Kuinka rakentaa työpaikka, jossa ihmiset voivat menestyä ja antaa parastaan?

Mahdollistavassa työpaikassa ihmiset sitoutuvat vahvistamaan yritystä

Eezy Spirit toteutti vuonna 2011 yhden laajimmista omistautumista mittaavista henkilöstötutkimuksista 21 maassa (N = n. 40 000). Tulosten perusteella pystyimme määrittelemään maailmanlaajuisesti tärkeimmät omistautumiseen vaikuttavat tekijät. Tutkimuksen tuloksena syntyi täysin uudenlainen, omistautumista mittaava henkilöstötutkimus. Nykyään on yleisessä tiedossa ja tieteellisesti todistettu, että omistautuminen ohjailee vahvasti todellista suoritustasoa melkein missä tahansa organisaatiossa. Esimerkiksi John Macleodin Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle laatiman raportin (2009) mukaan “Omistautuminen on erinomaisen organisatorisen suorituskyvyn tärkein yksittäinen selittävä tekijä”.

Omistautumisen muuntaminen toiminnaksi

Sitoutuminen, johtaminen ja suorituskyky ovat omistautumisen tärkeimmät vaikuttajat. Vaikka nämä tekijät muovaavat todellisen suoritustason perustaa vuorovaikutuksessa keskenään, ei tuloksia synny silti automaattisesti. Todellisen suoritustason alusta tulee rakentaa asiantuntevasti ottamalla huomioon omistautumisen tekijät sekä yrityksen yksilölliset piirteet, kuten organisaatiokulttuurin, arvot, työtavat ja ilmapiirin.

Omistautuminen on erinomaisen organisatorisen suorituskyvyn tärkein yksittäinen selittävä tekijä

Joskus organisaatiot, jotka ovat parantaneet johtamisensa laatua huomattavasti ja kiinnittäneet huomiota työntekijöiden sitoutumisen kasvattamiseen, onnistuvat nostamaan todellista suoritustasoaan vain marginaalisesti. Tässä vaiheessa kuvioon lisätään päivittäinen johtaminen. Paikallistamalla ja korjaamalla pieniä yksityiskohtia, jotka estävät työntekijöitä päästämästä valloilleen todellista potentiaaliaan, voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä.

Todellisen suoritustason laatu piilee yksityiskohdissa

Jopa työntekijät, jotka ovat pääsääntöisesti erittäin motivoituneita ja omistautuneita, voivat kokea, että työnteon edellytykset ovat olemattomina, tai että verrattain merkityksettömät asiat estävät heitä suoriutumasta niin hyvin, kuin he haluaisivat. Jotta korkeaa omistautumista voidaan hyödyntää, täytyy yrityksen tarjota mahdollistava työpaikka.

On tärkeää rakentaa rohkaiseva ilmapiiri, jossa henkilöstöä kannustetaan hoitamaan päivittäiset tehtävät tehokkaasti samalla innovoiden ja uusia menestymisen tapoja kehittäen.

Työntekijöiden tulisi kokea, että heidän käytössään on riittävästi informaatiota, asiaankuuluvat materiaalit ja kunnolliset välineet töiden tekemiseen tehokkaasti. On tärkeää rakentaa rohkaiseva ilmapiiri, joka kannustaa henkilöstöä hoitamaan päivittäiset tehtävät tehokkaasti samalla, kun heillä on vapaus innovoida ja kehittää uusia tapoja menestyä.

Omistautumisen muuntaminen toiminnaksi ei yleensä vaadi ihmeitä. Esteet voivat alkuun vaikuttaa korkeilta, mutta niiden nujertaminen saattaakin vaatia vain muutamia huomioita ja ideoita.

PeoplePower® – omistautumisesta mahdollistamiseen

Usein sanotaan: ”Sitä saa, mitä mittaa”, mutta asia toimii myös päinvastoin: ”Mitä et mittaa, sitä et saa”.

Tämän vuoksi olemme rakentaneet PeoplePower®-henkilöstötutkimukseemme (pääosin suorituskykyyn liittyen) kysymyksiä, jotka omistautumisen lisäksi mittaavat myös erittäin tärkeitä mahdollistamisen asioita. Konseptiimme sisältyy myös avoimia kysymyksiä, joihin osallistujat saavat vastata omalla äidinkielellään. Sillä käsitelläänhän mahdollistamiseen liittyvät asiatkin yleensä paikallisesti.

Menestyvä työpaikka, jossa ihmiset pystyvät menestymään ja voivat sekä haluavat antaa parastaan, vaatii rakentuakseen sekä mahdollistavan työyhteisön että korkean omistautumisen tason.

Menestyvä työpaikka, jossa ihmiset pystyvät menestymään ja voivat sekä haluavat antaa parastaan, vaatii rakentuakseen sekä mahdollistavan työympäristön että korkean omistautumisen tason.
Kyky hahmottaa tämä kokonaiskuva on yksi tärkeimmistä menestystekijöistä organisaatiossa. Kokonaisvaltaisella työkaluvalikoimallamme ja sen tehokkaan hyödyntämisen asiantuntijuudellamme, me Eezy Spiritillä voimme auttaa työntekijöiden potentiaalin muuntamisessa kiistämättömäksi kilpailueduksi.