Johtamiskulttuurin muutos

Organisaatiossa on tunnistettu tarve johtamiskulttuurin muutokselle. Strategia ja tekemisen muoto tai organisaatiorakenne ovat muuttuneet, jotka vaativat erilaista johtamista toimiakseen optimaalisesti. Lisäksi työntekijöiden odotukset ovat jonkin laajamittaisen työhön vaikuttaneen muutoksen myötä saattaneet muuttua.

Johtamiskulttuurin muutosta edistettäessä havainnoidaan ensin nykytila, sanoitetaan tulevaisuuden tahtotila ja määritellään yhdessä, millaisia puutteita organisaatiossa on ja kuinka tahtotilaan päästään. Prosessi voi sisältää myös johtamisen painopistealueiden tai arvojen määrittelyn.

Kohderyhmä voi olla koko yrityksen henkilöstö, johto tai johto yhdessä esimiesten kanssa.

Johtamiskulttuurin muutostarpeet lähtevät organisaation ja usein jopa asiakkaiden tarpeista.

Johtamiskulttuurin muutosohjelma

Muutosohjelman tavoitteina on tunnistaa johtamisen odotukset ja tarpeet organisaatiossa sekä luoda toimivaa johtamisen kulttuuria, jolla luodaan edellytykset tulokselliseen toimintaan. Lisäksi halutaan muotoilla toimenpiteet, joilla johtamiskulttuurin muutosta edistetään – mikä muuttuu ja kuinka muutos näkyy arjen johtamisessa.

Muutosohjelman koko prosessiin varataan riittävästi aikaa esimerkiksi noin 6 kk – 1v riippuen ohjelman tavoitteista. Muutosta on hyvä mitata ja tukea keräämällä esimerkiksi henkilöstön palautetta 360-arvioinneilla.

Kysy lisää

Ulla Nikula

Ulla Nikula
Head of Sales & Business Development
+358 40 538 3538

Lähetä viesti