Vertailuaineisto johtamisen kehittämisessä

Esimiesten saavuttamia tuloksia voidaan verrata esimiesten saavuttamiin keskimääräisiin arvioihin.

Vertailu voidaan tehdä:

  • organisaatiossa eri esimiehille tehtyjen 360-palautteiden keskimääräisiin tuloksiin
  • suomalaisten esimiesten keskimääräisiin tuloksiin
  • eurooppalaisten esimiesten keskimääräisiin tuloksiin

Kysymyskohtaisten tulosten peilaaminen vertailuaineistoon auttaa hahmottamaan yksittäisten esimiesten ja koko organisaation esimiestyön tulostasoa. Vastaajat kun arvioivat esimiestyön eri osa-alueisiin liittyviä asioita hyvin eri tavalla. Vertailuaineiston avulla nähdään, missä asioissa esimiestyössä ollaan vahvimmillaan ja toisaalta mitkä ovat esimiestyön kehittämisalueet.

Eezy Spiritin suomalainen ja eurooppalainen vertailuaineisto perustuvat Eezy Spiritin eri organisaatioille tekemiin 360-palautteisiin. Tiedot ovat peräisin viimeiseltä kuudelta vuodelta. Normitietokanta muodostaa luotettavan viitekehyksen ja perustuu kymmenien tuhansien vastaajien vastauksiin, jotka ovat kymmenistä eri organisaatioista.