Liiketoiminnan kehittäminen – resurssit parempaan käyttöön

Tämän päivän monimutkaisessa, haasteellisessa ja kilpailun kyllästämässä ympäristössä selviävät vain johdonmukaiset, määrätietoiset ja tehokkaat organisaatiot. Menestyksen edellytys on varmistaa, että organisaation kaikkien työntekijöiden toiminta on asianmukaisesti liitetty liiketoiminnan tarpeisiin.

Tohtori Richard Plenty on tutkinut yli 25 vuotta liiketoiminnan kehittämisen ja organisaation suorituskyvyn välistä suhdetta. Hänen mukaansa kyky yhdistää henkilöstöjohtaminen koko organisaation strategiaan on itse asiassa avainkysymys sekä liiketoiminnan menestymisessä, että työntekijöiden omistautumisessa. Yhteys sen välillä mitä ihmiset organisaatiossa tekevät ja mitä liiketoiminta tarvitsee, pysyy koko ajan selkeänä, kun organisaatio ottaa käyttöön järjestelmällisen vuotuisen suunnitteluprosessin.

”Liiketoimintastrategiaa jalkautetaan viime kädessä kuitenkin työntekijöiden ponnistusten ja osaamisen kautta. Tehokas prosessi varmistaa, että on olemassa luotisuora yhteys liiketoiminnan tavoitteiden ja yksilöllisten tavoitteiden välillä”, Richard Plenty painottaa.

Oppiva organisaatio

Prosessin toteuttaminen säännöllisesti ja järjestelmällisesti luo ihanteellisen ympäristön oppivalle organisaatiolle. Odotuksia asetetaan ja ylitetään, tietyllä tavalla toimimisesta muodostuu tapoja, hyvät suoritukset huomioidaan ja niistä palkitaan. Kyse on työntekijöiden ja heidän suoritustensa ohjaamisesta samaan suuntaan.

Jatkuva liiketoiminnan kehittäminen auttaa parantamaan motivaatiota ja lisäämään omistautumista, kun työntekijät oivaltavat, miten he itse pystyvät vaikuttamaan organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. Samalla kehittämisohjelmia voidaan kohdistaa tehokkaasti ja näin luoda mahdollisuuksia lisätä myyntiä ja vähentää kuluja. Mikä tahansa organisaatio, joka ottaa järjestelmälliseen käyttöön tämänkaltaisen vuotuisen suorituksen johtamisen prosessin huomaa sekä tuottavuuden että kannattavuuden parantuvan.

Strategian jalkauttaminen

Kun kaikki työntekijät ovat tietoisia sekä henkilökohtaisista että koko organisaatiota koskevista tavoitteista – ja tuntevat käytettävissä olevat keinot saavuttaa ne – voidaan strategia jalkauttaa tehokkaasti. Tarvitaan myös säännöllistä seurantaa varmistamaan, että kaikki vetävät köyttä samaan suuntaan. Seurantaa tehdään koko liiketoiminnan suorituksen arvioinnin yhteydessä.

Kun kaikki työntekijät ovat tietoisia sekä henkilökohtaisista
että koko organisaatiota koskevista tavoitteista voidaan
strategia jalkauttaa tehokkaasti.

Plenty huomauttaa, että onnistunut suorituskyvyn arviointi riippuu siitä, miten organisaation kaikilla tasoilla osataan rohkaista työntekijöitä ja heidän esimiehiään hyvään dialogiin. “Merkityksellisten ja oleellisten tavoitteiden asettaminen auttaa saamaan näistä suoritusarviointikeskusteluista objektiivisempia ja hyödyllisempiä, sillä ne ovat osa tehokasta kokonaissuorituksen johtamisjärjestelmää.”

Kirjoittaja:

Tohtori Richard Plenty on This Is… Ltd:n toimitusjohtaja. Hän on kokenut kansainvälisen organisaatiokehityksen konsultti, henkilöstöhallinnon johtaja ja liiketoiminnan psykologi. Yhteistyössä This Is… Ltd:n kanssa Corporate Spirit toteuttaa lentokentille räätälöityjä AirPeople-konseptin mukaisia henkilöstötutkimuksia.

Lue lisää strategialähtöisestä kehittämisestä