MBTI-persoonallisuusanalyysi

Onnistumme parhaiten työelämässä, jos tiedostamme omat luontaiset mieltymyksemme.

MBTI-analyysin (Myers-Briggs Type Indicator) avulla opimme paremmin ymmärtämään itseämme. Se auttaa tunnistamaan vahvuuksiamme sekä mahdollisia kehitystarpeitamme.

MBTI-analyysiin osallistuvat saavat nopealla ja ketterällä tavalla käsityksen tekijöistä, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen sekä työelämässä että koko elämänkaaren aikana.

Fokuksessa työyhteisö ja johtamisosaaminen

MBTI-analyysi auttaa ihmisiä tiedostamaan ja hyödyntämään erilaisuutta, joilla tuetaan työyhteisöjen kehittämistä. Analyysin avulla työyhteisön jäsenet pystyvät paremmin ymmärtämään, mitkä tekijät työpaikalla – eri vuorovaikutustilanteissa – aiheuttavat jännitteitä, eripuraa ja peräti konflikteja.

Tavoitteena on oppia työskentelemään tehokkaasti itsestämme poikkeavien ihmisten kanssa ja arvostamaan heidän persoonallisuuspiirteitään ja ominaisuuksiaan. Näin työelämä arjessa on entistä rikkaampaa ja hauskempaa.

MBTI-analyysin toteuttaa lisensioitu MBTI-valmentaja, joka tukee ratkaisukeskeisesti yksilön kehittymistä ja itsetuntemusta. Se soveltuu mainiosti esim. 360/270-palautteiden tulosten käsittelyyn yksilö- tai tiimivalmennuksissa. Lisäksi MBTI tukee itsetuntemuksen lisäämistä ja työyhteisötaitojen kehittämistä ja sopii toteutettavaksi henkilöstötutkimuksen tai tiimin kehittämisohjelman tulosten purkutilaisuuksien yhteyteen tiimeissä.

Kysy lisää

Ulla Nikula

Ulla Nikula
Head of Sales & Business Development
+358 40 538 3538

Lähetä viesti