Osuuskauppa Arina

Osuuskauppa Arina strategia

Strategia ja tavoitteet konkretisoidaan jokaiselle työntekijälle omaksi tarinaksi

Vahva tahto ja omintakeiset tuoreet ajatukset johtamisesta ovat osa Osuuskauppa Arinan vahvaa johtamiskulttuuria. Ne ovat nostaneet yrityksen Suomen innostavimpien työpaikkojen joukkoon. Arina on hyvä esimerkki yrityksestä, jossa lähiesimiehet ja henkilöstö osallistuvat aktiivisesti työyhteisönsä, työpaikansa ja oman työnsä kehittämiseen arjessa.

”Arinassa yrityksen visioita on yhtä monta kuin Arinassa on työntekijöitä. Ne kaikki palvelevat yhtä suurta koko yrityksen visiota tulevaisuudesta”, henkilöstö- ja kehitysjohtaja Jari Karjalainen kertoo innostuneesti.

Henkilöstö sisäistää tavoitteet oivalluksen kautta

”Arinassa kaikki perustuu ajatukseen siitä, mitä hyötyä tekemisistä on omistajalle. Omistajia ovat käytännössä osuuskaupan asiakasomistajat, joita on alueen kotitalouksista peräti 67 prosenttia. Strategia ja tavoitteet linkittyvät tähän, ja ne avataan hyötyineen Arinassa muotoon, jonka henkilöstö helposti oivaltaa ja sisäistää”, Karjalainen avaa.

Kyseessä on palkintojakin kahminut Arinan itse kehittämä työkalu Arinapuu. Se on konkreettinen väline, jolla yrityksen strategiaa jalkautetaan ja yrityskulttuuria kehitetään. Sillä luodaan yhteistä näkemystä jokaiseen toimipaikkaan ja jokaiselle työntekijälle siitä, miten arjessa toimitaan asiakasomistajien hyödyksi.

”Kun jokaiselle työntekijälle on myös kirkastettu, mikä on hänen osuutensa asiakashyödyn tuottamisessa ihan käytännön tasolla, voivat kaikki tuntea työnsä merkitykselliseksi ja innostua työstään. Jokaisella työntekijällä on siten oma tarinansa, joka inspiroi ja koskettaa häntä”, Karjalainen kiteyttää.

Arinassa kiinnitetäänkin erityisen paljon huomiota esimiestyöhön, jossa korostuu valmentava johtajuus. Esimiestyön tavoitteena on jokaisella toimipaikalla varmistaa, että toimipaikka on kilpailijoita parempi.

Muutosta haettaessa vanhat tavat pitää räjäyttää

Arinapuun kaltaisen menestystarinan luomiseen on tarvittu paljon uutta ajattelua ja runsaasti työtä. Jotta pystytään rakentamaan omistautunutta henkilöstöä ja työpaikkaa, jossa henkilöstö haluaa tehdä parhaansa, tarvitaan tavoitteellista ajattelua ja pitkäjänteistä työskentelyä sen eteen.

”Liian usein johtamiskulttuuria ja esimiestyötä leimaavat valmiit manuaalit ja ohjeet, joiden mukaan monessa mennään. Silloin otetaan helposti asioita käyttöön miettimättä, onko niissä järkeä vai ei. Toimitaan kaavamaisesti.”

Arinassa haastettiin tämä vanha ajattelumalli ja pohdittiin, mitä pitäisi tehdä, jotta johtamisessa asioiden eteenpäinvieminen perustuisi myös omaan ymmärrykseen ja oivallukseen, eikä pelkästään valmiiksi pureksittuihin ohjeistuksiin.

”Tehtiin iso työ, että saatiin henkilöstö ajattelemaan tulevaisuutta ja esimiehiä johtamaan aivoja, eikä käsipareja,” toteaa Karjalainen.

Henkilöstötutkimuksella kehittämisalueet esiin

Henkilöstön ja toimintatapojen kehittäminen näkyy Arinassa vahvasti henkilöstötutkimuksen tuloksissa: suomalaisyritysten keskimääräisiin tuloksiin verrattaessa viisari ei värähdä negatiivisen puolelle yhdenkään kysymyspatteristoon kuuluvan 50 tutkimuskysymyksen kohdalla.

Jari Karjalainen varoittaa kuitenkin tuudittautumasta hyvien tulosten osoittamaan erinomaisuuteen. ”Kun esimerkiksi meillä henkilöstön määrä on kymmenessä vuodessa tuplaantunut ja organisaatiossa 2.600 työntekijää, on entistä tärkeämpää varmistaa, että henkilöresursseja johdetaan oikein.”

Henkilöstötutkimus on erinomainen tapa selvittää, mitkä asiat ovat organisaatiossa kulloinkin haasteena ja syytä laittaa kuntoon.

Liiketoiminnan kannalta olennaisin seikka Arinan tutkimustuloksista löytyy kuitenkin henkilöstön vahvasta omistautuneisuudesta: henkilöstö kokee työnsä mielekkääksi, on tarvittaessa valmis ylimääräisiinkin ponnistuksiin, uskoo yrityksen arvoihin ja päämääriin ja on myös valmis suosittelemaan työpaikkaansa. Kun tulos tehdään ihmisten kanssa, on tärkeää, että henkilöstö on saatu mukaan yrityksen juttuun. Se näkyy tuloksellisuutena.

Karjalainen kertookin Arinassa haetun samanlaisia elementtejä organisaatiokulttuuriin kuin urheilujoukkueissa käytetään. ”Heimoutuminen on tärkeää omistautuneisuuden luomisessa. Olemme pyrkineet rakentamaan yhteisöllisyyden elementtejä ja tunteellisuutta koko työyhteisöön. Miksi urheilussa hyväksi havaittuja tapoja ei siirrettäisi bisnekseen?”

Sama pätee Karjalaisen mukaan myös osaamisen kehittämiseen. ”Urheilussa suoritukset pilkotaan miljooniin osiin. Myös henkilöstön työsuoritukset voidaan pilkkoa pieniin osiin ja tarkastella, mitkä asiat ovat kunnossa ja mihin tarvitaan lisäpanostuksia. Esimerkiksi myyntityössä olennaisin kehittämisalue yksilön kohdalla voi olla vaikkapa rohkeus, kun sen ensin tiedostaa.”

Osuuskauppa Arina strategia

Osuuskauppa Arina on Pohjois-Suomen alueella toimiva S-ryhmän alueosuuskauppa. Yritys työllistää noin 2.600 henkilöä lähes 170 toimipaikassa, ja sen kokonaismyynti oli vuonna 2014 noin 890 miljoonaa euroa. Peräti 67 % alueen kotitalouksista omistaa yhtiötä omistaja-asiakkaana.Yrityksellä on ollut paras AAA-luokitus jo vuodesta 2012 Corporate Spiritin toteuttamassa henkilöstötutkimuksessa.