Oras Group

kehittämisen väline Oras Group

Kahdella vahvalla brändillä yhteistä päämäärää kohti

Oras Group elää integraation jälkeistä aikaa. Neljä vuotta sitten kaksi vahvaa hanavalmistajaa, Oras Oy ja saksalainen Hansa Metallwerke AG yhdistyivät yhdeksi yhtiöksi. Toiminnan ytimessä on yksi yhteinen päämäärä: tehdä veden käytöstä helppoa sekä ympäristöä säästävää.

Oras Group on erikoistunut kehittyneisiin vesikalusteisiin. Konserni on saavuttanut vahvan aseman keskeisellä markkina-alueellaan Euroopassa. Tulevaisuudessa Oras Group tavoittelee kansainvälistä kasvua lähes 1400 omistautuneen työntekijän ja kahden vahvan brändin voimin. Tämän päivän Oras Groupin tuotteissa elektroniikka yhdistyy muoviin ja messinkiin tavalla, jonka lopputuloksena on älykkäitä ja muotoilultaan vaikuttavia vesikalusteita.

Yhteiset arvot ohjaavat kohti päämäärää

Organisaatiokulttuuri on integroituneessa yhtiössä vielä nuori. Henkilöstöjohtaja Sakari Toivosen mukaan Oras Groupissa arvojohtaminen on erittäin tärkeää. ”Määrittelimme johdon ja henkilöstön arvotyöpajoissa yhtiölle neljä arvoa: rohkeus, reiluus, tehokkuus ja avoimuus. Johdon esimerkki arvojen mukaisesti toimimisessa on keskeinen. Pyrimme selkeyttämään koko organisaatiolle, mitä arvot tarkoittavat omassa työssä ja kuinka ne näkyvät arjessa. Teemme päivittäisessä työssämme ratkaisuja arvojemme mukaan”, kertoo Toivonen.

Strategialähtöinen henkilöstötutkimus tukee liiketoiminnan kehittämistä

Henkilöstötutkimuksen tulokset toimivat Oras Groupissa vuosittaisen kehittämisen työkaluna. ”Jokainen tiimi ja/tai organisaatio käy omat tuloksensa läpi yhdessä, pohtii keinoja menestystekijöiden vahvistamiseen sekä laatii omat toimenpidesuunnitelmansa kehityskohteiden perusteella. Yhtiön henkilöstöhallinto seuraa toimenpiteiden toteutumista sekä toimii tarvittaessa fasilitaattorina tulosten käsittelytilaisuuksissa. Tätä varten HR-osasto on saanut myös fasilitointikoulutusta”, Toivonen kiteyttää.

”Henkilöstötutkimus on meille tärkeä kehittämisen väline. Olemme saaneet esimiehet ja keskijohdon sitoutumaan hyvin toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen ja strategian varmistamiseen.”

Corporate Spiritin Oras Groupille toteuttaman PeoplePower®-henkilöstötutkimuksen omistautuneisuusnäkökulma tukee yhtiön suoritusorientoitunutta kulttuuria. Tutkimustulosten avulla luodaan edellytyksiä tavoitteiden saavuttamiselle ja strategian toteuttamiselle. ”Henkilöstötutkimus on meille tärkeä kehittämisen väline. Olemme saaneet esimiehet ja keskijohdon sitoutumaan hyvin toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen ja strategian varmistamiseen”, Toivonen huomauttaa.

Keskeiset löydökset on viety toiminnoissa eteenpäin

Henkilöstötutkimuksen vastausprosentti on yhtiössä korkea. Tutkimuksen toteuttaminen luo henkilöstölle odotuksia ja niihin vastaaminen on johdon vastuulla. On tärkeää, että kehitysprosessia pidetään yllä ja konkreettiset toimenpiteet näkyvät koko organisaatiolle. Oras Groupissa on tehty yli 150 kehittämistoimenpidettä vuoden 2017 henkilöstötutkimuksen pohjalta.

Esimiehet ovat ottaneet henkilöstötutkimuksen myönteisesti vastaan ja Toivosen mukaan älykäs tutkimusjärjestelmä Cixtranet® on toimiva työkalu organisaation kehittämiseen. ”Erityisen tyytyväisiä olemme järjestelmän tuottamaan matriisiraporttiin, joka antaa jokaiselle tiimille hyvän yleiskuvan omista tuloksista. Niiden pohjalta voidaan esimiesten johdolla porautua kehittymiskohteisiin”, Toivonen kertoo.

Menestys luodaan yhdessä

Oras Groupin tavoitteena on toimia enemmän yhdessä. Kansainväliselle yhtiölle on tärkeää luoda yhtenäinen toimintakulttuuri, jossa korostuu henkilöstön vastuu omasta työstään. Henkilöstötutkimuksen myötä on yhtiössä kiinnitetty erityshuomiota henkilöstön työskentelyedellytysten sekä tehokkuuden ja joustavuuden kehittämiseksi.

”Haluamme saada ihmiset aidosti mukaan kehittämään Oras Groupia. Kannustamme henkilöstöä ottamaan vastuuta omasta työstään ja kehittämään työyhteisötaitojaan. Jokainen voi miettiä, miten voi tulla paremmin johdetuksi ja toimia tehokkaammin”, Toivonen huomauttaa.

Oras Group on talotekniikan vesikalusteiden markkinajohtaja Pohjoismaissa ja johtava yritys Manner-Euroopassa. Konsernilla on kaksi vahvaa brändiä, Oras ja Hansa. Konsernin emoyhtiön Oras Oy:n kotipaikka on Raumalla ja tehtaat sijaitsevat Raumalla, Saksassa, Tšekissä ja Puolassa. Konserni toimii 20 markkinalla oman henkilöstön voimin. Oras Groupin vuoden 2016 liikevaihto oli 245 miljoonaa euroa ja tilikauden lopussa konserni työllisti 1354 henkilöä.