Parhaat käytännöt esimiestyön tueksi

Henkilöstötutkimusten tuloksista kehittämishankkeisiin pääseminen on usein haastavaa. Eri tilanteissa ja ympäristöissä tuloksille voi olla erilaisia tulkintoja. Usein kehityshankkeiden onnistumisessa on tärkeää pystyä tukemaan eri tasoilla toimivia esimiehiä. Parhaat käytännöt tarjoavat esimiestyön tueksi konkreettisia ideoita ja toimintatapoja tukemaan tutkimustulosten työstämistä yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi.

Esimiesten työtä helpottamiseksi Corporate Spirit on kerännyt uuteen Parhaiden käytäntöjen kirjastoonsa pitkäaikaisiin käytännön tutkimus- ja konsultointikokemuksiin perustuvia menettelytapoja. Kirjaston tarkoituksena on tukea erityisesti yksittäistä esimiestä hänen hakiessaan omaan tilanteeseensa ja johtamistyyliinsä sopivia toimintatapoja tutkimustuloksia tarkastellessaan.

Organisaatioiden ja tilanteiden ainutkertaisuuden, esimiesten johtamistapojen sekä johdettavien henkilöiden odotusten erilaisuuden vuoksi ei ole mahdollista eikä toivottavaakaan tarjota valmiita yleispäteviä ratkaisuja. Kirjasto pyrkii antamaan esimiehelle mahdollisuuden tutustua yksittäiseen tutkimuskysymykseen liittyviin erilaisiin lähestymistapoihin, eikä ohjaamaan toimintaa kaavamaisiin menettelytapoihin.

”Esimiestyön parhaisiin käytäntöihin on koottu vinkkejä ja toimintaohjeita hyvin haastavienkin tilanteiden ratkaisemiseen.”

”Parhaisiin käytäntöihin on koottu vinkkejä ja toimintaohjeita hyvin haastavienkin tilanteiden ratkaisemiseen. Kokemuksemme mukaan yrityksissä ollaan valmiita ja avoimia työstämään kriittisiäkin tuloksia hyödyntäen erilaisia näkökulmia. Oppiva organisaatio saavuttaa tarvittavan muutoksen usein tehokkaasti, osaamista ja kokemuksia jakamalla”, toteaa Kenneth Söderholm, Corporate Spiritin seniorikonsultti.

Yhteisen dialogin rakentaminen yksiköissä aiempaa helpompaa

Tärkeänä perusperiaatteena esimiestyön parhaiden käytäntöjen osalta on pidetty toimivan vuoropuhelun aikaansaamista esimiehen ja alaisten välillä. Tämä tukee monipuolisen kokonaiskuvan saamista tilanteista, helpottaa eri osapuolten kannalta sopivien ratkaisujen löytämistä ja vahvistaa alaisten vastuunottoa niitä toteutettaessa.

”Parhaiden käytäntöjen kirjasto tukee esimiehiä
tulosten avoimempaan tulkintaan ja ymmärrykseen.”

”Parhaiden käytäntöjen kirjasto tukee esimiehiä tulosten avoimempaan tulkintaan ja ymmärrykseen. Vuoropuhelun käynnistäminen esimiehen ja alaisten välillä tutkimustuloksista luo edellytyksiä yhteisen toiminnan kehittämiselle. Yksiköissä henkilöstötutkimuksen pohjalta tehdyt kehittämistoimenpiteet on tällöin myös selkeämpi kytkeä osaksi yrityksen strategisia tavoitteita”, painottaa Pirkko Kapri, Corporate Spiritin tutkimusyksikön johtaja.

Hyödyt organisaatiolle ja esimiehille

Organisaatio ja erityisesti jokainen esimies hyötyy Parhaiden käytäntöjen kirjastosta mm. seuraavilla tavoilla:

  1. Runsaasti erilaisia pohdintoja, lähestymis- ja menettelytapoja sekä vaihtoehtoja kaikkiin osakysymyksiin
  2. Käytännöt ovat helposti löydettävissä samasta tutkimusjärjestelmästä, jolla myös tulokset raportoidaan
  3. Jokaisella lukuoikeudet raporttiin saaneella esimiehellä on mahdollisuus käyttää kirjastoa itsenäisesti

Kirjaston käyttö antaa kaikille esimiehille mahdollisuuden parempiin ja toimivampiin kehittämisratkaisuihin riippumatta siitä, minkälaisia heidän yksikkönsä tutkimustulokset ovat
Esimiesten tarve ulkopuolisen tuen käyttämiselle vähenee, tuki voidaan paremmin keskittää haastavimmassa tilanteessa oleville.

Ohjeet tukevat ja rohkaisevat esimiehiä yhteistyöhakuiseen ja alaisille vastuuta jakavaan toimintatapaan. Ota yhteyttä, niin kerromme, kuinka esimiehenne voisivat hyötyä parhaista käytännöistä!