Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

Eezy Spirit on johtamisen, organisaatioiden ja ihmisten kehittäjä. Uskomme innostavaan johtamiseen, joka virittää yritykset ja organisaatiot huipputuloksiin. Olemme johtamisen ja esimiestyön kehittämisen kumppani, joka tarjoaa asiakkailleen onnistumisia henkilöstön omistautuneisuuden ja uudistumisen kautta.

Työmme tulokset näkyvät vastuunottona, haluna panostaa ja kehittää työtä, asiakastyytyväisyytenä, tekemisen meininkinä, pysyvyytenä ja  liiketoiminnan tuloksellisuutena.  Rakennamme yhdessä hyvinvointia ja tulosta sykkivän sydämen innostavan johtamistavan avulla.

Esimiestyön kehittäminen

Autamme esimiehiä onnistumaan arjen johtamisessa arvostavalla tavalla. Kehitämme ja vahvistamme esimies- ja vuorovaikutustaitoja sekä autamme esimiehiä toimimaan organisaatiossa yhtenäisellä tavalla.

Rakennamme yhdessä esimiesten kanssa vahvan pohjan onnistua omassa roolissaan. Ohjaamme esimiehiä uudistumaan ja uudistamaan toimintaansa ketterällä tavalla yhteisiä tavoitteita kohti ja sparraamalla johdettaviaan onnistumaan työssään.

Tuemme esimiesten kehittymistä ja arkijohtamista valmennusten, työpajojen ja coachauksen kautta hyödyntämällä usein pohjatietona 360-palautetta. Kehittymisen tukena meillä on myös monipuoliset virtuaalijohtamisen työkalut ja digitaaliset valmennukset.

Johtoryhmien kehittäminen

Autamme johtoryhmiä onnistumaan suunnannäyttämisessä, linjakkaassa työskentelyssä ja tulevaisuuden rakentamisessa. Autamme johtoryhmiä pysähtymään ja arvioimaan omaa toimintaansa ja kehitämme työskentelyä prosessimaisesti sekä ryhmänä että yksilöinä. Johtoryhmällä on merkittävä vastuu liiketoiminnan tuloksellisuudesta ja ihmisten sujuvan sekä onnistuneen työn mahdollistajana.

Sparraamme johtoryhmiä ottamaan käyttöön uusia toimintatapoja ja vahvistamme aitoa keskustelua sekä moninaisuutta johtoryhmän toiminnassa. Kehitämme johtoryhmiä usein business coachauksen keinoin ryhmä- ja yksilötasolla, työpajoilla ja valmennuksilla sekä syvähaastatteluilla.

Johtoryhmän itsearviointitutkimus antaa hyvän perustiedon ja pohjan johtoryhmän kehittämiselle. Tämän lisäksi kehitämme hallituksia hallitustyön itsearvioineilla. Monialaiseen, vahvaan ja näkemykselliseen liiketoimintajohtamiseen perustuva hallitustyöskentely on usein koko yrityksen menestyksen avain.

Kysy lisää

Ulla Nikula

Ulla Nikula
Head of Sales & Business Development
+358 40 538 3538

Lähetä viesti