Muutosturvapalvelut yrityksille

Yritysten muutosturvapalveluilla varmistetaan arjen muuttuvissa tilanteissa, että suomalaiset organisaatiot voivat menestyä haastavista olosuhteista huolimatta yhdessä henkilöstönsä kanssa.  

Muutosturva on laadukas tapa toteuttaa työnantajan lakisääteiset velvollisuudet 

Muutosturvapalvelu tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tukea YT-neuvotteluissa irtisanottavia työntekijöitä vastuullisin keinoin ja yritysimagoa tukien.

Palvelu tarjoaa työnhakijalle henkilökohtaista tukea ja luo hänelle parhaat mahdolliset työllistymisen edellytykset. Työnhakijan käytettävissä on Eezy-työnantajaverkostot. Palvelu voidaan tuottaa ympäri Suomen.

Palvelun sisältö voidaan räätälöidä kohderyhmän tarpeisiin sopivaksi

Palvelu räätälöidään yrityksen ja työllistettävän kohderyhmän tarpeisiin sopivaksi. Uravalmennus voidaan toteuttaa yksilövalmennuksena, ryhmävalmennuksena tai näiden yhdistelmänä. Työnhakija saa käyttöönsä henkilökohtaisen valmentajan, joka on tukena koko matkan ajan, perehdytyksen palvelun työllistymismenetelmiin, workshoppeja, henkilökohtaisen työnhakutilanteen kartoituksen, verkkovalmennuksen ja työnhakua helpottavan digitaalisen työkalun.

Yksilöllinen valmennus takaa palvelun sopivuuden kaiken taustaisille työnhakijoille 

Palvelu sisältää nopeaan työllistymiseen tähtäävää yksilöllistä uraohjausta. Valmennus muodostuu mm. työnhakutaitojen, motivaation, osaamisen tunnistamisen ja myymisen, työelämätaitojen, työmarkkinatilanteen ja uuden työn aloittamiseen tarjottavan tuen teemoista.

Kilpailutekijämme muutosturvapalvelussa on valmennuspalveluiden jatkuva kehittäminen, kaiken tasoisten työnhakijoiden tuntemus ja ainutlaatuiset työllistymismahdollisuudet. Ainutlaatuiset työllistymismahdollisuudet luodaan yhdistämällä yksilöllinen tuki, laadukkaat digitaaliset työkalut, analytiikka ja konkreettiset kontaktit työnantajaverkostoon.

Rekrytoinnin ammattilaiset valmentajina hyödyntävät työllistämisessä laajaa työnantajaverkostoa ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä 

Eezyllä työskentelee valtakunnallisesti n. 30 valmentajaa, joilla on kokemusta erilaisten kohderyhmien työllistämisestä ja rekrytoinnista. Valmentajillamme on myös kattava osaaminen ratkaisukeskeisistä menetelmistä ja kyky kohdata työnhakijat YT-neuvottelujen jälkeen empatiakykyä hyödyntäen.

Lue lisää Eezy Urapalveluiden kattavista Muutosturvapalveluista tästä.

Eezy Spirit mukana tarjoamassa tukea esimiehille ja johdolle muutostilanteissa  

Esimiehille ja johdolle kannattaa tarjota tuki muutostilanteessa, jotta muutosprosessi voidaan toteuttaa laadukkaasti varmistaen, että työnantajan maine tai prosessit eivät kärsi muutoksesta.

Eezy Spirit tarjoaa esimiehille ja johdolle monipuolisen tuen muutostilanteeseen mm. toteuttamalla ylimmän johdon ja esimiesten muutosvalmennuksia sekä jatkavan henkilön valmennuksia. Tarjoamme tukea myös muutosviestintään, irtisanomistilanteen toteutukseen ja kommunikointiin ja esimiesroolin sujuvaan hoitamiseen muutostilanteessa.

Organisaatiossa jatkavalle henkilöstölle toteutamme valmennusta, joka tukee henkilöstön motivaatiota ja ylläpitää positiivista työnantajamielikuvaa sekä auttaa käsittelemään muutosta ja voimavaroja. Valmennuksen avulla työntekijät voivat käsitellä muutostilannetta rakentavasti, organisoida työskentelyä tehokkaasti ja ylläpitää motivaatiota.

Eezy Spirit tarjoaa asiantuntevana kumppanina  YT-tukipalvelut, etäjohtamisen kehittämisen ja digikehittämisratkaisut yrityksenne käyttöön. YT-prosessin osalta tarjoamme kaikki tarvittavat valmennukset, materiaalipohjat koko prosessin vaiheisiin aina neuvottelukutsusta työantajapäätökseen sekä mahdollisuuden HR-asiantuntijan käyttöön prosessin eri vaiheissa. Palvelumme varmistavat lakisääteisten vaatimusten noudattamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin varmistamisen muutoksessa.

Eezy Spirit on organisaation kokonaisvaltaisen kehittämisen kumppani.  Olemme mukana tuottamassa laadukkaita muutostuvapalveluita osana Eezy-konsernia.

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää teidän muutosturvastanne!

 

Kysy lisää

Ulla Nikula

Ulla Nikula
Head of Sales & Business Development
+358 40 538 3538

Lähetä viesti