Kehittämisen digiratkaisut ja HR-tukipalvelut

Eezy Spirit on kumppani työelämän muuttuvissa tilanteissa. Autamme organisaatioita hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja henkilöstö- ja asiakaskokemuksen ja johtamisen kehittämisessä.

Organisaatiot elävät arkea, jossa toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa ja tilanteet myös organisaatioissa muuttuvat nopealla aikataululla. Strategian toteutumisen kannalta on tärkeää suunnata fokus olennaiseen ja pohtia mitä uusia mahdollisuuksia haastava tilanne voi organisaation arkeen tarjota.

YT-PALVELUT

Me Eezy Spiritillä tarjoamme työnantajille vaikuttavia YT-palveluita, jotta organisaatiolla on valmiuksia suunnitella ja toteuttaa onnistunut YT-prosessi. Muutoksessa tehokas YT-prosessin läpivienti varmistaa yrityksen toiminnan jatkuvuuden koko prosessin ajan, huomioiden lakisääteisten vaatimusten noudattamisen ja myös työntekijöiden hyvinvoinnin muutostilanteessa.

Tarjoamme asiantuntevana yhteistyökumppanina yrityksenne käyttöön YT-prosessin osalta kaikki tarvittavat valmennukset, materiaalipohjat koko prosessin vaiheisiin aina neuvottelukutsusta työantajapäätökseen sekä mahdollisuuden HR-asiantuntijan käyttöön prosessin eri vaiheissa.

Muutostilanteessa viestintä on erittäin tärkeässä roolissa. YT-palvelumme tarjoaa perehdytyksen YT-viestintäsuunnitelmaan, mikä sisältää viestintäpohjan varmistamaan reaaliaikaisen viestinnän prosessin jokaisessa vaiheessa.  Olemme myös huomioineet esimiesten tärkeän roolin viestinnässä ja yleisesti YT-tilanteessa. On erittäin tärkeää muistaa, että moni esimies on ensimmäistä kertaa irtisanomis- tai lomautuskeskustelussa. Esimiesten koulutus ennen keskustelujen toteutusta varmistaa tasalaatuiset ja arvostavalla pidetyt keskustelut.

Coaching-palvelumme tarjoavat tukea muutoksen käsittelyyn ja läpivientiin koko prosessin ajan. Neuvotteluvaiheessa on tärkeää tarjota henkilöstölle mahdollisuus tunteiden käsittelyyn. Muutostukitilaisuudet ovat erittäin tärkeä osa palvelemaan jokaisen yksilön omaa muutosmatkaa ja nopeuttavat näin toiminnan normalisoitumista YT-prosessin päätyttyä. Irtisanottavien ohella on tärkeää muistaa myös jatkavan henkilöstön hyvinvointi, mihin coaching palvelumme tarjoaa oman valmennuskokonaisuuden.

ETÄJOHTAMINEN

Eezy Spirit on etäjohtamisen kehittämisen kumppani, joka tukee organisaatioita arjen monikanavaisen johtamisen rakentamisessa. Vallitseva tilanne toimintaympäristössämme on johtanut etätyöskentelyn lisääntymiseen räjähdysmäisesti. Tilanne voi olla organisaatiolle uusi tai etätyön voimakas lisääntyminen tuo uudenlaisia haasteita esimiestyöhön.

Etätyön johtaminen vaatii usein esimieheltä enemmän kuin perinteinen johtaminen ja siihen liittyy erilaisia toimintamalleja. Lisäksi fyysisen kohtaamisen puute saattaa haastaa esimiestehtävien onnistunutta hoitamista.

Digivalmennus tarjoaa valmiuksia kohdata etäjohtamisen haasteet ja mahdollistaa onnistuminen esimiehenä myös uudenlaisessa johtamistilanteessa. Valmennuksessa käsitellään esimiehen tehtäviä ja roolia sekä etätyössä olevan työyhteisön toimintaa ympäristössä, jossa työskentely ja vuorovaikutus tapahtuu pääasiassa tai ainakin suurelta osin sähköisten viestintävälineiden avulla.

Tavoitteena on antaa valmiuksia hyvien toimintatapojen ja johtamiskäytäntöjen luomiseen etätyöskentely-ympäristöön, jotta esimies pystyy huolehtimaan velvoitteistaan ja tukemaan työyhteisöä.

JOHDON JA ESIMIESTEN VIRTUAALICOACHING

Eezy Spirit on tukemassa työskentelyä muuttuvassa toimintaympäristössä tarjoamalla johdon ja esimiesten virtuaalisista coachingia.

Muuttuvassa tilanteessa on tärkeä pysähtyä ja miettiä miten nykyinen strategia toimii tai millaisia nopeita päivitystarpeita kannattaisi tehdä. Johdon ja esimiesten on tärkeää pohtia miten uudessa ja jopa epävarmassa tilanteessa johdetaan. Miten onnistutaan luomaan turvallisuuden ja eteenpäin menemisen ilmapiirin johtoryhmään ja tiimiin? Mihin uusiin mahdollisuuksiin organisaatiolla on mahdollisuus tarttua? Mihin panostetaan organisaation sisäisesti tekemisessä, kehittämisessä sekä ihmisten kehittämisessä?

Eezy Spiritin kokeneet Business Coachit tarjoavat esimiehille ja johdolle ammattituen virtuaalicoachingin avulla. Virtuaaliset yksilöcoaching-tapaamiset ovat kestoltaan noin tunnin mittaisia ja ryhmäcoaching-tapaamiset kestävät kaksi tuntia.

Coaching toimii avaimena, jossa yksilö tai ryhmä tulee tietoiseksi mitä muuttuvassa tilanteessa tapahtuu, mitä seuraavaksi tehdään ja mihin johtamisessa panostetaan. Lisäksi coahcing antaa fokusta arjen tekemisen systemaattiseen fokusointiin.

Coachingin kautta saadaan ratkaisukeskeisesti ja tehokkaasti vietyä asioita ja uudistuksia arkeen. Lisäksi se tukee myönteistä kehitystä haastavasta tilanteesta riippumatta.

Eezy Spirit on liiketoimintalähtöisen kehittämisen huippuasiantuntija!

Kysy lisää

Ulla Nikula

Ulla Nikula
Head of Sales & Business Development
+358 40 538 3538

Lähetä viesti
Mira Pakarinen

Mira Pakarinen
Director, People Experience Design
+358 40 028 8232

Lähetä viesti