Osaamiskartoitus osana strategisen osaamisen johtamisen prosessia

Moni organisaatio viestii henkilöstönsä ja sen osaamisen olevan tärkein voimavara menestymisen mahdollistajana. Kysymys kuuluu, panostetaanko osaamisen johtamiseen kuitenkaan riittävän systemaattisesti? Voidaanko puhua aidosta strategisesta osaamisen johtamisesta?

Koska henkilöstön osaaminen on usein ratkaiseva tekijä organisaation menestymisen kannalta, osaamisen johtaminen kannattaa ehdottomasti nostaa yhdeksi tärkeäksi strategisen johtamisen osa-alueeksi. Usein organisaatioissa kuitenkin pohditaan mitä se sitten tarkoittaa omassa arjessa eli milloin voimme puhua strategisesta osaamisen johtamisesta.

Miten osaamista tyypillisimmin kehitetään?

Tyypillisesti osaamistarpeiden kartoittaminen tapahtuu kehityskeskustelujen kautta. Osaamista käsitellään yhtenä aiheena, monen muun tärkeän asian joukossa. Koska aika on usein rajallista, asia saatetaan kahlata läpi kiireellä ja hieman puolihuolimattomasti: Millaisia puutteita osaamisessasi on? Millaista koulutusta tarvitsisit? Missä haluaisit kehittyä?  Sinällään hyviä kysymyksiä, mutta siinä hetkessä oikeiden osaamispuutteiden esiin saaminen voi jäädä kyseenalaiseksi.  Vai kuulostaako tutulta: ”No, en nyt oikein osaa juuri sanoa”, ”Ei tule oikein mitään mieleen”, ”No, ehkä jotakin sellaista…”. Varmasti usein osutaan ihan oikeaan, strategian kannalta kriittiseen osaamiseen, mutta joskus saatetaan eksyä polulta.

Osaamisen kehittäminen sidotaan usein tuttuun ja turvalliseen nykyosaamisen ylläpitämiseen tai päivittämiseen liittyvään koulutukseen. Ja työntekijöiden palaute kuuluu: ”No ei siellä oikein mitään uutta tullut, aika samaa kuin ennekin…”. Vaarana on, että huomio keskittyykin liiaksi nykyosaamiseen ja kysymykseen, hallitsemmeko sen, mitä asiakkaat meiltä juuri nyt haluavat. Painopiste on myös yksilössä ja yksilön osaamisen kehittämisessä. Osataanko tällöin suunnata katse tulevaan aidosti organisaation kriittisten osaamistarpeiden näkökulmasta. Mitä asiakkaat haluavat meiltä jatkossa? Miten maailma muuttuu ja miten se vaikuttaa meidän osaamistarpeisiimme?

Osaamiskartoitus auttaa sinua johtamaan osaamista strategisemmin.

Mitä on strateginen osaamisen johtaminen?

Kun puhutaan osaamisen johtamisesta, katse tulisi yksilön ohella suunnata vähintään tiimitason osaamisen. Strateginen osaamisen johtaminen lähtee organisaatiotasolta, strategian kannalta kriittisten ydinosaamistarpeiden tarkastelusta. Mitä osaamista tarvitsemme organisaationa varmistaaksemme missiomme, visiomme ja strategiamme toteutumisen pitemmällä aikajänteellä? Mitä osaamista meillä jo on? Mitä osaamista meiltä puuttuu ja miten hankimme puuttuvan osaamisen?

Jos osaamista halutaan johtaa strategisemmin, eikä pelkkien kehityskeskustelujen kautta päästä riittävän syvällisesti kiinni strategisiin osaamistarpeisiin, ratkaisu on yksinkertainen. Osaamisen johtamisen prosessin osaksi on tällöin hyvä ottaa mukaan osaamisen systemaattinen mittaaminen eli osaamiskartoitus. Vanha sanonta, ”Mitä et voi mitata, sitä et voi johtaa”, saattaa pitää hyvinkin paikkansa myös tässä. Osaamiskartoituksen toteuttamisen tapoja on monia, mutta yhdeksi strategiseksi lähtökohdaksi otetaan tänä päivänä tyypillisesti moniosaamisen kehittäminen. Ammattiryhmäkohtaisen osaamisen lisäksi pitää pohtia, mitä moniosaaminen oikeasti meillä tarkoittaa. Kuinka monen ja kenen pitää osata mitäkin eri organisaatiotasoilla, jotta osaamisriskit on huomioitu ja osaaminen on riittävää? Osaamisen kehittämisen näkökulmasta se avaa myös väyliä osaamisen ”ristiin pölytykseen” ja ketterään resurssien hyödyntämiseen.

Erityisen tärkeää on, että osaamiskartoitus ei jää irralliseksi, kertaluontoiseksi jutuksi, vaan se kytketään saumattomasti osaamisen johtamisen prosessiin. Prosessi onkin hyvä kuvata kokonaisuudessaan ja pohtia, mikä rooli osaamiskartoituksella on prosessissa ja miten organisaatiotason ydinosaamistarpeet kytketään kehityskeskustelujen avulla yksilötason kehittämistoimenpiteiksi.

Eezy Spirit on onnistuneen strategisen osaamisen johtamisen kumppani! Tuemme teitä koko prosessin kehittämisessä ja osaamiskartoitusten toteuttamisessa.

Marianne Vendell

Kirjoittaja on kokenut organisaation ja johtamisen kehittäjä sekä organisaatiopsykologi, joka auttaa organisaatioita menestymään ihmisten kautta.