Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on moderni, yleisiin sovittelun malleihin ja ratkaisukeskeisyyteen perustuva tapa kehittää työyhteisöä.

Sovittelu on tehokas tapa työyhteisön ristiriitojen ratkaisemiseen. Puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia sovittelumenettelyn avulla löytämään tilanteeseen kaikkia tyydyttävän ratkaisun. Sovittelijan tukemana asianosaiset löytävät yhdessä ratkaisun, josta tehdään sopimus ja johon osapuolet sitoutuvat.

Miksi sovittelu on hyvä valinta?

 • Nopea, toimiva ja tehokas prosessi
 • Taloudellinen hyöty
 • Terveydelliset ja voimaannuttavat erot
 • Sovittelu on voimakas oppimiskokemus
 • Sitoutuminen yhteisiin haasteisiin lisääntyy
 • Avoimuus ja luottamus
 • Tukee konflikteja ehkäisevää toimintakulttuuria

Työyhteisösovitteluprosessi

  1. ALOITUS: Sovittelija tutkii toimeksiantajan kanssa sovitteluprosessin hyödyt konfliktitilanteen ratkaisemisessa. Sovitaan prosessin aloittamisesta sekä kartoitetaan, keitä kaikkia tilanne koskee ja keiden tulisi olla mukana sovittelussa.
  2. INFO: Informoidaan sovitteluun osallistuvia henkilöitä sovitteluprosessin vaiheista ja tarkoituksesta.
  3. HAASTATTELUT: Konfliktin osapuolet haastatellaan henkilökohtaisesti.
  4. SOVITTELU: Sovittelun yhteistapaamisessa on kaksi osaa. Ensin kuullaan osapuolia ja sitten keskustellaan yhteisestä sopimuksesta tilanteen korjaamiseksi. Lopuksi allekirjoitetaan yhteinen sopimus.
  5. TIEDOTTAMINEN: Sopimuksen synnystä kerrotaan toimeksiantajalle sekä kaikille muille, joille asian tiedottamista pidetään tärkeänä.
  6. SEURANTA JA LOPETUS: Seurantatapaaminen pidetään n. 2–3 kk sovittelun jälkeen. Lopuksi sovitaan prosessin päätöksestä tai tarvittaessa sen jatkamisesta.

Sovittelijamme ovat Suomen Sovittelufoorumin hyväksymiä työyhteisösovittelijoita.

Kysy lisää

Helena Marin

Helena Marin
Consultant
+358 50 375 5388

Lähetä viesti
Ulla Nikula

Ulla Nikula
Head of Sales & Business Development
+358 40 538 3538

Lähetä viesti