Tietoa sinulle, joka osallistut tutkimuksiimme

Eezy Spiritin toteuttamat tutkimukset ovat lähes poikkeuksetta sen asiakkaiden tilaamia toimeksiantotutkimuksia. Puolueettomana ja riippumattomana toimijana takaamme, että tutkimuksiimme osallistuvien yksityisyys pysyy salassa ja että annetut tiedot säilyvät luottamuksellisina.

Kyselytutkimuksen onnistumiseksi on useimmiten tarpeen käsitellä henkilötietojasi. Tällöin tutkimuksen tilaaja toimii tietosuojasääntelyn mukaisena rekisterinpitäjänä ja Eezy Spirit henkilötietojen käsittelijänä. Eezy Spirit käsittelee saamiaan henkilötietoja aina tutkimuksen tilaajalta saamiensa ohjeiden sekä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


Mitä tietojani käsitellään ja miten niitä säilytetään?

Mikäli sait Eezy Spiritiltä linkin vastauslomakkeelle sähköpostilla tai tekstiviestillä, on tutkimuksen tilaaja toimittanut nimesi ja sähköpostiosoitteesi etukäteen meille. Tällöin henkilökohtaiseen vastaamislinkkiisi on saatettu koodata valmiiksi asemaasi organisaatiossasi kuvaavia tietoja tutkimuksen tilaajan antamien tietojen perusteella. Tiedonkeruun aikana Eezy Spirit seuraa vastausten kertymistä ja lähettää lokitietojen perusteella muistutusviestejä niille, jotka eivät ole vastanneet. Yksityisyytesi suojaamiseksi tutkimusaineistona käytettävään dataan ei kuitenkaan koskaan tallennu vastaajien suoria tunnistetietoja, kuten esim. nimiä ja sähköpostiosoitteita. Eezy Spirit poistaa kaikki vastaajarekisterin ja annettujen tutkimusvastausten väliset linkitystiedot tutkimuksen valmistuttua.

Mikäli sait sähköisen vastaamislinkin muulta taholta kuin Eezy Spiritiltä (esim. työnantajaltasi) tai vastasit kyselyyn paperilomakkeella, ei Eezy Spirtin järjestelmiin ole tallentunut sinusta minkäänlaisia suoria tunnistetietoja, kuten esim. nimeäsi tai sähköpostiosoitettasi, ellei sitä ole nimenomaisesti lomakkeella kysytty ja ellet ole näitä tunnistetietoja meille antanut.

Antamasi tutkimusvastaus sekä siihen mahdollisesti ennalta yhdistetyt asemaasi organisaatiossa kuvaavat tiedot säilyvät Eezy Spiritin tutkimusportaalin projektikohtaisessa tutkimusdatassa niin kauan, kun tutkimuksen tilaajan kanssa on sovittu. Tutkimusdata ei sisällä sinusta eikä muistakaan vastaajista sellaisia suoria tunnistetietoja, joista henkilö voidaan suoraan tunnistaa. Poikkeuksena tästä ovat henkilöarvioinnit, joissa arvioinnin kohteena olevat ja siihen luvan antaneet ovat nimettyjä henkilöitä tutkimusdatassa ja raportoinnissa.

Mikäli sinulle myönnetään asemasi perusteella oikeudet päästä katsomaan kyselyn tuloksia Eezy Spirit Oy:n tutkimusportaalista, tallennetaan portaaliin tutkimuksen tilaajan antamien tietojen perusteella nimesi, sähköpostiosoitteesi ja katseluoikeuksiisi liittyviä tietoja. Nämä katseluoikeusrekisteritiedot pysyvät tutkimusportaalissa niin kauan, kun sinulla on oikeus päästä katsomaan tuloksia.

 

Mihin tutkimukseen liittyviä tietoja käytetään?

Tutkimusten vastaajarekisteriin kuuluvia henkilötietoja käytetään ainoastaan kyselyjen tiedonkeruun toteutuksessa ja vastaajille mahdollisesti valmiiksi koodattavien taustatietojen määrittelyssä. Mikäli kyse on tilaajaorganisaation henkilöstölle suuntautuvasta kyselystä, ovat nämä tiedot osa tilaajaorganisaation omaa henkilöstörekisteriä, jota Eezy Spirit saa EU-tietosuoja-asetuksen mukaisena henkilötietojen käsittelijänä käsitellä vain tilaajaorganisaation määrittelemään tarkoitukseen. Asiakastutkimuksissa vastaajarekisteri saattaa muodostua tilaajaorganisaation asiakas- ja markkinointirekisteristä, jonka käsittely on niin ikään EU-tietosuoja-asetuksen sääntelemää.

Kyselyyn vastanneiden tietoja käytetään tutkimustulosten raportointiin ja analysointiin. Tilaajaorganisaatiot käyttävät saatuja tuloksia oman toimintansa kehittämiseen. Eezy Spiritillä on tavanomaisesti lupa hyödyntää saatuja vastauksia tilastollisiin tarkoituksiin tutkimusten vertailuaineistojen muodostamiseksi. Tällöin tiedot kootaan yhteen niin, ettei niistä voi tunnistaa luonnollisia henkilöitä tai tilaajaorganisaatioon linkittyviä tutkimustuloksia.

Tutkimusten katseluoikeusrekisteriin kuuluvia tietoja käytetään ainoastaan Eezy Spiritin tutkimusportaalin käyttäjäoikeuksien hallinnoimiseen.

Mikäli kyselytutkimuksen yhteydessä suoritetaan vastaajien kesken palkintoarvonta tai vastaajat voivat saada kyselyyn osallistumisestaan muita etuja, kysytään vastaajilta kyselyn yhteydessä aina lupa henkilötietojensa käyttöön ao. tarkoitukseen. Tällöin tutkimuksen tilaajaorganisaatiolle luovutetaan vain tarpeelliset henkilötiedot, mutta ei heidän kyselytutkimukseen antamia vastauksia.

Corporate Spirit Oy ei koskaan luovuta tutkimuksiin liittyviä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Miten tietojeni luottamuksellisuus varmistetaan?

Eezy Spiritin toimintaprosessit takaavat vahvan tietosuojan ja sen tietojärjestelmät täyttävät tiukat tietosuojakriteerit, joilla varmistetaan tietojen luottamuksellisuus. Yhtiön serverit sijaitsevat Suomessa asianmukaisin suojaustoimin varustetuissa tiloissa.

Eezy Spirit käsittelee luottamuksellisesti kaikkea informaatiota, jota asiakas tai tutkimuksen kohderyhmänä olevat vastaajat toimittavat Eey Spiritille tutkimusprojektin toteuttamiseksi. Kyselyn tulokset raportoidaan tilaajaorganisaatiolle aina sellaisessa muodossa, jossa yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Vastauksia ei missään vaiheessa luovuteta sellaisinaan tutkimuksen tilaajalle. Eezy Spirit ei myöskään luovuta tutkimuksen tilaajalle tietoja, joista käy ilmi, ketkä henkilöt ovat vastanneet tutkimukseen ja ketkä eivät.

Alla olevista linkeistä löytyy lisätietoa siitä, mitä tietoja keräämme, mihin käytämme keräämiämme tietoja sekä miten niitä meillä käsitellään ja säilytetään.

Tietosuoja

Evästekäytäntömme

Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste
Kysy lisää

Hannu Salmensaari

Hannu Salmensaari
People & Business Development Director
+358 40 570 0253

Lähetä viesti