutoksen etenemistä myös siinä, miltä muutos henkilöstöstä tuntuu, onko asiasta keskusteltu tarpeeksi ja ovatko kaikki organisaatiossa tavoittelemassa samaa muutosta. Niiden avulla kutsutaan henkilöstö aidosti osaksi muutosprosessia ottamalla heidät aktiivisiksi osallistujiksi ja vaikuttajiksi.

Pulsseilla tilannekuva helposti ja nopeasti

Pulssikyselyt ovat nimensä mukaisesti kuin sormet muutoksen ranteella, mittaamassa sykäyksin sen etenemistä. Ne toteutetaan korkeintaan kymmenen kysymyksen kyselyinä, joiden tulosten kehittymistä seurataan systemaattisesti. Kysymykset eivät aina pysy samoina. Tarvittaessa mukaan voidaan ottaa myös uusia kysymyksiä vastaamaan ketterästi organisaation muuttuviin tarpeisiin.

Alkuvaiheen suunnittelun ja ensimmäisen kyselyn jälkeen jatko on jouhevaa: nopea ja helppo vastaaminen tekee henkilöstölle osallistumisen mielekkääksi, nopeasti saatavat ja helposti hahmotettavat tulokset taas mahdollistavat nopean reagoinnin ja päätöksenteon.  

Pulssit tukevat kehittämistä

Jokaisen organisaation tarve on erilainen. Tämän vuoksi myös pulssikyselyitä voidaan toteuttaa monella tavalla. Pulsseja voidaan hyödyntää esimerkiksi vuosittaisen henkilöstötutkimuksen välissä kvartaaleittain, jolloin voidaan seurata henkilöstötutkimuksessa esille nousseiden asioiden kehittymistä ja varmistaa valitun suunnan säilyminen. Niitä voidaan toteuttaa myös esimerkiksi joka toinen kuukausi, jolloin muutamalla kysymyksellä voidaan selvittää jonkin strategian kannalta tärkeän asian etenemistä koko organisaatiossa.

Tulosten avulla pystytään tukemaan liiketoimintoja johtamaan muutosta ja innostamaan henkilöstöä uudistumisessa. Joissakin tilanteissa pulssikysely voi olla yksittäisen esimiehen työkalu muutoksen seurannassa ja uuden suunnan varmistamisessa. Toisinaan organisaation tarve tiedolle on erilaista myös eri puolilla organisaatiota, jolloin kysymykset voivat teeman ympärillä olla osittain erilaisia jokaisen liiketoiminnon tarpeiden mukaan.

Pulssikysely lisää ymmärrystä ja murtaa siiloja

Organisaation pulssilla oleminen murtaa siiloajattelua ja siirtää huomion siihen, mitä organisaation tulee tehdä yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Samalla se muistuttaa henkilöstä heidän merkityksestään muutoksen osana ja tarjoaa selkeän työkalun osallistua sen eteenpäin vientiin. Se auttaa reagoimaan ketterästi yhdessä, ja pitää huolta, ettei muutoksesta kehity organisaatiossa suurta mörköä vaan kultainen tahtotila, jota organisaatio tavoittelee aidosti yhdessä. Sillä kaikki muuttuu – kuten pitääkin.

Lue lisää ketteristä pulssikyselyistä.