Sanoma

Sanoma henkilöstötutkimusMuutos on uusi mahdollisuus menestyä, kun työntekijät ovat omistautuneita

Jatkuvasti kehittyvän media-alan eturivissä toimiva Sanoma Media on hiljattain läpikäynyt merkittäviä muutoksia. Chief HR & Communications Officer Jacqueline Cuthbertin mukaan Sanoma ponnistelee kääntääkseen nämä muutokset mahdollisuuksiksi, vahvistaakseen yhtä yrityksen ydineduista: omistautunutta henkilöstöä, joka on sitoutunut saavuttamaan yhteisiä tavoitteita.

”Muutos painetusta mediasta digitaaliseen on ollut tähän mennessä kaiketi merkittävin megatrendi, joka on vaikuttanut toimintaamme”, Cuthbert selittää. ”Selvitäksemme meidän on täytynyt kasvaa ja innovoida jatkuvasti. Organisaatiomme suorituskyvyn tehostamisen keinot ovat kehittyneet, ja on pystytty luomaan uudenlainen ”win-win-ilmapiiri”.”

Omistautuneet työntekijät ovat olleet yksi kehityksen kulmakivistä. Ei ole kuitenkaan helppo työ johtaa tämän suuruusluokan prosessia monikansallisessa yrityksessä, joka toimii jatkuvasti muuttuvalla toimialalla. Juuri tästä syystä Corporate Spirit toteutti Sanoma Medialle kattavan henkilöstötutkimuksen, joka sisälsi 44 kysymystä 12 kielellä.

”Henkilöstötutkimus auttoi meitä saamaan arvokasta tietoa sekä vahvuuksistamme että kehityskohteistamme.”

”Halusimme parhaamme mukaan saada ihmiset omistautumaan yhteisiin arvoihin, Sanoma Way”, Cuthbert selittää tutkimuksen taustoja. ”Palautteen saaminen työntekijöiltä on välttämätöntä – kuten myös kuunteleminen ja toimiminen palautteen mukaisesti. Sanoman tapauksessa henkilöstötutkimus auttoi meitä saamaan arvokasta tietoa sekä vahvuuksistamme että kehityskohteistamme.”

Auttaakseen työntekijöitä omaksumaan uudenlaisen toimintatavan, yritys julkaisi uudet visionsa ja arvonsa. Niiden sisältö ja tarkoitus selitettiin ja niistä keskusteltiin, jotta voitiin varmistua siitä, että jokainen ymmärtää syyt yrityksen uuteen suuntaan.

Cuthbertin mukaan henkilöstön omistautumista mittaava tutkimus on ehdottoman tärkeä kaikille organisaatioille, jotka haluavat saavuttaa korkean suorituskyvyn. Lisäksi koko yrityksen vastuulla on tutkimustulosten hyödyntäminen siten, että tietoaineistosta saadaan irti mahdollisimman suuri hyöty. Erityisesti, kun halutaan vakiinnuttaa merkittäviä kulttuurisia muutoksia – kuten Sanoman tapauksessa – esimiesten tulee ottaa vastuu tulosten muuntamisesta todellisiksi teoiksi.

”Jotta voidaan auttaa organisaatiota parantamaan suorituskykyään, henkilöstötutkimuksen tulokset täytyy sitoa johdon kannustimiin”, Cuthbert korostaa.

Saavutettu vastausprosentti, 75 %, on selkeä merkki korkeasta omistautumisen tasosta Sanoma Media -yhtymässä. Ihmiset ovat sitoutuneita ja motivoituneita ilmaisemaan mielipiteitään rakentavasti sekä antamaan oman panoksensa organisaation kokonaissuorituskykyyn. Edistystä kartoitetaan nyt ryhmän tasolla ja tuloksista keskustellaan kvartaalikatsauksissa taloudellisen tuloksen ohella. Cuthbertin mukaan muutos etenee hyvällä tasolla ja tie kohti voittajakulttuuria on avoinna. Toisaalta matka on vasta alussa – uusi henkilöstötutkimus on jo suunnitteilla!

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää
Sanoma on kuluttajamediaan ja oppimiseen keskittyvä johtava, eurooppalainen konserni, joka tuo päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Yrityksen palveluksessa on noin 4400 ammattilaista Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 1,4 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.