SRV

SRV henkilöstötutkimus

Arvona innostus tekemiseen

Rakennusyhtiö SRV:ssä henkilöstötutkimus on kehittämisen väline. Toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala uskoo ihmisten kehittymiseen innostavien hankkeiden voimalla. Innostuminen, onnistuminen ja menestyminen käyvät käsi kädessä.

SRV pyrkii kehittämään yhteiskuntaa hankkeidensa kautta. Yhtiön visiona on vuoteen 2020 mennessä luoda alansa paras asiakaskokemus kaupunkikeskusten rakentajana. Juuri nyt on meneillään rakentamisen buumi, ja SRV pyrkii toiminnallaan nostamaan rakennusalan arvoa nuorten alalle tulijoiden silmissä. ”Milleniaalien elämänarvot ovat erilaiset aiempiin sukupolviin verrattuna. Työn tulee olla luovaa, innostavaa ja merkityksellistä. Nuorissa on voimaa, työmarkkinoille on tulossa valtavan fiksua porukkaa”, Ojala kertoo.

”Henkilöstötutkimuksen tulosten avulla
pystymme pureutumaan kehityskohteisiimme.”

SRV:ssa jatkuva kehittäminen on arkipäivää ja ihmisiä halutaan viedä eteenpäin urallaan. SRV on toteuttanut henkilöstötutkimuksensa Corporate Spiritin kanssa vuodesta 2015 lähtien. Henkilöstötutkimus on SRV:ssä kehittämisen väline, jota hyödynnetään tuloksellisuuden edistämisessä sekä esimerkiksi palkitsemisessa. Jokainen esimies saa oman PeoplePower®-indeksinsä, jota käytetään esimiestyön tukena. ”Palautteiden avulla pystymme pureutumaan kehityskohteisiimme. Corporate Spiritin normiaineiston avulla saamme selkeän kuvan siitä, missä nyt oikeasti mennään”, Ojala kertoo.

Henkilöstötutkimuksen vastausprosentti SRV:ssä on korkea ja vastauksissa korostuu omistautuneisuus ja sitoutuminen yhtiön arvoihin – joista yksi on Innostus tekemiseen. SRV on saavuttanut Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen jo kolmena vuonna, mutta tavoitteena on nousta vielä aivan listan kärkeen. ”Emme ole vielä lähelläkään listan kärkipään organisaatioiden tuloksia, mutta jonakin päivänä saamme olla ottamassa palkintoa vastaan”, lupaa Ojala. 

”Olen sama mies viikon jokaisena päivänä ja hiihtoladulla.
Johtajan pitää olla aito ja rehellinen.”

SRV:ssä työskentelee n. 1100 henkilöä, joista 200 on työntekijöitä ja loput asiantuntijatehtävissä. Tällaisessa asiantuntijaorganisaatiossa johtaminen on Ojalan mukaan haastavaa ja mielenkiintoista. Johtamisen tueksi on SRV:ssä laadittu yhteiset johtamisen periaatteet, joissa mainittuja asioita kehittämällä innostus lisääntyy ja bisnes kasvaa.

Ojalan mukaan johtaminen on jokapäiväistä ja siitä pitää olla aidosti innostunut. Johtajuuden tulee tulla jokaisen johtajan omasta itsestään, ja jokainen johtaa omilla vahvuuksillaan ja heikkouksillaan. ”Olen sama mies viikon jokaisena päivänä ja hiihtoladulla. Johtajan pitää olla aito ja rehellinen”, toteaa Ojala.

SRV henkilöstötutkimus

SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Vuonna 1987 perustetun pörssiyhtiön tavoitteena on tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. SRV toimii valituissa kasvukeskuksissa Suomessa, Venäjällä ja Virossa ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 reilut 1,1 miljardia euroa. SRV:ssä työskentelee reilu 1 000 ihmistä, ja lisäksi se työllistää hankkeissaan lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

LUE MYÖS: SRV – Menestys syntyy määrätietoisesta kehittämisestä ja tinkimättömästä asenteesta