Sanoma media Finland

Ennakkoluulottomasti hyvän johtamisen ytimessä

Sanoma Media Finland on osa Sanoma-konsernia, joka on Suomen suurin ja Pohjoismaiden toiseksi suurin mediayhtiö. Koko media-ala on viime vuodet elänyt vakaassa murrostilassa. Ihmisten mukaan saaminen, innostava työkulttuuri sekä hyvä johtaminen tukevat muutoksessa selviytymistä ja uuden oppimista.

”Meillä Sanoma Media Finlandissa on tärkeintä muutoksessa mukana pysyminen ja jatkuvaa uudistumista tukeva organisaatiokulttuuri. Toiminnan ytimessä on kokeileminen, nopea päätöksen teko, oma-aloitteisuus, tiimeille annettu valta sekä yhdessä tekeminen. Erityisen tärkeää on oppia ketterästi yhdessä uutta – joka päivä”, kertoo Sanoma Media Finland Oy:n People Growth Development Lead Jesse Ehtamo.

”Hyvä johtaminen rakentuu ihmisten tarpeisiin. Meillä henkilöstö arvostaa ihmistä arvostavaa johtamista. Tämä on henkilöstön keskuudessa nostettu yhdeksi tärkeimmistä motivaatiotekijöistä. Lisäksi osaamisen johtaminen on tärkeää, jotta vaativaa asiantuntijatyötä tekevät huippuammattilaiset viihtyvät työssään”, Ehtamo korostaa.

Meillä henkilöstö arvostaa ihmistä arvostavaa johtamista.

Arvokas 360-palaute näkyy ja kuuluu pitkään

Corporate Spirit on tehnyt usean vuoden ajan yhteistyötä Sanoma-konsernin kanssa mm. henkilöstökokemuksen kehittämisessä. Sanoma Media Finlandin kanssa on lisäksi toteutettu esimiesten 360-palautteita, johon kaikki esimiehet ovat päässeet osallisiksi.

”Esimiestyön kehittämiseksi tehdään paljon työtä. Hyvän johtamisen kehittymistä seurataan sekä henkilöstötutkimuksen tulosten kautta että 360-palautteella. Olemme kokeneet 360-palautteet todella tärkeäksi ja ottaneet ne osaksi johtamisen vuosikelloamme. Näin esimiehille voidaan tarjota säännöllisesti työkaluja oman itsensä kehittämiseen ja arjen suorituksen johtamiseen. Esimiesten pienryhmävalmennukset ovat lisänneet keskustelua ja yhteistä sparrailukulttuuria”, Ehtamo iloitsee.

Arjen johtamista ja hyvää esimiestyötä tukemassa on vahva business hr -yksikkö sekä selkeä kasvupolku esimiehen oman osaamisen ja valmiuksien kehittämisessä. Osaamisen johtamisessa on vahva tulevaisuusorientaatio, jossa jokaista tuetaan omalla kehittymismatkallaan kohti vahvempaa asiantuntijuutta, itsensä johtamista ja yhdessä tekemistä.

Tavoitteena paremman arjen muotoilu ja menestyvä johtamiskulttuuri

360-palautteiden myötä on Sanoma Media Finlandissa noussut esille monia merkittäviä kehittämisen asioita, jotka tukevat innostavan yhteisen arjen rakentamista. Osaamisen johtamiseen on luotu yhteinen kehittämistapa, jossa yksiköissä henkilöstö ja esimiehet nostavat esiin erilaisia tarpeita, joita sitten peilataan omaan toimintaan ja yrityksen strategiaan. Tällöin voidaan varmistaa, että osaamisen johtaminen tukee aidosti paremman arjen rakentamista, yhteistä menestymistä ja henkilöstön osaamisen kehittämistä.

”Johtamisen kehittämisen seurantaan on meillä hyödynnetty myös vuosittaisen henkilöstötutkimuksen tuloksista erityisesti johtamiskulttuurin ja esimiestyön osa-alueita.  Henkilöstötutkimuksen pohjalta on yksiköissä tehty valtava määrä kehittämistoimenpiteitä, jotka tukevat mm. työn tehokkuutta, osaamisen jakamista ja yhdessä tekemistä. Hyödyntämällä henkilöstötutkimusta ja esimiesten 360-palauttetta olemme pystyneet muotoilemaan tehokkaasti parempaa arkea ja organisaatiokulttuuria, jossa jokainen voi menestyä”, Jesse Ehtamo innostuu.

”Henkilöstötutkimuksen pohjalta on yksiköissä tehty valtava määrä kehittämistoimenpiteitä.”

Sanoma Media Finland Oy tarjoaa tietoa, elämyksiä ja viihdettä niin sanoma- ja aikakauslehdissä, televisiossa, radiossa, verkossa kuin mobiilissakin ja tavoittaa päivittäin lähes kaikki suomalaiset. Yritys työllistää n. 1700  työntekijää. Sanoma Media Finland on osa Sanomaa, joka on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä.