Osaamisen kehittäminen tulevaisuuden menestyksen varmistajana

Onko meillä avaimet menestykseen myös tulevaisuudessa? Kuinka varmistamme, että liiketoimintaosaamisemme muodostaa kilpailuedun myös tulevaisuudessa? Tämän päivän dynaamisessa ja jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden menestyksen ehto.

Yritysten on jatkuvasti vaikeampaa menestyä ilman johdonmukaista ossamisen johtamista eli Talent Management -ajattelua. Korkean potentiaalin omaavat monilahjakkuudet ovat haluttuja ja kilpailtuja työmarkkinoilla, joissa keskellä työelämän murrosta taistellaan parhaista työntekijöistä. Eläköityvät toimitusjohtajat tarvitsevat seuraajansa ja tällöin nuoret kyvyt joutuvat astumaan suuriin saappaisiin yhä nopeammin.

Organisaatiot, jotka investoivat osaamisen kehittämiseen, laadukkaaseen johtamiseen ja työntekijöiden korkeaan omistautuneisuuteen, suoriutuvat todennäköisemmin muita paremmin.

Tämä on ajanut monet yritykset miettimään, mitä menestykseen vaaditaan tulevaisuudessa, ja kuinka varmistaa, että meillä on myös jatkossa avainpaikoilla oikeat ihmiset, oikeanlaisilla osaamisprofiileilla. Organisaatiot, jotka sijoittavat tulevaisuudessa tarvittavaan osaamiseen, laadukkaaseen johtamiseen ja työntekijöiden korkeaan omistautuneisuuteen, suoriutuvat todennäköisemmin muita paremmin ja ymmärtävät muutosta, joka parantaa liiketoiminnan kilpailukykyä tulevaisuudessa.

Talent Management tulevaisuuden menestyksen rakennuspalikkana

Vaikka tulevaisuuden menestystekijöiden ennakointi on hyvin vaikeaa, voimme tehdä edistyksellisiä arvioita rakentamalla erilaisia skenaarioita ja päivittämällä suunnitelmiamme säännöllisesti. Liiketoimintaympäristö ja kilpailijakenttä muuttuvat nopeasti, minkä vuoksi on oltava herkkänä näkemään signaaleja toiminnan uudistamisen tarpeellisuudesta ja reagoitava näihin muutossignaaleihin riittävän nopeasti.

Vaikuttava osaamisen kehittäminen varmistaa liiketoiminnan
jatkuvuuden älyllisen pääoman näkökulmasta ja on
parhaimmillaan korvaamaton strateginen työkalu.

Vaikuttava Talent Management -järjestelmä varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden älyllisen pääoman näkökulmasta ja on parhaimmillaan korvaamaton strateginen työkalu. Menestyksekäs osaamisen johtaminen käsittää useita prosesseja. Esimerkiksi johdon auditoinnilla varmistetaan, että oikeat ihmiset avainpositioissa menestyvät tehtävissään odotetusti. Seuraajasuunnittelulla määritellään avaintehtävät ja arvioidaan kenestä olisi ottamaan laajempia vastuita seuraavan 3-5 vuoden kuluessa. HIPO-ohjelmat (High Potential) varmistavat, että yrityksen nuoria kykyjä koulutetaan kohti laajempia vastuita yrityksen sisällä.

Osaamisen kehittämissuunnitelma linkitetään strategiaan

Selkeät strategiset valinnat, oman liiketoiminnan tuntemus ja yrityksen henkilöstö ovat avainasemassa tulevaisuuden menestyksen rakentamisessa. Niin tärkeää kuin liiketoimintastrategian säännöllinen tarkistus onkin, yhtä tärkeää on strategisten osaamisvaatimusten linkittäminen strategisiin suunnitelmiin. Ratkaisevaa on havaita ne strategiset kompetenssit, joita tarvitaan tulevaisuuden menestyksen kannalta, jotta näitä kykyjä osataan etsiä ja kehittää. Strateginen kehittämissuunnitelma huomioi kompetenssipuutteet, jotka huomiotta jätettynä voivat estää meitä saavuttamasta visiotamme.

360-arvioinnit antavat hyvän kuvan organisaatiolle ominaisista johtamiskulttuurin piirteistä – missä olemme hyviä ja mihin vielä tulisi keskittää kehittämispanostuksia.

360-arviointi on tunnettu ja laajalti käytetty tapa tukea erinomaiseen johtamiseen tähtäävää Talent Management -prosessia. Koko yrityksessä toteutettuna 360-arviointi antaa myös hyvän kuvan yritykselle ominaisista johtamiskulttuurin piirteistä – missä olemme hyviä ja mihin vielä tulisi keskittää kehittämispanostuksia. Yrityskohtaisia tuloksia voidaan hyödyntää myös silloin, kun suunnitellaan johtamisen kehittämisohjelmia.

360-palautteet ovat aivan liian vähän hyödynnetty mahdollisuus asiantuntijoiden ja kyvykkyyksien kehittämisessä. 360-palautteet ovat erinomainen työkalu kyvykkyyksien tunnistamiseen ja auttavat hipo-ohjelmien suunnittelussa. Asiantuntijoiden kehittämisen lisäksi arvioinnit voivat motivoida ja sitouttaa henkilöstöä, sekä kannustaa antamaan parhaansa yrityksen hyväksi. Arviointien tärkein anti voi myös olla se, että jos henkilöstön potentiaaleja tunnistetaan strategisiin tarpeisiin nähden liian vähän, arvioinnit voivat johtaa selkeisiin muutoksiin rekrytointistrategiassa sekä koulutus- ja kehittämishankkeiden hyödyntämisessä.

Se, mikä eilen toimi erinomaisesti, saattaa tänään toimia enää hyvin, eikä välttämättä vie meitä menestykseen huomenna. Nyt on oikea aika valmistautua, jotta takaamme menestymisen myös tulavaisuudessa!

Varaa ilmainen konsultoiva keskustelu organisaatiosi osaamisen kehittämiseksi!