Muutos, transformaatio, uudistuminen – 5 vinkkiä ihmisten innostamiseen 

Muutoksesta puhuttaessa käytän itse usein termiä uudistuminen. Tämä sana kuvaa jatkuvaa muutosta pienillä teoilla, ja sillä on ehkä positiivisempi kaiku kuin ”suurella muutoksella”. Puhutaan nyt kuitenkin aiheest muutosjohtaminen. Organisaatiot kokevat muutospaineita työelämän murroksesta, toimialalta, sidosryhmistä – sekä organisaation ulko- että sisäpuolelta. Tavallisesti uudistumistarpeet ulottuvat ja heijastuvat jokaiselle organisaatiotasolle.

Muutoksen kompleksinen olemus vaatii onnistuakseen suunnittelua ja struktuuria. Näen asiakkaidemme kautta käynnissä olevia muutoksen ja uudistumisen prosesseja, joita pääsemme edistämään ja mahdollistamaan yhdessä ihmisten kanssa. Muutoksessa onnistuminen on useamman tekijän summa, jotka tunnistamalla edellytykset muutoksen läpivientiin ovat yleensä hyvät.

Kulttuurin kehittäminen ja yksilöiden kehittymiseen panostaminen ovat muutoskyvykkyyden mahdollistajia.

Muuttuva toimintaympäristö vaatii uudenlaisia tapoja toimia organisaatioissa. Näkemyksemme mukaan kulttuurin kehittäminen ja yksilöiden kehittymiseen panostaminen ovat muutoskyvykkyyden mahdollistajia. Mutta mitä muuta muutoksen suunnittelussa tulisi huomioida näiden ohella?

Yhdessä tekeminen ja dialogi on erinomainen perusta ja johdon sekä muiden avainhenkilöiden sitoutuminen muutokseen on edellytys. Näiden lisäksi organisaation sisäisten muutosagenttien valitseminen voi olla toimiva ajatus. Luottamuksen merkitys korostuu muutostilanteissa. Ihmisillä on taipumusta luottaa asioihin ja ihmisiin, jotka he tuntevat. Nämä asiat ääneen sanomalla huomaa jo muutoksen aikajänteen – hyvää ei voi saada nopeasti tai ketterästi kokeilemalla, jollei sitäkin ole hyvin suunniteltu.

Muutos on moniulotteinen prosessi, jossa yhdistyy liiketoiminnan tavoitteiden ja ihmisten johtaminen. Liiketoiminnan suunnittelussa innostavien tavoitteiden ja vision rakentaminen, resurssien allokointi ja organisaation rakenteisiin liittyvät muutokset haastavat ihmisten johtamiseen liittyvät tunteet, näkemykset ja huolenaiheet. Usein liiketoiminnan muuttaminen on jopa helpompaa, kuin ihmisten sitouttaminen muutokseen. Jokaisella lienee päällimmäisenä mielessä muutoksen vaikutukset omaan päivittäiseen työhön.

5 vinkkiämme yksilöiden innostamiseen yhteiseen muutosprosessiin:

  1. Viesti rehellisesti ja avoimesti. Epätietoisuuteen ja epäluuloon liittyviä kysymyksiä voi lähestyä rakentamalla dialogia yhdessä.
  2. Muotoile ihmisten kanssa yhdessä heitä innostavat tavoitteet muutokselle.
  3. Muistathan korostaa positiivisia asioita: mitä hyvää ja toimivaa toimintatavoissa ja kulttuurissamme jo on, mitä uutta voimme saada ja oppia?
  4. Vauhdita määrätietoisesti asioita, mutta huomioi samalla ihmisten tuntemukset eri vaiheissa.
  5. Ole myös itse rehellinen ja tuo mahdolliset haasteet ja virheet esiin – niistä voi aina oppia.

Me kollegoideni kanssa haluamme olla mukana auttamassa ihmisten innostamisessa muutokseen. Ihmisnäkökulmaan panostaminen oikea-aikaisesti ja riittävissä määrin vahvistaa kulttuuria, rakentaa luottamusta ja sitoutuneisuutta muutostavoitteisiin.

Tiesitkö, että muutoksen seurantamittareiden ja kyselyiden ohella autamme teitä kokonaisvaltaisesti onnistumaan muutosprosesseissa? Ota yhteyttä!