Rohkeus, ihmiskeskeisyys ja näkökulmat muutoksen ytimessä

Kevät 2020 oli hyvin yllättävä globaalin koronapandemian vuoksi, joka vaikutti laajalti yritysten ja yhteisöjen liiketoimintaan.  Se sysäsi yritykset sopeuttamaan ja myös rakentamaan nopeasti uutta liiketoimintaa. Lisäksi henkilöstön etätyöt toivat uudet tavat toimia ja digitalisaatio muuttaa myös vuorovaikutusta, haastaa henkilöstöä kehittymään itsensä johtamisessa sekä esimiehiä virtuaalijohtamisessa.

Syksyä kohden mennään uuden normaalin mukaan, epävarmuutta ja myös toiveikkuutta on paljon ilmassa. Varmaa on vain se, että muutos ei ole vain väliaikainen tila vaan siitä on tullut jatkuvaa arkea. Ne yritykset ja yksilöt, jotka onnistuvat jatkuvassa muutoksen ja epävarmuudessa elämisessä tulevat pärjäämään nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Rohkeus

Muutoksessa on tärkeintä rohkeus kokeilla uusia liiketoimintamalleja, uskaltaa kyseenalaistaa entistä tekemistä ja myös tuttuja turvallisia rakenteita sekä valmiutta purkaa niitä uusilla ketterimmillä tavoilla. Helppo sanoa ja kirjoittaa, mutta melkoinen harppaus toteuttaa, kun ihmiset tuntevat turvallisuutta totutuissa rakenteissa. Eikä aina nähdä välttämättömänä rakentaa uusia kivijalkoja tuttujen tuotteiden ja palveluiden rinnalle.

Uusien palvelujen rakentaminen vie aikaa, resursseja, markkinointipanostusta ja rahaa sekä usein myös henkilöstön osaamisen kehittymiselle tulee uusia tarpeita. Uudet tai päivitetyt palvelut varmistavat yrityksen menestystä siinä vaiheessa, kun kivijalkapalveluissa tulee notkahduksia toimintaympäristön muutosten myllerryksissä.

Laaja-alainen kumppanuus

Myös me Eezy Spiritillä olimme muiden yritysten tavoin kevään muutoksessa mukana. Valmennamme muutosjohtamista, jota nyt pääsimme toteuttamaan myös omassa organisaatiossamme. Olemme henkilöstö- ja asiakaskokemuksen kumppani ja asiakkaamme hyötyvät laaja-alaisesti tutkimuksiin pohjautuvasta evidence-based osaamisestamme sekä sen pohjalta toteutettavasta kehittämistoimenpiteistä valmentamisen, coachingin sekä digitaalisten ratkaisujen kautta. Olemme laaja-alainen kumppani työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa perehdyttämisestä, organisaatioiden kehittämiseen aina työsuhteen päättävään lähtökyselyyn asti.

Kevään tilanne lisäsi myös muutosherkkyyttämme ja entisestään lisäsimme tiimien sekä roolien osaamisen monipuolista yhdistämistä. Pystymme nyt entistä vahvemmin yhdistämään tutkimuksen ja kehittämisen sekä tuomaan asiakkaille uusia näkökulmia heidän tekemiseensä. Muutoksen fokuksessa oli myös verkosto- ja kumppanuusosaamisen laajentaminen sekä syventäminen.  Näen merkitykselliseksi sen, että olemme muutosälykäs organisaatio ja voimme työskennelle erilaisissa tiimeissä ketterästi asiakkaalle lisäarvoa tuottaen vahvan osaajaporukkamme kautta.

Muutoksen ytimet

Aina tulee uusia ajatuksia muutosjohtamiseen tuttujen asioiden rinnalle, kun asioita reflektoi. Entuudestaan olen jo usean vuoden ajan toteuttanut muutoksia ihmiset mukaan ottaen – kaikki mukaan muutokseen ja näkemyksiä jakamaan. Muutoksen tavoite ja perusta on tärkeätä olla kirkkaana sekä yhdessä rakentaa tarina. Tämä on vasta perusta muutokselle, sillä rohkeus on avainsana tämän päivän muutoksissa. Toimintaympäristö muuttuu niin nopeasti ympärillä, että yritysten ja yhteisöjen on mietittävä jatkuvasti uusia menestysreseptejä yrityksen kivijalkojen rinnalle.  Menestyksen polulle siirryttäessä organisaatiossa on oltava halukkuutta aidosti muuttaa toimintatapoja sekä keskustella ja arvostaa eri näkökulmia. Muutoksen toteutus on aina koko organisaation yhteinen juttu.

Muutos on erityisesti vuorovaikutusta ja viestintää sekä asioiden läpikäymistä niin moneen kertaan, että joskus jo turhauttaa.  Esimiesten on hyvä muistaa muutosvauhdissa, että omassa tiimissä henkilöillä voi olla hyvinkin erilaiset lähtökohdat toteuttaa muutoksia omien historian kokemusten vuoksi. Tämän vuoksi on erityisen tärkeätä keskustella, rakentaa muutosta yhdessä sekä ymmärtää, mitä ihmiset käyvät läpi.

Empatia on se kova ydin, jolla muutokset onnistuvat. Esimiehen ja johdon on tärkeä pystyä luomaan yhteys ja onnistunut vuorovaikutus tiimin sekä henkilöstön kanssa. Yksittäisiä tähtiä voi olla aina, mutta tärkeintä on saada oma tiimi ja koko yrityksen henkilöstö tuikkimaan. Silloin syntyy myös tulosta ja onnistumisia liiketoiminnassa sekä asiakkaiden kanssa.

Yhteenveto – Mistä on kysymys?

Muutosjohtamisessa erityisesti esimiestyö korostuu, sillä siinä on kysymys ihmisjohtamisesta ja esimiehen osaamisessa ykkösasiana on ihmissuhdetaidot.  Jos osaaminen painottuu asiaosaamiseen, niin silloin ollaan lähempänä asiantuntijaa. Esimiehen ja muutosjohtamisen roolissa, fokuksessa on ihmiskeskeisyys, kuuntelu ja keskustelu sekä viisas vaatiminen. Tuloksia tulee edellyttää muutoksen tavoitteiden mukaan, mutta niissä esimiehellä tulee olla valmentava johtaminen tukenaan.

Muutosten pyörteissä tapahtuu virheitä ja meistä kukaan ei ole täydellinen. Tärkeintä näissäkin tilanteissa on oppia ja korjata virheet yrityksen arvoja kunnioittaen. Uudessa normaalissa epävarmuuden ja virheiden sietokykyä on myös hyvä harjoittaa ja toisaalta nauttia entistä enemmän pienistäkin onnistumisista. Toimintatapojen kehittäminen on tullut vahvasti jäädäkseen yrityksiin ja henkilöstöä tullaan johtamaan enenevässä määrin myös virtuaalisesti. Muistettava on myös se, että muutos lähtee jokaisesta yksilöstä ja omilla ajatuksillamme sekä valinnoillamme tuemme organisaatiota tai heitämme kapuloita rattaisiin.

Kohti syksyä uteliaana ja jatkuvasti uutta oppien sekä vahva ripaus hauskuutta mukana!

Mira Pakarinen

Kirjoittajan vastaa Eezy Spiritillä henkilöstökokemuksesta ja sen kehittämisestä. Hänen intohimonaan on jatkuva oppiminen sekä evidence-based organisaatioiden kehittäminen.