Sisäinen asiakaspalautetutkimus ­ – asiakastutkimus organisaatiolle itselleen

Asiakkaan odotuksiin vastaamiseksi ja odotusten ylittämiseksi organisaation sisäisten suhteiden toimivuus on tärkeää. Me Eezy Spiritillä tuemme yhteistyön kehittämistä sisäisen asiakaspalautetutkimuksen avulla. Kun asiakastutkimus tehdäänkin käänteisesti eli organisaatiolle itselleen, voi löytyä keinoja, jotka edesauttavat paitsi sisäisen, myös ulkoisen asiakaskokemuksen kehittämistä. Asiakaskokemuksen kehittäminen on yksi keskeisimpiä organisaation kokonaisvaltaiseen kehittämiseen kuuluvia palveluitamme.

Asiakastutkimus, jonka avulla yhteistyötä voidaan kehittää

Organisaation sisäinen asiakaspalaute on tärkeää, jotta strategisesti tärkeiden yhteistyösuhteiden määrittelyssä onnistutaan ja voidaan varmistaa tehokas yhteistyö.

Sisäisen asiakaspalautetutkimuksen pohjalta tunnistetaan yhteistyön kriittiset tekijät ja yhteistyötä kehitetään yhdessä valitulla tavalla esimerkiksi työpajatyöskentelyn kautta.

Sisäisen asiakaspalautetutkimuksen voi nähdä yhtä tärkeänä kuin perinteisen, asiakkaille suunnatun asiakastyytyväisyystutkimuksen. Kun organisaatio tarkastelee sekä sisäistä että ulkoista asiakastyytyväisyyttä, saadaan asiakaskokemuksesta laaja 360-näkymä.

Sisäisen asiakaspalautetutkimuksen teemat

Sisäinen asiakaspalaute jaetaan tutkimuksessamme viiteen eri osa-alueeseen, jotka ovat:

  • tuloshakuisuus
  • palvelun laatu
  • asiakaslähtöisyys
  • liiketoimintalähtöisyys
  • jatkuva parantaminen

Näitä viittä osa-aluetta tutkimalla saadaan selville sekä yksittäisiä asioita että kokonaiskuva. Organisaation sisäinen asiakastutkimus tuottaa autenttista tietoa, jonka avulla organisaation kehittäminen on helpompaa.

Teetä sisäinen asiakastutkimus avullamme

Sisäinen asiakaspalautetutkimus antaa uutta perspektiiviä organisaatiosi sisäisen yhteistyön kehittämiseen. Kuten jokainen asiakastutkimus, osoittaa sekä onnistumisia että kehityskohteita. Kun pääsemme organisaatiosi kehityskohteiden jäljille, on yhteistyötä mahdollista kehittää.

Kysy lisää

Mikko Innanen

Mikko Innanen
Liiketoimintajohtaja – Tutkimus ja kehitys
+35840 587 2923

Lähetä viesti