Business Coaching

Organisaatiossa on tilanteita, joissa on hyvä pysähtyä sekä tarkastella omaa tai ryhmän tavoitteita, roolia, toimintaa, vuorovaikutusta ja ratkaisuja kokeneen coachin kanssa.

Business coachingiin kannattaa panostaa johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden kehittymisessä silloin, kun halutaan esimerkiksi:

  • Päästä uudelle tasolle toiminnassa, tuloksissa ja johtamisessa
  • Pohtia miten oman toiminnan kautta tuetaan ja mahdollistetaan parhaiten toisten onnistumisia
  • Syventää ymmärrystä moninaisuudesta ja sen hyödyntämisestä arjessa
  • Kehittää ryhmän toimintaa = yhdessä olemme enemmän
  • Edistää muutosten ja uudistusten toteutumista ketterästi
  • Tukea ja tehostaa uuden työn ja roolin haltuunottoa
  • Kirkastaa omaa roolia organisaatiossa, selkeyttää urapainotuksia sekä rakentaa aidon sillan suunnitelmien ja toteutuksen välille

Coachingin tuloksena oma tai ryhmän rakentava ja tuloksellinen vuorovaikutus vahvistuu. Lisäksi prosessin vaikutukset näkyvät muun muassa muutoksina ajattelussa ja toiminnassa, jotka lisäävät motivaatiota sekä hyvinvointia. Coachattavien sitoutuminen ja aito motivaatio sekä halu kehittyä luovat parhaat edellytykset saavuttaa tuloksia, joihin coachattavat ja yritys ovat tyytyväisiä.

Toteutamme business coachingia henkilökohtaisena- ja ryhmäprosessina tai yhdistellen molempia. Coachingit toteuttavat kokeneet business coachimme, jotka haastavat osallistujia löytämään uusia näkökulmia, tulemaan tietoiseksi ajattelutavoistaan, tekemään päätöksiä sekä vahvistamaan hyvinvointiaan.

Kysy lisää

Ulla Nikula

Ulla Nikula
Head of Sales & Business Development
+358 40 538 3538

Lähetä viesti