Muutoskykyiset yksilöt kasvattavat omistautuneisuutta

Näin digi-aikakaudella ihmisille syntyy helposti mielikuva datan käsittelyn ylivertaisista mahdollisuuksista.

Luotettava useiden aineistojen HR Intelligence -analyysi edellyttää kattavasti samasta aikapisteestä, samalla rakenteella olevaa tutkimusaineistoa. Tällaista on harvemmin käytettävissä.

Mitä yhteistä on henkilöstötutkimuksella ja asiantuntijoiden 270-palautteella?

Toteutimme Fingridissä tänä keväänä sekä henkilöstötutkimuksen että 250 asiantuntijalle henkilökohtaisesti kohdennetut 270-asiantuntija-arvioinnit. Tämä mahdollisti meille kahden tutkimuskonseptin tarkastelun rinnakkain samalla organisaatiorakenteella, samasta aikapisteestä, pureutumatta kenenkään henkilökohtaisiin tuloksiin.

Useimmissa organisaatioissa toteutetaan tänä päivänä sekä henkilöstötutkimuksia että esimiesten 360- tai asiantuntijoiden 270-palautteita, mutta pääsääntöisesti toisistaan poikkeavilla aikatauluilla, eri rakenteilla ja tuottamalla henkilökohtaiset palautteet vain valituille kohderyhmille. Datan hajanaisuudesta johtuen mielenkiintoiset yhdistelmäanalyysit jäävät siis usein näennäisjohtopäätösten tasolle.

Vastaus on 0,71

Yksinkertaisesti todettuna yhtälö toimii siten, että huippuyhteistyötaitoisella henkilöstöllä miehitetyn yksikön tulokset ovat huipputasoa myös henkilöstötutkimuksen keskeisillä tunnusluvuilla mitattuna. Toisaalta, jos yksikön henkilöstö saa heikompaa palautetta omissa henkilökohtaisissa yhteistyökäyttäytymisen arvioinneissaan, jää yksikön henkilöstön kokonaistyytyväisyys myös henkilöstötutkimuksessa muita ryhmiä alhaisemmaksi.

Henkilöstötutkimuksissa organisaation kokonaistoimivuutta mittaavan PeoplePower®-indeksin sekä 270-palautteiden kokonaistyytyväisyysarvon välinen korrelaatio on jopa 0,71. Tästä voimme todeta kohtuullisella varmuudella, että henkilöstön yhteistyötaidoilla on todella merkitystä organisaation toimivuuteen sekä henkilöstön omistautuneisuuden syntymiseen, kehittymiseen ja kasvuun.

Johtaminen ja esimiestyö ovat
voimakkaimmat omistautuneisuuden draiverit.

Tällä perusteella emme voi sysätä kaikkea vastuuta organisaation toimivuudesta yksin henkilöstölle. Johtaminen ja esimiestyö ovat henkilöstötutkimusten puolella todistetusti voimakkaimmat omistautuneisuuden draiverit.

On hienoa todistaa, että voimme itse vaikuttaa omalla henkilökohtaisella toiminnallamme työyhteisöömme yllättävän paljon. Vastuu työyhteisön toimivuuden kehittämisestä lankeaa MINULLE ja meille jokaiselle. Tunteet tarttuvat niin hyvässä kuin pahassa.

Kahden tutkimuksen yhdistelmäanalyysista nousee myös esiin, että 270-arvioinnissa uudistumisesta ja muutoksen edistämisestä korkeita palautteita saaneiden henkilöiden yksiköissä omistautuneisuus nousee selkeästi muita yksiköitä korkeammaksi. Innovointi ja kehittäminen innostavat, innostus tarttuu, eikä onnistumisia voi enää vältellä.

Tartutaan rohkeasti, kokeillaan aktiivisesti ja suhtaudutaan positiivisesti – ota meihin yhteyttä!