Martela

530 TYÖNTEKIJÄÄ, ONE MARTELA
Kokonaisvaltainen henkilöstökokemus luo hyvinvoivaa tuloksellisuutta

Martela-konserni on käynyt läpi mielenkiitoisen identiteettimurroksen. Konserni on kasvanut viimeisten vuosien aikana perinteikkäästä huonekaluvalmistajasta uudenlaisten työ- ja oppimisympäristöjen asiantuntijaksi. Yli 70 vuotta sitten perustettu suomalainen perheyritys tunnetaan kansainvälisesti laadukkaista koulu- ja toimistokalusteistaan. Nyt Martela on ottanut vahvan jalansijan myös käyttäjälähtöisten työtilojen edelläkävijänä ja asiantuntijana. Henkilöstö on lähtenyt hienosti mukaan uudistumiseen ja innostunut oman työnsä ja koko Martelan kehittämisestä. Martela One on kaikkien yhteinen juttu koko konsernissa.

”Meillä on paljon pitkiä työsuhteita, mutta ihmiset ovat lähteneet muutoksiin hienosti mukaan. Meille on tärkeää, että teemme myös itse asiat niin kuin niitä myymme asiakkaillemme − syömme itse omia lääkkeitämme”, kertoo Maija Kaski Martelasta. ”Pitkät työsuhteet vaikuttavat yksilöiden oman identiteetin rakentumiseen, joten uudenlaisen palveluntarjoamamme haltuun ottaminen on vaatinut ymmärrettävästi ponnisteluja eri puolilla taloa.”

Martelan uuteen organisaatiokulttuuriin kuuluu halu olla edelläkävijä ja uudistuja

Martela on vahva brändi, johon henkilöstö on halukas sitoutumaan. Yrityksen tuotteet ovat lähes kaikille suomalaisille tuttuja − konserni valmistaa työtiloja koululuokista toimistoihin ja virastoihin, ja varsinkin Martelan suomalaiset työntekijät ovat hyvin ylpeitä työnantajansa tunnettuudesta. Ulkomaisissa yksiköissä puolestaan on saatu kiitosta konsernin rohkeudesta uudistua ja muuntautua.

Uudistuva edelläkävijä ennakoi työn murrosta alakoulun penkistä lähtien

Martelassa seurataan tarkkaan globaaleja megatrendejä ja pyritään ennakoimaan työn murrosta. Nyt vahvasti työn muotoihin vaikuttava digitalisaatio ei Kasken mukaan kuitenkaan saisi olla työtilojen määrittelijä, vaan työympäristöt tulisi toteuttaa käyttäjä edellä. ”Uskomme, että myös koulumaailma tulee muuttumaan oleellisesti. Esimerkiksi suunnittelemamme Hattulan Juteinikeskus on poikkeuksellinen oppimisympäristö, jota rakennettiin yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa. Suomen koulutusjärjestelmä on globaalisti arvostettu, ja tätä oppilaslähtöistä koulua ovatkin käyneet ihastelemassa asiantuntijat ympäri maailmaa”, Kaski iloitsee.

Thank God It’s Monday – Viihtyisä työympäristö saa maanantain tuntumaan perjantailta

Kasken mukaan työn ilo lähtee siitä, että tietää oman paikkansa työyhteisössä, ja että odotukset omaa työtä kohtaan ovat selkeät. Martelan sisäisen osaamisen johtamisen Martela Talent -ohjelman lähtökohtana on ihmisten omat vastuuvahvuudet ja niiden avulla vahvistetaan kipinää omassa työssä. Jokaiselle organisaation funktiolle on määritelty omat strategiaan linkitetyt ylätason kompetenssialueensa ja kehittämisessä lähdetään liikkeelle ihmisten omista kiinnostuksen kohteista.

Henkilöstötutkimusta hyödynnetään Martelassa aitona johtamisen välineenä

”Jokainen tiimi laatii omat toimenpidesuunnitelmansa omien tulostensa pohjalta ja niiden toteutumista seurataan organisaatiotasolla. Tutkimuksen tuloksiin palataan jatkuvasti, kun pohditaan esimerkiksi tiimien rakenteita ja organisaation keittämistä. Tuloksista näemme myös, kuinka ja minkä asioiden kehittämisessä me HR:ssä voimme tukea esimiehiä tai heidän esimiehiään”, kertoo Kaski. Henkilöstötutkimuksessa heikommin menestyneisiin tiimeihin on kohdennettu erityistä tukea. Nimetyt HR:n edustajat ovat auttaneet esimiehiä ratkomaan ongelmia osallistumalla esimerkiksi tiimipalavereihin ja tulosten käsittelytilaisuuksiin.

Toimintasuunnitelmien säännöllinen seuranta on osallistanut esimiehet toiminnan kehittämiseen

Pyrkimyksenä on Kasken mukaan lähteä kehittämisprosessiin positiivisella kulmalla ja yksiköiden esimiesten oma tahtotila edellä. Vielä on tekemistä siinä, että erityisesti kriittistä palautetta saaneet esimiehet kokisivat kehittämisprosessin enemmän hyödyksi kuin velvoitteeksi.

Johtaminen on läsnäoloa, välittömyyttä ja avoimuutta

Martelan matalassa hierarkiassa johtoa on helppo lähestyä. Organisaatiossa on meneillään laaja järjestelmäuudistus, joka on aiheuttanut haasteita sisäisessä kommunikaatiossa. Johdon tehtävä on olla ongelmatilanteissa henkilöstön tukena ja pyrkiä omalla esimerkillään etsimään ratkaisuja haasteisiin. ”Meille johtaminen on läsnäoloa, välittömyyttä ja avoimuutta”, toteaa Kaski.

Työympäristöt tukevat uutta toimintamallia tarkoituksenmukaisesti

”Martelassa on panostettu järjestelmäuudistuksen keskellä erityisesti viestintään esimerkiksi sisäisissä palavereissa ja sähköisissä viestintäkanavissa, jotta ihmiset tietävät missä mennään ja voivat ratkoa ongelmia yhdessä. Myös työympäristömme tukevat hyvin omalta osaltaan viestintää ja toiminnan kehittämistä arjessa”, Kaski kertoo. Meneillään olevat muutokset ovat osaltaan heijastuneet myös henkilöstötutkimuksen tuloksiin, mutta Martelan kunnianhimoisena tavoitteena on nousta tulevaisuudessa Suomen innostavimpien työpaikkojen kärkikastiin.

KATSO VIDEO: Hattulan Juteinikeskus – näin rakentui uudenlainen oppimisympäristö

Martela-konserni kuuluu alansa johtaviin käyttäjälähtöisiä työympäristöjä tuottaviin yrityksiin Pohjoismaissa. Yli 70 vuotta sitten perustetulla perheyrityksellä on tuotantoa Suomessa ja Puolassa ja sen päämarkkina-alueet ovat Suomi, Ruotsi ja Norja. Vuonna 2016 Martela-konsernin liikevaihto oli 129,1 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskenteli keskimäärin 530 henkilöä.