Tuloksista toimintaan yhdessä tekemällä

Organisaatiot kehittävät toimintaansa joka päivä. Ei siis ole ihmeellistä, että sitä on tehtävä yhdessä ja tavoite olisi myös innostua kehittämisestä porukalla. Kehittämistä tehtäessä toivotaan usein, että arjen asiat helpottuvat ja toiminta tehostuu. Vaikka nopeita voittoja tulee vastaan harvoin, voi hyvin organisoidusti kehittämällä saavuttaa nopeita tuloksia, joilla helpotetaan yhteistä arkea.

Yhdessä innostumalla syntyy tuloksia

Henkilöstötutkimuksen tulosten hyödyntäminen on sekä tutkimusinvestoinnin että aidon tulosorientoituneen kehittämisen kannalta erittäin merkityksellistä. Tutkimusten hyödyntäminen kohdistuu voimakkaasti esimiesten harteille, joiden tehtävänä on innostaa henkilöstö mukaan kehittämistoimintaan. Tästä syystä kannattaisi, kokemuksemme mukaan, johtoa ja esimiehiä valmentaa enemmän tulosten innostavaan hyödyntämiseen.

Tutkimusten hyödyntäminen kohdistuu voimakkaasti esimiesten harteille, joiden tehtävänä on innostaa henkilöstö mukaan kehittämistoimintaan.

Tuloksista toimintaan -metodi on yhteisen kehittämisen menetelmä, joka rakentuu toiminnan havainnoinnin, tulosten yhteisen ymmärtämisen, kehittämisen kohdentamisen ja yhteisen arjen toimenpiteiden muotoilun ympärille. Yhteiset tavoitteet saavutetaan paremmin, kun ne työstetään osallistavasti henkilöstön ja esimiesten kesken selkeiksi ja konkreettisiksi kehittämistoimenpiteiksi.

Työpajasta vauhtia kehittämiseen

Tuloksista toimintaan -työpajan toteuttaminen on yksinkertaista, sillä hyvän ja avoimen mielen ja kokeneen vetäjän lisäksi ei tarvita juuri muuta kuin kyniä, fläppejä ja erivärisiä Post-it -lappuja. Työpaja voidaan toteuttaa n. 2-4 tunnin mittaisena ja se onnistuu tehokkaimmin alle 30 henkilön ryhmissä.

Vahvuudet, onnistumiset, haasteet ja kiinnostavat asiat toimivat työpajan kehittämisen moottoreina. Työpajassa osallistujat pääsevät tarkastelemaan tuloksia positiivisten huomioiden valossa, onnistumisia etsien ja haasteita sekä kiinnostavia asioita esiin tuoden. Yhteistä kehittämistä rakennetaan ratkaisukeskeisesti.

Osallistujat pääsevät itse pohtimaan työstettäviä teemoja, joista voidaan poimia heti konkreettisia arkea sujuvoittavia asioita. Tästä syntyy innostumista, sillä kehittämistä ei koeta raskaana tai aikaa vievänä, vaan tuloksia syntyy tehokkaasti jo työpajan aikana. Työpaja on metodina pidetty, tehokas ja voimaannuttava. Arjen kehittämisestä innostuminen on kaikkien yhteinen asia!

Innostutaanko teilläkin yhteisestä kehittämisestä? Ollaan yhteydessä ja rakennetaan yhdessä uutta kehittämisen aaltoa.

KATSO WEBINAARI: Tuloksista toimintaan yhdessä tekemällä!