Lassila & Tikanoja

Lassila Tikanoja Tuloksista toimenpiteisiin

Tuloksista toimenpiteisiin johdon esimerkillä

Työvoiman hallinta ja johtamisen kehittäminen ovat kaksi Lassila & Tikanojan viidestä jatkuvasta strategisesta ohjelmasta.

Yhtenäisen organisaatiokulttuurin luominen ja henkilöstötutkimusten tehokkaan toteutuksen varmistaminen saattavat kuulostaa haastavilta tavoitteilta. Henkilöstöjohtaja Kirsi Materon mukaan nämä haasteet voidaan nähdä mahdollisuutena entisestään vahvistaa työntekijöiden omistautumista.

”Koska työntekijämme pääsääntöisesti työskentelevät asiakkaidemme tiloissa, etäisyys heidän esimiehiinsä saattaa olla suuri. Useimmilla työntekijöillä ei ole pääsyä sähköpostiin tai internetiin, eikä heillä ole työpuhelimia. On selvää, että meidän kunnianhimoista strategiaamme toteutetaan haastavissa olosuhteissa – tarvitaan erityistoimenpiteitä.”

Toimenpidesuunnitelma varmistaa halutun kehittymisen suunnan

Kehityssuunnitelman tehokkaan toteutuksen ensimmäinen etappi olikin varmistaa, että yrityksen johdon huomio ja kiinnostus olivat riittävällä tasolla. Matero korostaa, että L&T:llä henkilöstötutkimusta, sen tuloksia ja toimenpidesuunnitelmaa pidettiin prioriteettina.

”Yrityksen johto tiedostaa, että henkilökunta on alallamme tärkein voimavara. Siksi heidän omistautumisensa ja motivaationsa eteen on tehtävä kaikkensa. Tämän seikan ymmärtäminen kaikilla organisaation tasoilla on todella myötävaikuttanut menestykseemme.”

Toinen avain tulosten jalostamiseen yrityksen eduksi oli yksiköiden esimiesten briiffaaminen ja koulutus kehitystoimenpiteiden johtamiseen omissa yksiköissään. Vaikka tämä vaatikin hieman lisäponnisteluja, oli se Materon mukaan yksi onnistumisen kulmakivistä.

”Halusimme toimittaa viestin jokaiseen yksikköön yhdenmuotoisena – yksiköiden päälliköille annettiin viestintäpaketteja, joiden työkaluilla voidaan selittää tutkimustuloksia ja kouluttaa esimiehiä. Jokainen yksikkö dokumentoi omat kehittämissuunnitelmansa, joita nyt toteutetaan ja seurataan.”

Jotta positiivinen kehitys pysyisi oikeilla  raiteillaan, seuraava tutkimuskierros on jo aikataulutettu.

Tulokset ovat olleet rohkaisevia. Vastausprosentti on noussut työtyytyväisyyden rinnalla. Melkeinpä yllättävät 80 % vastaajista suosittelisi L&T:tä työpaikkana. Kirsi Matero ja hänen organisaationsa antavat tunnustusta Corporate Spiritin tiimille, joka osallistui tulosten tulkitsemiseen ja esimiesten kouluttamiseen. Jotta positiivinen kehitys pysyisi oikeilla raiteillaan, seuraava tutkimuskierros on jo aikataulutettu.

L&T Tuloksista toimenpiteisiin

Lassila & Tikanoja on palveluyritys joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi pienentämällä jätemääriä ja pidentämällä kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamalla materiaalit hyötykäyttöön sekä vähentämällä raaka-aineiden ja energian kulutusta. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2013 oli 668 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.