Ouman

Innostuneet tiimit vahvistavat edelläkävijyyttä

Ouman Oy on kiinteistöjen automaatioon ja energiatehokkuuteen erikoistunut suomalainen konserni, jonka toiminta on vahvassa kasvussa. Yhtiö elää tällä hetkellä mielenkiintoisessa murroksessa, sillä se on hiljattain uudistunut kolmen eri yrityksen fuusioituessa suomalaiseksi lämmönsäädön edelläkävijäksi. Nykyään oumanlaisia on reilu 250 Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Virossa.

Oumanin ydinosaamista ovat helppokäyttöisten ja älykkäiden lämmönsäätimien kehitys sekä energiakulutuksen optimointi. Oumanin tarina alkoi 1980-luvun lopulla yrityksen perustajan kehittäessä ensimmäisen pientaloihin tarkoitetun lämmönsäätimen. Tänä päivänä Ouman kehittää ja valmistaa vuosittain 1,2 miljoonaa tuotetta, jotka muodostavat avoimen ekosysteemin tarjoten kaikkea, mitä viisas talo tarvitsee.

Fuusio tehostaa kasvutarinaa

Ouman ammentaa voimaansa uudesta organisaatiorakenteesta ja fuusiosta, joka alkoi kahden yrityskaupan jälkeen vuonna 2013 ja saatiin päätökseen vuonna 2016, kun kolme eri yhtiötä yhdistettiin uudeksi lämmönsäädön ekosysteemien edelläkävijäksi. Yli 30 vuodessa yhtiö on kasvanut kansainväliseksi toimijaksi, jonka tuotteita ja palveluita hyödynnetään laajalti koko Euroopassa.

”Meillä henkilöstötutkimus on tukenut vahvasti integraatiohanketta ja esimiestyötä, joka mahdollistaa toivotun muutoksen”

– Heikki Uurto, talousjohtaja, Ouman Oy

”Meille on tärkeää, että jokainen työntekijä luo lisäarvoa ja varmistaa edelläkävijyyttämme. Kolmen eri organisaatiokulttuurin yhdistäminen on toiminut integraatioprosessin lähtökohtana Oumanin kasvutarinan varmistamisessa ja menestystekijöiden vahvistamisessa. Prosessi alkoi talousasioiden työstämisellä ja tämän jälkeen paneuduttiin henkilöstöasioiden ja toimintamallien yhtenäistämiseen. Meillä henkilöstötutkimus on tukenut vahvasti integraatiohanketta ja esimiestyötä, joka mahdollistaa toivotun muutoksen”, kertoo Ouman Oy:n talousjohtaja Heikki Uurto.

Henkilöstö avainasemassa haasteiden voittamisessa

Oumanin haasteet liittyvät toimialan voimakkaisiin teknologisiin muutoksiin, digitalisaatioon ja huippuammattilaisten löytämiseen. Toimintaympäristön nopeat muutokset vaativat tärkeiden valintojen tekemistä, kun esimerkiksi rakennusautomaatio kehittyy vauhdilla. Toimialan haasteista riippumatta yhtiö menestyy hyvin ja pystyy vastaamaan kiristyneeseen kilpailuun.

”Olemme onneksi teknologiakehityksessämme aallon harjalla mm. oman 30 hengen tuotekehitysorganisaatiomme ansiosta. Lisäksi asioiden internet (IoT) on otettu meillä hyvin huomioon. Ammattitaitoinen henkilöstömme on tärkein voimavaramme ja kilpailutekijämme, joten oikeanlaisten työntekijöiden löytäminen on yksi haasteistamme. Synergiahyödyt yrityskaupoista syntyvät henkilöstömme kautta. Tavoitteenamme on saada alan parhaat tekijät toteuttamaan menestystarinaamme”, Uurto muistuttaa.

Henkilöstötutkimus tukee muutosprosessin viestintää

Integraatio on Uurron mukaan muutosprosessi, jonka toteuttavat oumanlaiset, sillä yhtiö uskoo vahvasti ihmisten voimaan ja kykyyn edistää muutosta. Uuden yrityskulttuurin luominen vie usein vuosia. Oumanin kulttuurin kulmakiviksi Uurto listaa matalan organisaatiorakenteen, helposti lähestyttävät esimiehet ja työntekijöille annetun vapauden tehdä omaa työtään. Oumanissa uskotaan, että ihmiset tekevät oikeita asioita, kun he saavat riittävästi vapautta ja voivat toteuttaa itseään. Lisäksi on tärkeää ottaa henkilöstö aidosti mukaan päätöksentekoon.

”Henkilöstötutkimus on tärkeä väline fuusion toteuttamisessa, mittaamisessa ja viestinnässä. Oikein toteutetulla henkilöstötutkimuksella voimme seurata integraation edistymistä ja varmistaa oikean suunnan säilymisen.”

”Henkilöstötutkimus on meille tärkeä väline fuusion toteuttamisessa, mittaamisessa ja viestinnässä. Tunnistamme, että olemme vasta uudistumismatkan alussa.  Oikein toteutetulla henkilöstötutkimuksella voimme seurata integraation edistymistä ja varmistaa oikean suunnan säilymisen. Olemme halunneet osallistaa henkilöstön juuri henkilöstötutkimuksen avulla osaksi organisaation kehittämistä palautteen antajina. Tässä olemme mielestäni onnistuneet melko hyvin. Tulosten mukaan vahvuuksiamme ovat strategian ja muutoksen viestintä sekä aidosti avoin organisaatiokulttuuri, jossa henkilöstö uskaltaa tehdä aloitteita ja esimiehet antavat palautetta kannustaen parempiin työsuorituksiin”, Uurto listaa.

Tiimeissä kylvetään menestymisen siemenet

”Olemme olleet todella tyytyväisiä Corporate Spiritin henkilöstötutkimuskonseptiin ja tapaan tukea organisaation kehittämistä. Erityisen hyödyllisenä koemme tutkimusprosessin, joka on selkeä ja tukee kansainvälisesti eri toimintojemme kehittämistä. Lopputulos ja investointimme eivät jää ainoastaan tutkimusraportin varaan vaan ratkaisu on kokonaisvaltainen. Sillä varmistetaan tiimeissä esimiesten johdolla toteutettava kehittämistoimenpiteiden valitseminen, työstäminen ja seuranta”, Uurto kiittelee.

”Lopputulos ja investointimme eivät jää ainoastaan tutkimusraportin varaan vaan ratkaisu on kokonaisvaltainen. Sillä varmistetaan tiimeissä esimiesten johdolla toteutettava kehittämistoimenpiteiden valitseminen, työstäminen ja seuranta.”

Erityisen merkittäväksi Oumanissa koetaan Corporate Spiritin organisaation kehittämismalli. Se varmistaa, että tiimeissä jokainen työntekijä pääsee pohtimaan mihin on tyytyväinen ja miten yritystä voidaan kehittää yhdessä.  Oumanissa henkilöstö on saatu hyvin osallistumaan kehittämisprosessiin, jota tukee intuitiivinen Cixtranet-raportointijärjestelmä.

”Henkilöstötutkimuksen tulosten valmistuttua käydään tiimien tulokset läpi esimiehen johdolla. Samalla valitaan kehittämiskohteet tulevaksi vuodeksi. Tämän jälkeen esimiehet kirjaavat kehittämistoimenpiteet Cixtranet-raportointijärjestelmään, jossa ne ovat HR:n ja johdon nähtävillä. HR-asiantuntijamme pitävät huolta, että kaikkien yksiköiden kehittämistoimenpiteet työstetään osaksi toimintaamme. Tämä mahdollistaa halutun muutoksen. Prosessi innostaa tiimejä ja konkretisoi myös toiminnan kehittämistä yksittäisen työntekijänkin näkökulmasta”, Heikki Uurto kertoo.

Omistautuneisuuden vahvistaminen on kaikkien yhteinen asia

Oumanissa muutokselle ja toiminnan kehittämiselle varataan riittävästi aikaa. Yhtiössä uskotaan, että henkilöstön omistautuneisuus ja innostuneisuus syntyvät monipuolisen kehittämisen ja yhdessä tekemisen kautta. Oumanissa pyritään siihen, että erilaiset henkilöstöedut ja kannustimet ovat palkitsevia, jotta henkilöstö kokee aidosti onnistumisia ja mielekkyyttä työstään. Aina tässä ei onnistuta, jolloin tutkimukset ja kehityskeskustelut antavat konkreettista palautetta, jonka mukaan kannustejärjestelmiä kehitetään. Esimiesten tehtävänä on innostaa ja saada ihmiset mukaan toteuttamaan yhdessä määriteltyä strategiaa.

”Omistautuneisuutta rakennetaan esimiesten, johdon, HR:n ja yksilöiden yhteistyöllä. Strategiamme on selkeä. Olemme pyrkineet viestimään sen niin, että henkilöstömme tietää mitä se tarkoittaa yhtiön ja oman työn kannalta. Lisäksi jokainen työntekijämme tietää oman perustehtävänsä organisaatiossa. He tunnistavat milloin työ on tehty hyvin ja milloin se vaatii kehittämistä. Työn mielekkyyden kokemukset ovat meille tärkeitä. Uskomme, että esimiestyön edelleen vahvistaminen tukee henkilöstömme omistautuneisuutta”, Uurto summaa.

Ouman on kiinteistöjen automaatioon ja energiatehokkuuteen erikoistunut suomalainen konserni, joka kasvaa Itämeren alueella. Yhtiö työllistää reilu 250 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Virossa. Oumanin ydinosaamista on helppokäyttöisten ja älykkäiden säätimien kehitys sekä energiakulutuksen optimointi.