Läsnäolon vaikutus työyhteisön arjessa

Tekemisen kiihtynyt vauhti, hektisyys, näkyy työpaikoilla palavereina, tietotulvana, aikataulujen kiristymisenä ja tavoitteiden määrien nousuna. Vauhti voi helposti lipsahtaa ylikerroksille ja se puolestaan vaikuttaa alentavasti tuloksentekoon sekä luo ristiriitoja ihmisten vuorovaikutukseen.

Rupeamme helposti paikkaamaan aikavajettamme viikonlopputöillä sekä venyttämällä päivää joko aamusta tai illasta. Pidemmällä aikavälillä voi syntyä kierre, joka syö energiat.  Onneksi tilanne ei ole näin synkkä, sillä jokainen meistä voi vaikuttaa työhön ja työpaikan ilmapiiriin. Onnistumisia syntyy päivittäin työyhteisössä aidon läsnäolon kautta.

Tietoinen läsnäolo auttaa fokusoitumaan

Läsnäolo, keskittyminen, fokus, priorisointi ja asenne ovat asioita, joilla onnistumme edelleen hektisessä työympäristössä. Siihen tarvitsemme työpaikalla jokaisen vastuuta omasta tekemisestä ja käytöksestä, yrityksen yhteisen suunnan näkemistä ja sitoutumista (ei vain oma tiimi tai yksikkö), hyviä itsensä johtamisen taitoja sekä halua kehittää ja kehittyä työyhteisössä.

Tietoisen läsnäolon äärelle on tärkeää pysähtyä, sillä sen kautta meistä jokainen saa merkityksellisyyttä omaan työhönsä.  Läsnäolo on aitoa kuuntelua, tilan antamista dialogille, kysymysten kysymistä, asennetta sekä mielen taitoja. Sallivan ja avoimen asenteen kautta näemme asioissa erilaisia näkökantoja. Emme arvostele tai vastusta omia tai toisen kokemuksia vaan voimme siirtyä realistiseen havainnoijan rooliin. Tulemme tietoisiksi asioista. Tätä kautta moni haastava tilanne saadaan ratkeamaan ja vapauttamaan hyvää energiaa työyhteisöön.

Arvostava kohtaaminen helpottaa yhteistyötä

Ollessamme aidosti läsnä mielemme on avoin kuuntelulle ja kykenemme esittämään coachaavia kysymyksiä ja tunneälyn avulla voimme asettua toisen henkilön asemaan. Annamme täyden huomion tilanteelle, emme vilkuile sähköpostia, kelloa tai kännykkää.  Kiireessä ja paineessa tietoinen läsnäolo herpaantuu kuitenkin helposti, mutta huomatessasi tämän, voit aina pysähtyä ja hengittää sekä suunnata huomion takaisin henkilöön tai tapaamiseen, jossa olet. Voit ohjata vaeltavaa mieltäsi takaisin kärsivällisesti tilanteeseen ja arvottamisen sijaan annat tilaa arvostamiselle. 

Coachinroolin kautta olen tunnistanut läsnäolon voiman ja vahvuuden. Aidon läsnäolon kautta olen saanut rakennettua vahvaa luottamusta ja energiaa sekä coachattavalle että coachille. Läsnäolon kautta tulee myös omalle mielelle vapautus olla tässä ja nyt, ei tarvitse murehtia menneitä ja tulevaisuus odottaa. Olla tilanteessa vain läsnä ja toista henkilöä varten, upea kokemus ja se kantaa tulosta coachattavan ajatusten ja näkökulmien tietoisuuden kautta sekä arkeen vietävinä tekoina. Menestys syntyy läsnä olevan vuorovaikutuksen ”sivutuotteena”.

Valmentavaan esimiestyöhön kannattaa panostaa

Vahvan läsnäolon lisäksi töissä tarvitaan hyvää esimiestyötä, jossa esimiehellä on aito kiinnostus ihmisistä ja halu tukea heidän onnistumistaan valmentavalla otteella. Kirsikkana kakun päällä tarvitaan priorisointia sekä esimiesten että työntekijöiden puolelta. Punaisena lankana voi pohtia, mikä on strategian, tavoitteiden ja tekemisen kannalta tärkeintä.

Yhdessä koko työyhteisö voi sopia, että halutaan panostaa aitoon kohtaamiseen sekä kiireettömään dialogiin kollegoiden kesken. Kiire kyllä odottaa ja hyvin yhdessä suunniteltu arki todella on puoliksi tehty. Luodaan aitoja läsnäolon hetkiä vuorovaikutustilanteisiin!

Kirjoittajana on kokenut henkilöstökokemuksen kehittäjä sekä businss coach. Hän vastaa Eezy Spiritillä organisaatioiden kehittämisestä.