Tiedätkö miten omistautunutta ja hyvinvoivaa henkilöstösi on?

Etä- ja lähityöt ovat taas kesän jälkeen käynnistymässä. Kesälomalla on toivottavaa olla palauttava vaikutus meihin. Poikkeuksellisen kevään jälkeen olen kuullut muutamalta tuttavalta kesäloman tulleen todella tarpeeseen, ja keväästä palautuminen on jopa vienyt odotettua enemmän aikaa. Lomalla oli aikaa reflektoida, miltä virtuaalityö ja kotikeskeinen elämä tuntui sekä mitä siitä opimme yksilöinä. Nyt on myös erinomainen hetki kysyä oman henkilöstön mielipiteitä ja odotuksia ennen syksyn työrupeamaa. Tiedätkö, miten omistautunutta ja hyvinvoivaa henkilöstönne on ja millainen vaikutus sillä on toimintaan?

Omistautuneisuus toiminnan ytimessä

Omistautuneisuus (employee engagement) on noin vuosikymmenen ajan ollut henkilöstökyselyissä ydinteemoja. Se on edelleen henkilöstökokemuksen kehittämisen ytimessä. Miten omistautuneisuus sitten määritellään? Muutamalta ystävältä kysyessä saan erilaisia vastauksia: ”innostuneisuutta, vapautta määritellä työn tekemisen tapa, merkitystä”. Omistautuneisuus ymmärretään meillä Eezy Spiritissä omassa työssä aikaansaamisen ja innostuneisuuden mittarina sekä työnantajan arvoihin, päämääriin ja organisaatioon sitoutumisen tasona. Se on tunne, lopputulema, joka muodostuu organisaation toiminnan perusteella. Etenkin johtaminen ja muu ihmisiin liittyvä toiminta (esimiestyö ja HR) määrittää omistautuneisuuden tasoa.

Omistautuneisuuden ohella työhyvinvointi on noussut entistä tärkeämmäksi aiheeksi, etenkin asiantuntijatyössä. Me lähestymme työhyvinvointia positiivisesta lähtökohdasta, työn imun tilan kautta. Selvitämme, tunteeko henkilöstö energisyyttä ja innostuneisuutta työpäivän aikana. Luin juuri tuoreen tutkimuksen keväältä, jonka mukaan työn imu on tärkeä etätyön voimavara, mutta myös itse etätyötä pidettiin voimavaratekijänä. On siis tärkeä tunnistaa, onko kotona töitä tekevällä henkilöstöllä positiivista työn imua. Hyvinvoivalla organisaatiolla on paremmat menestymisen edellytykset ja omistautuneiden ihmisten kautta voidaan saada asioita aikaan.

Henkilöstökysely mittaa onnistumista arjen työssä

Henkilöstökyselyn avulla nähdään, onko organisaatiolle merkityksellisissä asioissa ja tavoitteissa onnistuttu sekä saadaan suuntaa kehittämiselle. Henkilöstökokemusta on hankala kehittää ilman määrämittaista ja säännöllistä tutkittua tietoa. Sopiva henkilöstökyselymalli ja -sykli riippuu organisaation tarpeista ja tilanteesta. Toteuttamamme kyselyt ovat ketteriä toteuttaa ja tärkein vaihe käynnistyy niiden jälkeen; keskustelu ja kehittämisteemojen arviointi. Autamme kehittämissuunnitelman muotoilussa ja etenemisen säännöllisessä seurannassa.

EezyPower-henkilöstökysely antaa aitoa tietoa siitä, miten työyhteisössä voidaan ja osallistaa yhdessä työarjen kehittämiseen. Tarjoamme valmiin konseptin ja ketterän prosessin henkilöstökyselyn toteuttamiseen pienille organisaatioille. Mittareina käytämme omistautuneisuutta sekä työn imua kuvaavia asioita.

Organisaatiotasoisen tiedon lisäksi saat myös toimialavertailua omistautuneisuuden tasosta. Kevyt ja ketterä henkilöstökysely sopii erityisesti pienille organisaatioille, liiketoimintayksiköille, projekteille tai yksittäisille tiimeille.

Toiminnan kehittämisen kyselyn pohjalta varmistaa yhdessä menestymisen

Ratkaisevin vaihe kyselyprosessissa on, miten toiminnan kehittäminen käynnistyy yhdessä tutkitun tiedon pohjalta. EezyPower-henkilöstökyselypalveluun sisältyy fasilitoitu kehittämistilaisuus. Osallistavassa ja innostavassa tilaisuudessa keskustellaan kehittämisen teemoista, priorisoidaan merkitykselliset asiat ja muotoillaan yhdessä kehittämisen suunnitelma. Sitouttamalla kaikki, varmistamme että kehittäminen tulee osaksi arkea. Palvelu on suunniteltu lähi- tai virtuaalisessa muodossa toteutettavaksi.

Kokemuksemme mukaan kehittäminen on tuloksellisempaa, kun kaikki tiimin jäsenet pääsevät yhdessä muotoilemaan parempaa työarkea. Tilaisuuksissa syntyy uutta innostusta ja merkitystä työlle. Menestyneillä organisaatioissa kehittämisen teemat ovat tiimien agendalla säännöllisesti ja edistymistä myös mittaroidaan ketterillä tavoilla.

Johanna Lehmus  

Kirjoittaja on organisaation kehittämisen huippuasiantuntija, joka innostuu henkilöstökokemuksen muotoilemisesta ja työhyvinvoinnin edistämisestä.