Valmentava johtaminen

Valmentava johtaminen on toista arvostavaa, tavoitteellista, ratkaisukeskeistä ja osallistavaa toimintaa arjessa. Valmentavan otteen käytäntöön johtamiseen kannattaa panostaa kun halutaan uudistaa ja kehittää organisaation toimintakulttuuria sekä tukea henkilöstön onnistumisia ja sujuvaa arkea. Valmentava johtaja ja esimies luottaa ja tekee johdettavistaan tähtiä.

Miten kehittää valmentavaa johtamista organisaatiossa?

Valmentavaan esimiestyöhön kannattaa panostaa yrityksessä silloin, kun halutaan:

  • Saada aikaan tuloksia ja tukea valtuuttavaa tapaa tehdä työstä
  • Saada henkilöstö kulkemaan kohti yhteisiä tavoitteita ja innostumaan yhdessä tekemisestä
  • Rakentaa aitoa kuuntelua, dialogista vuorovaikutusta ja palautteenantamista kehittymisen tapana
  • Luoda valmentavaa johtamis- ja toimintakulttuuria yrityksen menestystekijänä

Räätälöimme valmentavan johtamisen valmennukset asiakkaidemme tarpeisiin johdolle ja esimiehille. Kokonaisuutemme sisältää muun muassa.

  • Innostava ja rohkea johtajuus
  • Mindset, taidot ja käytännön harjoittelu
  • Itsensä johtaminen
  • Palauteen antaminen ja valmentava palaute
  • Valmentava ote arjen työssä ja työn ilo

Toteutamme valmennukset prosessimaisesti 1-3 päivän kokonaisuuksina sisältäen etukäteis-, väli- ja seurantatehtäviä. Tuotamme käytännönläheistä ja aitoa valmennusta sekä johtoryhmille että esimiehille. Johtoryhmillä valmennuksissa painottuu organisaation johtamiskulttuurin uudistaminen.

Valmennamme myös osaamisella asiantuntijoita valmentavan otteen edistämisessä asiantuntijan roolissa. Asiantuntijavalmenuksissa painottuu valmentavan vuorovaikutuksen edistäminen asiantuntijan roolissa.  Kokonaisuus toteutetaan prosessimaisesti varmistaen oppien siirtyminen organisaation arkeen.

Lue tästä Mira Pakarisen kirjoittama näkökulmia työelämästä -teksti valmentavan johtamisen merkityksellisyydestä.

Kysy lisää

Ulla Nikula

Ulla Nikula
Head of Sales & Business Development
+358 40 538 3538

Lähetä viesti